Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Spišský Hrhov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Spišský Hrhov v okrese Levoča .

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Most cestný
Nahrať súbor
Most cestný
KÚ: Spišský Hrhov

Poloha
704-2362/0 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oblúkový,kamenný

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Komenského ul. 11
KÚ: Spišský Hrhov

Poloha
704-814/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Šimona a Júdu

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Poloha
704-813/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Csákyovský kaštieľ

Park
Nahrať súbor
Park Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Poloha
704-813/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom služobníctva
Nahrať súbor
Dom služobníctva Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/3 Unifikovaný názov PO: dom služobníctva

Bližšie určenie; zaužívaný názov: krajčírska dielňa

Stavba hospodárska i.
Nahrať súbor
Stavba hospodárska i. Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: koniareň so sýpkou,škola

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska ii. Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/5 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podšopa pre koče a vozy

Brána i.
Nahrať súbor
Brána i. Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/6 Unifikovaný názov PO: brána i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: portálová s mrežou; brána medzi hosp.b.I.a dom.sl

Brána ii.
Nahrať súbor
Brána ii. Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/7 Unifikovaný názov PO: brána ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupný obj.pri kaštieli

Brána
Nahrať súbor
Brána Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/8 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mrežová; vstupné objekty a hlavná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Skleník Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/9 Unifikovaný názov PO: skleník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palmový skleník,oranžéria

Most
Nahrať súbor
Most Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/10 Unifikovaný názov PO: most

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný; kamenný most cez potok

Fontána i.
Nahrať súbor
Fontána i. Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/11 Unifikovaný názov PO: fontána i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná,travertínová; horná kamenná fontána

Fontána ii.
Nahrať súbor
Fontána ii. Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/12 Unifikovaný názov PO: fontána ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná,travertínová; spodná travertín.fontána

Stavadlo
Nahrať súbor
Stavadlo Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/13 Unifikovaný názov PO: stavadlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenné; stavadlo pri rybníku

Jazero
Nahrať súbor
Jazero Osloboditeľov ul. 36
KÚ: Spišský Hrhov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-813/14 Unifikovaný názov PO: jazero

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rybník

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty