Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Kostolište

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Kostolište v okrese Malacky v Bratislavskom kraji.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol 0
(Pri hlavnej ceste)
KÚ: Kostolište

Poloha
106-438/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Martina

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný 198
KÚ: Kostolište

Poloha
106-2162/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: M. Benka; rodný dom M. Benku

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná 198
(Na dome č.198)
KÚ: Kostolište

Poloha
106-2162/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: M. Benka; 1888 - 1971, výtvarník

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty