Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Tvarožná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Tvarožná v okrese Kežmarok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom
KÚ: Tvarožná

Poloha
703-997/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp s podstavcom

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Tvarožná

Poloha
703-997/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Panny Márie na stĺpe

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 19
KÚ: Tvarožná

Poloha
703-995/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.; evanjelický kostol

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 103
KÚ: Tvarožná

Poloha
703-996/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mateja; farský kostol sv.Mateja

Múr ohradný s bránou Nahrať súbor Múr ohradný s bránou
č. 103
KÚ: Tvarožná

Poloha
703-996/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr s bránou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
č. 103
KÚ: Tvarožná

Poloha
703-996/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka
č. 103
KÚ: Tvarožná

Poloha
703-996/4 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.