Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Neverice

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Neverice v okrese Zlaté Moravce.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Podstavec Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Neverice

Poloha
407-1472/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Neverice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1472/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;originál sochy sv.Jána Nepomuc

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Neverice

Poloha
407-1472/3 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;kópia sochy Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier
KÚ: Neverice

Poloha
407-1473/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Neverice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1473/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián;originál sochy sv.Floriána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Neverice

Poloha
407-1473/3 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián;kópia sochy sv.Floriána

Pilier Nahrať súbor Pilier
KÚ: Neverice

Poloha
407-1474/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Neverice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1474/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;originál sochy P.M.Immaculaty

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Neverice

Poloha
407-1474/3 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;kópia sochy P.M.Immaculaty

Pilier Nahrať súbor Pilier
KÚ: Neverice

Poloha
407-1475/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Neverice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1475/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Vendelín;originál sochy sv.Vendelína

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Neverice

Poloha
407-1475/3 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Vendelín;kópia sochy sv.Vendelína

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ 219
KÚ: Neverice

Poloha
407-10546/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;kaštieľ-kúria rod.Bottka

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.