Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Leštiny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Leštiny v okrese Dolný Kubín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol drevený Nahrať súbor Drevený artikulárny kostol
č. 12
KÚ: Leštiny

Poloha
503-228/1 Unifikovaný názov PO: kostol drevený

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.artikulárny

Zvonica drevená Nahrať súbor Zvonica drevená
č. 12
KÚ: Leštiny

Poloha
503-228/2 Unifikovaný názov PO: zvonica drevená

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zvonica s krytým schodiskom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Márnica
č. 12
KÚ: Leštiny

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-228/3 Unifikovaný názov PO: márnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: márnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara
č. 14
KÚ: Leštiny

Poloha
503-11601/1 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;bývalá evanjelická fara

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 14
KÚ: Leštiny

Poloha
503-11601/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ 18
KÚ: Leštiny

Poloha
503-2764/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bancíkovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 65
KÚ: Leštiny

Poloha
503-2767/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria
č. 67
KÚ: Leštiny

Poloha
503-2766/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zmeškalovská kúria

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty