Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lúčnica nad Žitavou

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lúčnica nad Žitavou v okrese Nitra.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Božia muka Nahrať súbor Božia muka
KÚ: Martinová

Poloha
403-1457/0 Unifikovaný názov PO: božia muka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prícestná;Panna Mária

Podstavec Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Vajka nad Žitavou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
403-1459/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový;

Kríž s korpusom Nahrať súbor Kríž s korpusom
KÚ: Vajka nad Žitavou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
403-1459/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus;socha Krista na kríži

Reliéf Nahrať súbor Reliéf
KÚ: Vajka nad Žitavou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
403-1459/3 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária Sedembolestná;reliéf P.M.Sedembolestnej

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 187
KÚ: Vajka nad Žitavou

Poloha
403-1456/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Vajka nad Žitavou

Poloha
403-1456/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 413
KÚ: Vajka nad Žitavou

Poloha
403-1458/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Nepomuckého;kostol sv.Jána Nepomuckého

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty