Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava IV

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava IV.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Múr hradbový severný
Nahrať súbor
Múr hradbový severný Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový severný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; Devínsky hrad, severné opevnenie

Opevnenie juhozápadné
Nahrať súbor
Opevnenie juhozápadné Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/3 Unifikovaný názov PO: opevnenie juhozápadné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; Panenská veža

Bašta
Nahrať súbor
Bašta Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/5 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; Devínsky hrad, renesančná bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Opevnenie juhovýchodné Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/6 Unifikovaný názov PO: opevnenie juhovýchodné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; Devínsky hrad

Palác hradný
Nahrať súbor
Palác hradný Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/7 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; Garayovský palác

Palác hradný
Nahrať súbor
Palác hradný Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/8 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; Renesančný palác

Budovy hospodárske
Nahrať súbor
Budovy hospodárske Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/9 Unifikovaný názov PO: budovy hospodárske

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; hospodárske stavby stred.hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový severný Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/10 Unifikovaný názov PO: múr hradbový severný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový východný Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/11 Unifikovaný názov PO: múr hradbový východný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový južný Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/12 Unifikovaný názov PO: múr hradbový južný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový západný Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/13 Unifikovaný názov PO: múr hradbový západný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa šijová Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/14 Unifikovaný názov PO: priekopa šijová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; 1.šijová priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/15 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; Nádvorie stred.hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Studňa hradná Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/16 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; Hradná studňa

Stavba rímska
Nahrať súbor
Stavba rímska Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/17 Unifikovaný názov PO: stavba rímska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; Základy rím.stavby

Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/18 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad stredný; PT Ľ.Štúra

Kostol základy
Nahrať súbor
Kostol základy Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/19 Unifikovaný názov PO: kostol základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; Veľkomoravský kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba kruhová Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/20 Unifikovaný názov PO: stavba kruhová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; kruhová sakrálna stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba rímska Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/21 Unifikovaný názov PO: stavba rímska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; fragment sakrálneho objektu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba rímsko-germánska Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/22 Unifikovaný názov PO: stavba rímsko-germánska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; rímsko-germánska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba rímska Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/23 Unifikovaný názov PO: stavba rímska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; fragment kanála+stavby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba-základy Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/24 Unifikovaný názov PO: stavba-základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; základy objektov pri Moravskej bráne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Strážnica Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/26 Unifikovaný názov PO: strážnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; suterén strážnice

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba-základy Muránska ul.
(Pri východnej bráne)
KÚ: Devín

Poloha
104-324/27 Unifikovaný názov PO: stavba-základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; základy objektov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Koniareň Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/29 Unifikovaný názov PO: koniareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; suterén koniarne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána opevnenia severná Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/31 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia severná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Devínsky hrad

Brána opevnenia východná
Nahrať súbor
Brána opevnenia východná Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/32 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia východná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový južný Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/33 Unifikovaný názov PO: múr hradbový južný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa šijová Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/34 Unifikovaný názov PO: priekopa šijová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; 2. šijová priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána opevnenia Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/35 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Brána pri Morave

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta západná Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/36 Unifikovaný názov PO: bašta západná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový juhozápadný Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/37 Unifikovaný názov PO: múr hradbový juhozápadný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána opevnenia Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/38 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Moravská brána

Múr hradbový severoz
Nahrať súbor
Múr hradbový severoz Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/39 Unifikovaný názov PO: múr hradbový severoz

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Val Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/40 Unifikovaný názov PO: val

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Severný val

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/41 Unifikovaný názov PO: priekopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie dolného hradu; Priekopa z doby bronzovej

Areál
Nahrať súbor
Areál Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/42 Unifikovaný názov PO: areál

Bližšie určenie; zaužívaný názov: areál NKP; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Citadela Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/1 Unifikovaný názov PO: citadela

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Schodisko prístupové Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/4 Unifikovaný názov PO: schodisko prístupové

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; Devínsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba-základy Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/25 Unifikovaný názov PO: stavba-základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; základy objektov pri sev.bráne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba-základy Muránska ul.
(Pri východnej bráne)
KÚ: Devín

Poloha
104-324/28 Unifikovaný názov PO: stavba-základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; základy architektúry

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Komunikácie Muránska ul.
KÚ: Devín

Poloha
104-324/30 Unifikovaný názov PO: komunikácie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; komunikácie dolného hradu

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Brigádnická ul. 3,
KÚ: Devín

Poloha
104-10967/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník Nahrať súbor Pomník Hradná ul. 0
(V parku)
KÚ: Devín

Poloha
104-327/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Hutnícka ul. 25,
KÚ: Devín

Poloha
104-700/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hutnícka ul. 36,
KÚ: Devín

Poloha
104-10968/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kremeľská ul. 15,
KÚ: Devín

Poloha
104-10969/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Kremeľská ul. 19,
KÚ: Devín

Poloha
104-10970/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

zrušená NKP
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kremeľská ul. 23,
KÚ: Devín

