Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lemešany

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lemešany v okrese Prešov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pilier s podstavcom Nahrať súbor Pilier s podstavcom
KÚ: Chabžany

Poloha
707-1261/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pilier pod sochou sv.Jána Nep

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Chabžany

Poloha
707-1261/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jána Nepomuckého

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 265
KÚ: Lemešany

Poloha
707-12211/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: starý kostol sv.Martina

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Lemešany

Poloha
707-12211/2 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 24,22
KÚ: Chabžany

Poloha
707-12080/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty