Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ratková

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ratková v okrese Revúca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fara
Nahrať súbor
Fara
č. 3
KÚ: Ratková

Poloha
608-11696/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 4
KÚ: Ratková

Poloha
608-993/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Veža
Nahrať súbor
Veža
č. 4
KÚ: Ratková

Poloha
608-993/2 Unifikovaný názov PO: veža

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Múr hradbový
Nahrať súbor
Múr hradbový
č. 4
KÚ: Ratková

Poloha
608-993/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky
č. 14
KÚ: Ratková

Poloha
608-11701/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, tehla - súkenícky dom

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky
č. 16
KÚ: Ratková

Poloha
608-11702/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, tehla - súkenícky dom

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky
č. 43
KÚ: Ratková

Poloha
608-11182/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky
č. 164
KÚ: Ratková

Poloha
608-11728/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - súkenícky dom

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky
č. 165
KÚ: Ratková

Poloha
608-11729/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, tehla nepálená - súkenícky dom

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky
č. 166
KÚ: Ratková

Poloha
608-11703/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla nepálená - súkenícky dom

Sýpka Nahrať súbor Sýpka
č. 168
KÚ: Ratková

Poloha
608-11735/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná - obecná sýpka

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.