Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veľký Cetín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veľký Cetín v okrese Nitra.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pilier Nahrať súbor Pilier
KÚ: Veľký Cetín

Poloha
403-1516/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Súsošie Nahrať súbor Súsošie
KÚ: Veľký Cetín

Poloha
403-1516/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pieta ;Hármas Mária

Pilier Nahrať súbor Pilier
KÚ: Veľký Cetín

Poloha
403-1568/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Veľký Cetín

Poloha
403-1568/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vir Dolorum;Bús Kristus

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty