Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Nižné Repaše

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Nižné Repaše v okrese Levoča .

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-687/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.sv.Anny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 3
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11131/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 5
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11132/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 5
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11132/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 5
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11132/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána vozová
č. 5
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11132/4 Unifikovaný názov PO: brána vozová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 6
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11133/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 6
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11133/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová-drevo,kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 6
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11133/3 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána vozová
č. 6
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11133/4 Unifikovaný názov PO: brána vozová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 10
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11212/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 18
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11134/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 18
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11134/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána vozová
č. 18
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11134/3 Unifikovaný názov PO: brána vozová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 26
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11135/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 28
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11597/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; dom s drevárňou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 28
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11597/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená,stĺpová; mlatovisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 28
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11597/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica
č. 28
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11597/4 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; zapustená pivnica do terénu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 28
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11597/5 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 31
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11136/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 31
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11136/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 31
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11136/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

NKP zrušená
Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 32
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11137/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 32
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11137/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 32
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11137/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 33
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11138/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 33
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11138/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 37
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11139/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou i.
č. 37
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11139/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou ii.
č. 37
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11139/3 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 37
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11139/4 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 38
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11140/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 38
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11140/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 38
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11140/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána vozová
č. 38
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11140/4 Unifikovaný názov PO: brána vozová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Plot
č. 38
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11140/5 Unifikovaný názov PO: plot

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený,rámový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 44
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11141/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 44
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11141/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 44
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11141/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chliev
č. 44
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11141/4 Unifikovaný názov PO: chliev

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 44
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11141/5 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časťou
č. 46
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11142/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ s ovčínom
č. 46
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11142/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ s ovčínom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová-drevo,kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 46
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11142/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová-drevo,kameň

Dom ľudový s hosp.časťou Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časťou
č. 47
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11143/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; dom,vozáreň,podšopa,maštaľ

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 49
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11213/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 50
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11144/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 50
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11144/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená,rámová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 50
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11144/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 51
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11145/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 51
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11145/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 51
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11145/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená,rámová

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 59
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11146/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 59
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11146/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica
č. 59
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11146/3 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; dvojpivnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 59
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11146/4 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 60
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11147/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 60
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11147/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová-drevo,kameň; maštaľ s podšopom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 60
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11147/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená,rámová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Ovčín
č. 60
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11147/4 Unifikovaný názov PO: ovčín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 60
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11147/5 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 61
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11148/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 61
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11148/2 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 62
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11149/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 62
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11149/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 62
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11149/3 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 63
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11150/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 69
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11559/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný(tehla)

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 69
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11559/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; bojisko,záčin,chliev

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 69
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11559/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ s podšopou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 69
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11559/4 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; sypaň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 72
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11151/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 72
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11151/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; stodola,ovčíny,vozáreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 72
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11151/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná-kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 72
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11151/4 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná-kameň,tehla

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 80
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11152/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 86
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11153/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 88
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11214/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

NKP zrušená
Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 89
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11154/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 89
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11154/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 89
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11154/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 91
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11155/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 94
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11498/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica
č. 94
KÚ: Nižné Repaše

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11498/2 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 104
KÚ: Nižné Repaše

Poloha
704-11481/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty