Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I (0 – 9)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I, časť 0-9.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-274/1 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov. armáda; PT v slovenčine

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-274/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov. armáda; PT v ruštine

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-274/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov. armáda; PT v slovenčine

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Tabuľa pamätná
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-274/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov. armáda; PT v ruštine

Nájazd mostný i.
Nahrať súbor
Nájazd mostný i.
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11599/1 Unifikovaný názov PO: nájazd mostný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nájazd Staré Mesto

Dom mýtny i.
Nahrať súbor
Dom mýtny i.
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11599/3 Unifikovaný názov PO: dom mýtny i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;mýtny domček Staré Mesto

Pilier mostný Nahrať súbor Pilier mostný
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11599/5 Unifikovaný názov PO: pilier mostný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.ľavobrežný

Pilier mostný Nahrať súbor Pilier mostný
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11599/7 Unifikovaný názov PO: pilier mostný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.pilier od ľavého brehu

Pilier mostný Nahrať súbor Pilier mostný
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11599/8 Unifikovaný názov PO: pilier mostný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.pilier od ľavého brehu

Pilier mostný Nahrať súbor Pilier mostný
(Dunajský most, starý)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11599/9 Unifikovaný názov PO: pilier mostný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.pilier od ľavého brehu

Pomník s portrétnym reliéfom Nahrať súbor Pomník Heinricha Justiho
(Horský park-stred)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-293/0 Unifikovaný názov PO: pomník s portrétnym reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Justi Heinrich; 1804-1878, verejný činiteľ

Most železničný-fragment Nahrať súbor Most železničný-fragment
(Železná studnička)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-826/0 Unifikovaný názov PO: most železničný-fragment

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fragment; Červený most-fragment piliera

Škola Nahrať súbor Škola 1. mája nám. 1,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11189/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisková, solitér; ZŠ internát, žiaci s chyb. reči

Označenie SCHODISKOVÁ v rámci unifikovaného slovníka nehnuteľných kultúrnych pamiatok predstavuje druh dispozície, viacpodlažnej budovy s vnútornými komunikáciami sústredenými predovšetkým do schodiska, takže jednotlivé miestnosti sú sprístupnené priamo z podesty.
Cintorín
Nahrať súbor
Cintorín 29.augusta ul. 7
(Ondrejský cintorín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/1 Unifikovaný názov PO: cintorín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k.; Ondrejský cintorín

Márnica Nahrať súbor Márnica 29. augusta ul. 7
(Z časť areálu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/10 Unifikovaný názov PO: márnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitérna; gr. kat. fara

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 29. augusta ul. 7
(Z strana areálu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/5 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr. k. Povýšenia sv. Kríža; cintorínsky kostol, cerkva

Park Nahrať súbor Park 29. augusta ul. 7
(Ondrejský cintorín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ondrejský cintorín

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový 29. augusta ul. 38
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10481/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob Alexandra Albrechta Ulica 29. augusta
(M/4, S múr)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/12 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Albrecht A.; 1885-1958, skladateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, V časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/13 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Batka J. N., ml.; 1845-1917, hud. kritik

Ján Nepomuk Batka
Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník 29. augusta ul.
(na S fasáde kostola)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/6 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; šľachtický

Hrob s náhrobníkom
Nahrať súbor
Hrob Karola Jettinga 29.augusta ul.
(sektor I/1/2, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/16 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jetting Karol; 1730-1790, diplomat

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 29. augusta ul.
(M/1, pred S časťou múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/17 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kornhuber A.; 1824-1905, geológ, vet

Andreas Kornhuber
Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 29.augusta ul.
(sektor III/1, stred)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/18 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lehocký Emanuel; 1876-1930, soc. dem. politik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 29.augusta ul.
(sektor IV/5, V nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/19 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ortvay T.; 1843-1916, historik

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 29. augusta ul.
(sektor IV/4, JZ časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/20 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rigele Alojz; 1879-1940, sochár

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná 29. augusta ul.
(sektor V/I, S strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/21 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod. Rakovszký; kaplnka rod. Rakovszkých

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná 29. augusta ul.
(M/4, stred S múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/22 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod. Strasser-Polgár; kaplnka rod. Štrasser

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 29. augusta ul.
(sektor III/4, SZ nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/23 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šrobár Vavro; 1867-1950, politik

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob Ferka Urbánka 29. augusta ul.
(sektor II, cca stred S str.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/24 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Urbánek Ferko; 1858-1934, dramatik

Kaplnka pohrebná
Nahrať súbor
Pohrebná kaplnka Wachtlerovcov 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/25 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod. Wachtler; kaplnka rod. Wachtler

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 29. augusta ul.
(sektor I/2, cca stred)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/26 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Žabota Ivan; 1878-1939, maliar

Náhrobok so sochou a mrežou Nahrať súbor Náhrobok so sochou a mrežou 29. augusta ul.
(M1/a, Z časť múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/31 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou a mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; rod. Freymann-Kochlow

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(M1/a, Z časť múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/29 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Parthenschlager Juliana

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor V/1, Z strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/34 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Zambotti Mörmel

Náhrobok so sochou Nahrať súbor Náhrobok so sochou 29. augusta ul.
(sektor I/1/1, J strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/42 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Pagerka Michal

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, JV nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/70 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Lippe-Wintrupp Georg von

Náhrobok so sochou Nahrať súbor Náhrobok so sochou 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, JZ časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/35 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; náhrobok so sochou anjela

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/2, cca stred)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/37 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; náhrobok s figurálnym reliéfom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(K 2, za býv. márnicou)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/32 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. De Paully

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor II, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/28 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Danko Anton

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, J strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/71 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; obelisk

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, cca stred)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/40 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Schmidt Johann a Anna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor III/4, cca stred)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/41 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Florián Jozef a Sommer Štefan

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/1, V časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/56 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; rod. Eder

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/43 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Ludwig Theresia

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/1, JZ nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/46 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Kohlhuber Robert a Mária

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29.augusta ul.
(sektor M/1a, Z múr)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/47 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Markovics de Csernek Antonia

Náhrobok
Nahrať súbor
Náhrobok 29. augusta ul.
(M1/a, Z časť múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/48 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Feiglerovcov-staviteľov

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/49 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Rumpelmayer-Viktor+Fridri.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/2, V časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/50 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Kiettling

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor III/2, S strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/51 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Klag

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor III/2, S strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/52 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Reischl

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29.augusta ul.
(sektor III/4, JV nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/53 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Fasold

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/1, JZ časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/55 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Resch Anton

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(Ondrejský cintorín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/111 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; náhrobok Johanna Eysnera

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(Ondrejský cintorín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/112 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; náhrobok Johanny Batka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežou 29. augusta ul.
(sektor III/4, SV nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/73 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov, kameň; Reimann Július, Kohl Ferdinand

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor IV/2, J časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/57 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; rod. Eremit

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, SV časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/89 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Kchypová Mánička

Náhrobník s reliéfom Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor I/1/1, JZ časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/88 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Teplý Emilie

Náhrobok s krížom a mrežou Nahrať súbor Náhrobok s krížom a mrežou 29. augusta ul.
(M/4, S múr)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/58 Unifikovaný názov PO: náhrobok s krížom a mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; Rád menších bratov kapucínov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s krížom 29. augusta ul.
(sektor I/2, V časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/59 Unifikovaný názov PO: náhrobok s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; náhrobok, kríž

Náhrobok s reliéfom Nahrať súbor Náhrobok s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor I/1/1, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/74 Unifikovaný názov PO: náhrobok s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Eduarda Majscha

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok so súsoším a mrežou 29. augusta ul.
(sektor II, pri S strane)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/90 Unifikovaný názov PO: náhrobok so súsoším a mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; náhrobok so súsoším

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(Ondrejský cintorín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/113 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Emanuel Lehotský

Náhrobok s mrežou Nahrať súbor Náhrobok s mrežou 29. augusta ul.
(sektor III/2, J strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/75 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov; Kohl Jozef a Amália

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(Ondrejský cintorín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/114 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; náhrobok Márie Nabelkovej

Náhrobok s medailónom Nahrať súbor Náhrobok s medailónom 29. augusta ul.
(sektor IV/3, SV strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/107 Unifikovaný názov PO: náhrobok s medailónom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; Šubík Ivan

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor IV/3, J strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/108 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Strauch Wiliam

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s medailónom a sochou 29. augusta ul.
(sektor V/1, JV nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/91 Unifikovaný názov PO: náhrobok s medailónom a sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Steiner Franz

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s reliéfom 29. augusta ul.
(Ondrejský cintorín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/115 Unifikovaný názov PO: náhrobok s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, bronz; náhrobok Ripla Ronaya

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom 29. augusta ul.
(sektor II, Z strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/76 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, bronz; Móczik Jozef-páter Felicián

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha 29.augusta ul.
(v kaplnke Strasser)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/60 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; pôv. hrobka rod. Lebewohl

Náhrobok so sochou Nahrať súbor Náhrobok so sochou 29. augusta ul.
(M/4, S múr)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/61 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Lovassy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor IV/4, JZ nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/92 Unifikovaný názov PO: náhrobok s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mramor; rod. Rigele-Platt

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(Ondrejský cintorín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/116 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; náhrobok Juliany Schwarz

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobná doska s medailónom 29. augusta ul.
(M/1b, Z časť múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/77 Unifikovaný názov PO: náhrobná doska s medailónom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, bronz; rod. dr. Kovátsa

Kaplnka prícestná Nahrať súbor Kaplnka prícestná 29. augusta ul.
(pri hlavnej bráne)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka prícestná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. P. M.; kaplnka

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, SV časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/14 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Gessay Ignác; 1874-1928, politik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob 29. augusta ul.
(sektor IV/3, S strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/15 Unifikovaný názov PO: hrob

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hladká-Hodžová Marína; 1843-1920, nár. osvet. pracovníč.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s krížom 29. augusta ul.
(na fasáde apsidy kostola)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/7 Unifikovaný názov PO: náhrobník s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, liatina; rod. Jablanczy a Florian

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(na J fasáde lode kostola)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/8 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Kovács

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník 29. augusta ul.
(na J fasáde lode kostola)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/9 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Benzel Sterman

Brána so sochou Nahrať súbor Brána so sochou 29. augusta ul.
(Z strana areálu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/3 Unifikovaný názov PO: brána so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ondrej; vozová, hlavná brána

Brána Nahrať súbor Brána 29. augusta ul.
(Z časť areálu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/11 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná; brána pre peších

Náhrobník so sochou
Nahrať súbor
Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor K 2, za márnicou)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/27 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Graw Friedrich

generálmajor cisárskej armády Friedrich von Graw
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(M1/a, Z časť múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/30 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Gaal Anna von

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník 29. augusta ul.
(sektor I/1/1, JZ nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/33 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; rod. Petz

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok so sochou 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, JZ časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/36 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Dietrich Katarína

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná 29. augusta ul.
(sektor M/1a, S od kostola)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/38 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná; kaplnka rod. von Müller

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(K 2, za býv. márnicou)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/39 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Gürth Johann Jacob

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/44 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Ludwig

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/45 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Ludwig Josef, ml.

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1, JZ nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/54 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Kremnicska Johann

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežou 29. augusta ul.
(sektor III/4, stred S str.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/62 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov, kameň; Martinengo Ferdinand

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežou 29. augusta ul.
(sektor III/3, na JZ nároží)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/63 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov, kameň; Gerő Wolff

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, V časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/64 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Edle von Klempa Julianna

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, cca stred)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/65 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; náhrobník s erbom rod. Wachtler

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, J strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/66 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Szecsen de Temerin Anton

Náhrobník so sochou
Nahrať súbor
Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(M1/a, Z časť múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/67 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; rod. Linzboth

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/68 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Weisz

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor IV/3, JV nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/69 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Wimmer

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník 29. augusta ul.
(nárožie J a Z múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/72 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Hörnes

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(nárožie S a V múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/78 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Eysner Fridrich

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor II, S strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/79 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Baumann Štefan

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor III/4, stred Z str.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/80 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Heim Narcisz

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom a medailónom 29. augusta ul.
(sektor IV/2, SZ časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/81 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom a medailónom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Weiss von Schrattelhal Sidónia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor II, Z strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/82 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Keusch Anton a Anna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor I/2, JZ časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/83 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Uxa

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor III/3, SV nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/84 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Karola Kampfmüllera

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežou 29. augusta ul.
(sektor I/1, JV časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/85 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov; rod. Tagányi

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník 29. augusta ul.
(sektor I/1/1, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/86 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Kampany

Náhrobník s mrežovou ohradou Nahrať súbor Náhrobník s mrežovou ohradou 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, SV časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/87 Unifikovaný názov PO: náhrobník s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov; rod. Steinbarzer

Náhrobok s medailónom a sochou Nahrať súbor Náhrobok s medailónom a sochou 29. augusta ul.
(nárožie S a V múru)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/93 Unifikovaný názov PO: náhrobok s medailónom a sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Schmid Hugo dr.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor V/2, cca stred)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/94 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; Gruber Béla

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor V/I, V strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/95 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; rod. Molec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou a medailónom 29. augusta ul.
(sektor IV/5, SV časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/96 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou a medailónom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Lanfranconi

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok so sochou 29. augusta ul.
(sektor III/4, SV strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/97 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Dach Ján

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor III/4, V časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/98 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Hostek Josef, rus. legionár

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor III/2, JZ nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/99 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Karla Mahra

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor III/2, stred Z str.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/100 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Pongrácz Friderik

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou 29. augusta ul.
(sektor III/3, cca stred V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/101 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Blanarovits Mária, pieta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežou 29. augusta ul.
(sektor IV/4,stred V str.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/102 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov; rod. Torma

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor II, S strana)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/103 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Pintér Rafael

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom 29. augusta ul.
(sektor II, JV časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/104 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Horváthová Margita

Náhrobník s medailónom Nahrať súbor Náhrobník s medailónom 29. augusta ul.
(sektor I/1/2, stred J str.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/105 Unifikovaný názov PO: náhrobník s medailónom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Bikszárdy Vincent

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežou a svietnikmi 29. augusta ul.
(sektor I/2, SZ nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/106 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežou a svietnikmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov; rod. Siersch

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok 29. augusta ul.
(sektor I/1, Z časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/109 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Vilikovský Ján

Hrob s mrežovou ohradou Nahrať súbor Hrob s mrežovou ohradou 29. augusta ul.
(M/4, S múr)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-279/110 Unifikovaný názov PO: hrob s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; Knauz Ferdinand

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový 29. augusta ul. 28, 30, 32, 34
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10480/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.