Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Partizánska Ľupča

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Partizánska Ľupča v okrese Liptovský Mikuláš.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 9
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-359/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Sedembolestnej

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový 11
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-1658/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky
č. 29
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-12237/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ 20
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-360/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: býv.poľovnícky kaštieľ

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
, č. 86
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-358/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Matúša

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 89
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-2615/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;evanjelický kostol

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky 216
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-1654/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,sieňový

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky 511
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-1655/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky 527
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-1656/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný
č. 1001
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-412/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánsky štáb

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 1001
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-412/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky
č. 99
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-11966/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: meštiansky dom

Vznikol v 1. polovici 19. stor.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 99
KÚ: Partizánska Ľupča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
505-11966/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stodola

Vznikla po roku 1856.
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky
č. 81
KÚ: Partizánska Ľupča

Poloha
505-11969/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dom

Vznikol okolo polovice 19. stor.


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty