Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jasenov (okres Humenné)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jasenov v okrese Humenné.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Veža obytná
Nahrať súbor
Veža obytná
KÚ: Jasenov

Poloha
702-126/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hrad Jasenov,strážna veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový i.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný i.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V hradný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný ii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/4 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J hradný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta i.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/5 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JZ bašta,brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/6 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/7 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr predhradia I.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska i.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/8 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Koridor
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/9 Unifikovaný názov PO: koridor

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prístupový koridor

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta ii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/10 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z delová bašta s kaplnkou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta iii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/11 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SZ bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána i.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/12 Unifikovaný názov PO: brána i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/13 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z hradné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/14 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska ii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/15 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta iv.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/16 Unifikovaný názov PO: bašta iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/17 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SV hradné nádvorie,parkan

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iv.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/18 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta v.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/19 Unifikovaný názov PO: bašta v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iv.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/20 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J hradné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión i.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/21 Unifikovaný názov PO: bastión i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión ii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/22 Unifikovaný názov PO: bastión ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión iii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/23 Unifikovaný názov PO: bastión iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JZ bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión iv.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/24 Unifikovaný názov PO: bastión iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SZ bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión v.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/25 Unifikovaný názov PO: bastión v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána ii.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/26 Unifikovaný názov PO: brána ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový v.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/27 Unifikovaný názov PO: múr hradbový v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné v.
KÚ: Jasenov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-126/28 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol 238
KÚ: Jasenov

Poloha
702-10428/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Martina

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty