Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Terňa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Terňa v okrese Prešov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Hrádok Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Hradisko

Poloha
707-294/1 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina; Hrad

Hradisko Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Hradisko

Poloha
707-294/2 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané; Hrádok

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 12
KÚ: Hradisko

Poloha
707-1244/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.Nanebovzatia P.M.; cerkov Zosnutia Presv.Bohorod.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Terňa

Poloha
707-2055/0 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Hlavná ul. 64
KÚ: Terňa

Poloha
707-385/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty