Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jablonov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jablonov v okrese Levoča.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol 17
KÚ: Jablonov

Poloha
704-652/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Márie Magdalény

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s bránou
č. 50
KÚ: Jablonov

Poloha
704-11460/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný; dom so stĺpovým podstreším

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 50
KÚ: Jablonov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11460/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 50
KÚ: Jablonov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11460/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná; dvojmaštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 50
KÚ: Jablonov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11460/4 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená; humno so strankou a chlievom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka i.
č. 64
KÚ: Jablonov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11441/1 Unifikovaný názov PO: sýpka i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka ii.
č. 65
KÚ: Jablonov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11441/2 Unifikovaný názov PO: sýpka ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka iii.
č. 66
KÚ: Jablonov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11441/3 Unifikovaný názov PO: sýpka iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 120
KÚ: Jablonov

Poloha
704-11440/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla pálená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 120
KÚ: Jablonov

Poloha
704-11440/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.