Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Vyšný Kubín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Vyšný Kubín v okrese Dolný Kubín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Miesto pamätné s pomníkom Nahrať súbor Miesto pamätné s pomníkom
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-291/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P.O.;1849-1921,básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pohrebisko
KÚ: Vyšný Kubín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-304/1 Unifikovaný názov PO: pohrebisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žiarové;Za skalami

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-305/1 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;Hradisko Tupá skala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Vyšný Kubín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-305/2 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;Hradisko Ostrá skala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pamätník
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-3152/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Priadka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 86
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-1608/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 117
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-2765/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kubínyiovský Arpád.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Vyšný Kubín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-2765/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 196
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-260/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kubínyiovský Mikuláš

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Vyšný Kubín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-260/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Hviezdoslavova ul. 93
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-10454/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ Hviezdoslavova ul. 93
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-10454/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná;maštaľ,dreváreň,stodola

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica Hviezdoslavova ul. 93
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-10454/3 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Kostol Nahrať súbor Kostol Vyšnokubínska ul. 4
KÚ: Vyšný Kubín

Poloha
503-259/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Trojice

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty