Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Nitrianska Streda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Nitrianska Streda v okrese Topoľčany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 290
KÚ: Nitrianska Streda

Poloha
406-11276/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;evanjelický kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 22,330
KÚ: Nitrianska Streda

Poloha
406-215/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Filipa a Jakuba;farský kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka pohrebná
KÚ: Nitrianska Streda

Poloha
406-215/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Zerdahely;Krypta Zerdahelyovcov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 40
KÚ: Nitrianska Streda

Poloha
406-214/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Zerdahelyiovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža
KÚ: Nitrianska Streda

Poloha
406-214/2 Unifikovaný názov PO: veža

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;veža v parku

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový
KÚ: Nitrianska Streda

Poloha
406-214/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka,kočiareň;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Nitrianska Streda

Poloha
406-214/4 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: malý park

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 114
KÚ: Nitrianska Streda

Poloha
406-213/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;veľký kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Nitrianska Streda

Poloha
406-213/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.