Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava II

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava II.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaplnka
Nahrať súbor
Kostol sv. Jozefa 0,
KÚ: Podunajské Biskupice

Poloha
102-690/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kaplnka sv. Jozefa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádza protipovodňová
(Úsek P.Biskupice)
KÚ: Podunajské Biskupice

Poloha
102-11632/0 Unifikovaný názov PO: hrádza protipovodňová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: úsek hrádze; Hornožitnoostrovná

Súsošie na stĺpe
Nahrať súbor
Súsošie na stĺpe Biskupická ul.
(Za kostolom)
KÚ: Podunajské Biskupice

Poloha
102-343/0 Unifikovaný názov PO: súsošie na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Trojica; súsošie Najsv. Trojice

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Lieskovec Lieskovská cesta 0
(Lesík Lieskovce)
KÚ: Podunajské Biskupice

Poloha
102-692/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaštieľ Lieskovec

Kúria Nahrať súbor Kúria Linzbothova ul. 16,
KÚ: Podunajské Biskupice

Poloha
102-689/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kúria Juraja Alberta

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Trojičné nám. 11
(Vetvárska ul.)
KÚ: Podunajské Biskupice

Poloha
102-691/1 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Budova miestneho úradu

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Vetvárska ul.
KÚ: Podunajské Biskupice

Poloha
102-342/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Mikuláša

Lit.: BOTEK, Andrej  –  ERDÉLYI, Róbert  –  PAULINY, Pavol  –  VACHOVÁ, Barbara: Kostol sv. Mikuláša v Bratislave-Podunajských Biskupiciach. Nové poznatky o stavebnom vývoji. In: Pamiatky a múzeá, roč. 67., 2018, č. 4, s. 22 - 27.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádza protipovodňová
(Úsek Ružinov)
KÚ: Ružinov

Poloha
102-11631/0 Unifikovaný názov PO: hrádza protipovodňová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: úsek hrádze; Hornožitnoostrovná

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Krásna ul. 22
(m.č.Prievoz, SZ časť parku)
KÚ: Ružinov

Poloha
102-10450/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Csákyho kaštieľ

Silo obilné
Nahrať súbor
Silo obilné Metodova ul.
KÚ: Ružinov

Poloha
102-11972/0 Unifikovaný názov PO: silo obilné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,železobetón - Ludwigov mlyn

Zbrojnica požiarna Nahrať súbor Zbrojnica požiarna Mierová ul. 89,
KÚ: Ružinov

Poloha
102-10615/0 Unifikovaný názov PO: zbrojnica požiarna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; požiarna zbrojnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kotolňa Mlynské Nivy ul. 44
(areál SPP)
KÚ: Nivy

Poloha
102-10489/1 Unifikovaný názov PO: kotolňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Plynárenské múzeum

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Komín Mlynské Nivy ul. 44
(areál SPP)
KÚ: Nivy

Poloha
102-10489/3 Unifikovaný názov PO: komín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla; komín bratislavskej plynárne

Továreň
Nahrať súbor
Továreň Páričkova ul. 18
(Svätoplukova ul.)
KÚ: Nivy

Poloha
102-11550/0 Unifikovaný názov PO: továreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cvernová; Uhorská cvernová továreň

Sklad prístavný Nahrať súbor Sklad prístavný Pribinova ul. 24,
KÚ: Nivy

Poloha
102-828/1 Unifikovaný názov PO: sklad prístavný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Sklad bratislavského prístavu č.7

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom lodníkov Pribinova ul.
KÚ: Nivy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
102-828/2 Unifikovaný názov PO: dom lodníkov

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielňa lodná Pribinova ul.
KÚ: Nivy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
102-828/3 Unifikovaný názov PO: dielňa lodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Výťah lodný Pribinova ul.
KÚ: Nivy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
102-828/4 Unifikovaný názov PO: výťah lodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad prístavný Prístavná ul.
KÚ: Nivy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
102-828/5 Unifikovaný názov PO: sklad prístavný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Prístav Prístavná ul.
KÚ: Nivy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
102-828/6 Unifikovaný názov PO: prístav

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol Radničné nám. 2 (Prievoz)
KÚ: Ružinov

Poloha
102-12002/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - evanjelický kostol

Reliéf figurálny-vsa Nahrať súbor Reliéf figurálny-vsa Radničné nám. 7
(Prievoz-radnica, fasáda-Z)
KÚ: Ružinov

Poloha
102-11565/2 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oráč; roľník s pluhom, koňmi a kravami

Reliéf figurálny-vsa Nahrať súbor Reliéf figurálny-vsa Radničné nám. 7
(Prievoz-radnica, fasáda-J)
KÚ: Ružinov

Poloha
102-11565/3 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kosec; roľník s kosou a obilím v ruke

Reliéf figurálny-vsa Nahrať súbor Reliéf figurálny-vsa Radničné nám. 7
(Prievoz-radnica, fasáda-J)
KÚ: Ružinov

Poloha
102-11565/4 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kočiš; kočiš s lampášom a bičíkom

Reliéf figurálny-vsa Nahrať súbor Reliéf figurálny-vsa Radničné nám. 7
(Prievoz-radnica, fasáda-J)
KÚ: Ružinov

Poloha
102-11565/5 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murár; murár s kelňou a trojuholníkom

Reliéf figurálny-vsa Nahrať súbor Reliéf figurálny-vsa Radničné nám. 7
(Prievoz-radnica, fasáda-J)
KÚ: Ružinov

Poloha
102-11565/6 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kováč; kováč s kladivom a nákovou

Dielňa lodná Nahrať súbor Dielňa lodná Zimný prístav
KÚ: Ružinov

Poloha
102-11964/0 Unifikovaný názov PO: dielňa lodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železobetónový - lodná dielňa

Továreň
Nahrať súbor
Továreň Trnavská cesta
(Miletičova, Jégého, Záhradnícka)
KÚ: Nivy

Poloha
102-11560/0 Unifikovaný názov PO: továreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cvernová; veľká pradiareň, hlavná budova

Ubytovňa Nahrať súbor Ubytovňa Zimný prístav
(pri južnom, prístavnom bazéne)
KÚ: Nivy

Poloha
102-11552/0 Unifikovaný názov PO: ubytovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Starý dom lodníkov

NKP zrušená
Stanica prečerpávacia Nahrať súbor Stanica prečerpávacia Zimný prístav č. 2
KÚ: Nivy

Poloha
102-11763/1 Unifikovaný názov PO: stanica prečerpávacia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vodárenská - prečerpávačka odpadových vôd

Zariadenie technologické Nahrať súbor Zariadenie technologické Zimný prístav č. 2
KÚ: Nivy

Poloha
102-11763/2 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prečerpávačka v zimn.prístave - prečerpávačka odpadových vôd

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.