Poloha
104-10971/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kúria Nahrať súbor Kúria Kremeľská ul. 36
(Roh Štítovej ul.)
KÚ: Devín

Poloha
104-11234/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Zigrayho kúria

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Kremeľská ul. 61
(hist. jadro obce)
KÚ: Devín

Poloha
104-10972/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kremeľská ul. 83,
KÚ: Devín

Poloha
104-10973/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kremeľská ul. 122,
KÚ: Devín

Poloha
104-10974/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lomnická ul. 2,
KÚ: Devín

Poloha
104-701/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Nám. práce. 0,
KÚ: Devín

Poloha
104-326/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Rytierska ul. 1
KÚ: Devín

Poloha
104-12071/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Rytierska ul. 3,
KÚ: Devín

Poloha
104-10975/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Rytierska ul. 5,
KÚ: Devín

Poloha
104-10976/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fara Nahrať súbor Fara Štítová ul. 2
(pri Kostole sv. Kríža)
KÚ: Devín

Poloha
104-10977/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 0
(Na okraji obce)
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-354/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Ducha

Obelisk s podstavcom Nahrať súbor Obelisk s podstavcom ,
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-677/1 Unifikovaný názov PO: obelisk s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha Nahrať súbor Socha ,
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-677/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zomierajúci vojak

Mreža ohradná Nahrať súbor Mreža ohradná ,
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-677/4 Unifikovaný názov PO: mreža ohradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,železo

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná ,
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-677/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v II.sv.v.

Dom ľudový s hosp.časť. Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť. Nám. 6. apríla 4,
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-10616/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Nám. 6.apríla 6
(Z strana spoločného dvora)
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-10616/2 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový s hosp.časť. Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť. Nám. 6.apríla 8
(V a J strana spol. dvora)
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-10616/3 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Nám. 6.apríla 13
(Kolmo na ulicu)
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-10617/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Nám. 6.apríla 15,
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-10618/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Stanica mýtna Nahrať súbor Stanica mýtna Istrijská ul. 49
(Mýtna ul.)
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-693/0 Unifikovaný názov PO: stanica mýtna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná, solitér; Mýtnica, Kendeffyho dom

Vila Nahrať súbor Vila Novoveská ul. 17
(Na vyhliadke ul.)
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-11244/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná, solitér; Vila "Košťálka", Brixov dom

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Prímoravská ul. 12
(Z od r.k.kost. sv.Ducha)
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-10619/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Želiarska ul. 6,
KÚ: Devínska Nová Ves

Poloha
104-10621/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunker i.
KÚ: Dúbravka

Poloha
104-11931/1 Unifikovaný názov PO: bunker i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: I.sv.v., opevnenie delostrelecké - 1.betónová kaverna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunker ii.
KÚ: Dúbravka

Poloha
104-11931/2 Unifikovaný názov PO: bunker ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: I.sv.v., opevnenie delostrelecké - 2.betónová kaverna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunker iii.
KÚ: Dúbravka

Poloha
104-11931/3 Unifikovaný názov PO: bunker iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: I.sv.v., opevnenie delostrelecké - 3.betónová kaverna

Archeologické nálezisko Nahrať súbor Archeologické nálezisko
(Veľká Lúka)
KÚ: Dúbravka

Poloha
104-835/0 Unifikovaný názov PO: archeologické nálezisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané, prezentované; Villa Rustica

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Brižitská ul.
(Pri r.k. fare)
KÚ: Dúbravka

Poloha
104-699/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaplnka Ružencovej P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Brižitská ul.
(Pri r.k. fare)
KÚ: Dúbravka

Poloha
104-699/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Jadranská ul. 33,
KÚ: Dúbravka

Poloha
104-10664/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol K horárskej studni ul.,
KÚ: Dúbravka

Poloha
104-333/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Kozmu a Damiána

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka K horárskej studni ul.,
KÚ: Dúbravka

Poloha
104-333/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Budova výpravná s čakárňou Nahrať súbor Budova výpravná s čakárňou 3
(pri Červenom moste)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-11393/1 Unifikovaný názov PO: budova výpravná s čakárňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; Stanica Železná Studienka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom strážnika
(pri Červenom moste)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-11393/3 Unifikovaný názov PO: dom strážnika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dom strážnika oddielu

Klub športový Nahrať súbor Klub športový Botanická ul. 9
(Karloveské rameno Dunaja)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-11612/0 Unifikovaný názov PO: klub športový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kanoistický, drevený; Kajak Klub Bratislava, lodenica

Klub športový Nahrať súbor Klub športový Botanická ul. 11
(Karloveské rameno Dunaja)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-11543/0 Unifikovaný názov PO: klub športový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veslársky; Vodácky klub Tatran, lodenica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Cesta na Červený most 1
(Na budove vojenskej nemocnice)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-289/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sov.armáda; Vojenská nemocnica Sov. armády

