Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Banská Bystrica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Okres Banská Bystrica

V okrese Banská Bystrica sa nachádza 522 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Obec Počet pamiatok
Badín 4
Baláže 5
Banská Bystrica (0 – K) 133
Banská Bystrica (L – Ž) 204
Brusno 8
Čerín 3
Dolná Mičiná 1
Dolný Harmanec 5
Donovaly 9
Dúbravica 1
Harmanec
Hiadeľ 4
Horná Mičiná 5
Horné Pršany 0
Hrochoť 4
Hronsek 19
Kordíky 0
Králiky 0
Kynceľová 0
Lučatín 0
Ľubietová 7
Malachov 2
Medzibrod 0
Moštenica 8
Motyčky 1
Môlča 0
Nemce 1
Oravce 0
Podkonice 1
Pohronský Bukovec 2
Poniky 6
Povrazník 1
Priechod 0
Riečka 0
Sebedín-Bečov 0
Selce 2
Slovenská Ľupča 45
Staré Hory 9
Strelníky 0
Špania Dolina 88
Tajov 8
Turecká 0
Vlkanová 1