Stanica čerpacia Nahrať súbor Stanica čerpacia Devínska cesta 1,
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-822/0 Unifikovaný názov PO: stanica čerpacia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; čerpacia stanica Karlova Ves

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila Nad Dunajom ul. 36,
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-10764/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Vila senátora Tománka, vila T

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa vodárenská Ostrov Sihoť 0
(Pri devínskej ceste)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-821/0 Unifikovaný názov PO: studňa vodárenská

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stanica čerpacia Ostrov Sihoť 452
(Pri devínskej ceste)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-823/0 Unifikovaný názov PO: stanica čerpacia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vodná; Predčerpacia stanica a tunel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Slávičie údolie 0
(Cintorín)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-205/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sov. armáda; Bývalý poľný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Slávičie údolie 0
(Cintorín, sektor I)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-207/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sociálni demokrati; hrob soc. dem. z 1919

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Slávičie údolie 0
(Cintorín, za domom smútku)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-661/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: antifašisti; zavraždení pri Melku

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Slávičie údolie
(Cintorín, č.hrobu VII-351)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-208/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štefan Krčméry; 1892 - 1955, literárny historik

Hrob Nahrať súbor Hrob Slávičie údolie
(Cintorín, č.hrobu XIII-46)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-209/0 Unifikovaný názov PO: hrob

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mirko Nešpor; 1924 - 1944, študent

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Slávičie údolie
(Cintorín, č.III-497)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-210/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jurza, Škapík; 1896 - 1918, org. voj. vzbury

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Slávičie údolie
(Cintorín, sektor VII)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-803/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Fraňo Kráľ; 1903 - 1955, spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Slávičie údolie
(Cintorín)
KÚ: Karlova Ves

Poloha
104-804/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jozef Hagara; 1917 - 1964, antifašista, KSČ

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Rozálska ulica
KÚ: Lamač

Poloha
104-332/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Rozálie

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Vrančovičova ul. 56,
KÚ: Lamač

Poloha
104-11001/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Margity Uhorskej

Dom ľudový s hosp.časť. Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť. Vrančovičova ul. 99,
KÚ: Lamač

Poloha
104-10990/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

zrušená NKP
Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Vrančovičova ul.
(pred Kostolom sv. Margity)
KÚ: Lamač

Poloha
104-675/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Tabule pamätné-súbor
Nahrať súbor
Tabule pamätné-súbor Vrančovičova ul.
(pred Kostolom sv. Margity)
KÚ: Lamač

Poloha
104-675/3 Unifikovaný názov PO: tabule pamätné-súbor

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.+II.sv.v.

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Vrančovičova ul.
(pred Kostolom sv. Margity)
KÚ: Lamač

Poloha
104-675/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký,kamenný

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Čsl. tankistov ul. 137
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-694/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Petra a Pavla

Dom ľudový s hosp.časťou Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časťou Čsl.tankistov ul. 33,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-351/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Čsl.tankistov ul. 34,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-353/2 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Čsl.tankistov ul. 35,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-350/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časťou Čsl.tankistov ul. 37,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-10675/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dielňa kováčska Nahrať súbor Dielňa kováčska Čsl.tankistov ul. 65,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11364/2 Unifikovaný názov PO: dielňa kováčska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, tehla nepálená; Kováčska vyhňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časťou Čsl.tankistov ul. 67,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11364/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, tehla nepálená; Dlhý dom

Dom ľudový s hosp.časťou Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časťou Čsl.tankistov ul. 71,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11365/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, tehla nepálená; Dlhý dom

zrušená NKP
Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Čsl.tankistov ul. 198,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11366/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Čsl.tankistov ul. 216
(východne od rím.-kat.kostola)
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11367/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, tehla nepálená; Dlhý dom

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Čsl.tankistov ul. 39-41,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-349/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Krematórium Nahrať súbor Krematórium Hodonínska ul. 44,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11436/1 Unifikovaný názov PO: krematórium

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba polyfunkčná s oplotením Hodonínska ul. 44,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11436/2 Unifikovaný názov PO: stavba polyfunkčná s oplotením

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Urnový háj s prístup.priestor. Hodonínska ul. 44,
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11436/3 Unifikovaný názov PO: urnový háj s prístup.priestor.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: urnový háj a prístupový priestor

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha i. Hodonínska ul. 44
(predpolie krematória)
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11436/4 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: abstraktná; ústredná plastika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha ii. Hodonínska ul. 44
(pred S fasádou obradnej siene)
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11436/5 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zblíženie; plastika v symbolickom átriu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha iii. Hodonínska ul. 44
(rozptylová lúka)
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11436/6 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Smútok; plastika "Smútok"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kolumbárium Hodonínska ul. 44
(v urnovom háji)
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11436/7 Unifikovaný názov PO: kolumbárium

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fontána Hodonínska ul. 44
(na terase krematória)
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11436/8 Unifikovaný názov PO: fontána

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zvonica Hodonínska ul. 44
(na terase krematória)
KÚ: Záhorská Bystrica

Poloha
104-11436/9 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.