Zoznam minerálov C

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ca
Cabalzarit Cabalzarite Ca(Mg,Al,Fe2+)2(AsO4)2(H2O,OH)2 VII/C.31-06 Monoklinická sústava
Cabriit Cabriite Pd2SnCu I/A.17-20 Rombická sústava
Cadwaladerit Cadwaladerite Al(OH)2Cl·4H2O III/A.13-10 Amorfný
Cafarzit Cafarsite Ca8(Ti,Fe2+,Fe3+,Mn)6-7(As3+O3)12·4H2O IV/J.05-20 Kubická sústava
Cafetit Cafetite Ca(Fe,Al)2Ti4O12·4H2O IV/D.05-10 Rombická sústava
Cahnit Cahnite Ca2B(AsO4)(OH)4 V/G.08-30 Tetragonálna sústava
Calaverit Calaverite AuTe2 II/D.16-40 Monoklinická sústava
Calderit Calderite (Mn2+,Ca)3(Fe3+,Al)2(SiO4)3 VIII/A.08-40 Kubická sústava
Calderonit Calderonite Pb2Fe3+(VO4)2(OH) VII/B.24-28 Monoklinická sústava
Calkinsit-(Ce) Calkinsite-(Ce) (Ce,La)2(CO3)3·4H2O V/D.03-10 Rombická sústava
Callaghanit Callaghanite Cu2Mg2(CO3)(OH)6·2H2O V/E.07-10 Monoklinická sústava
Calumetit Calumetite Cu(OH,Cl)2·2H2O III/D.01-70 Rombická sústava
Camerolait Camerolaite Cu4Al2(HSbO4,SO4)(OH)10(CO3)·2H2O VI/D.08-35 Monoklinická sústava
Cameronit Cameronite AgCu7Te10 II/D.14-10 Tetragonálna sústava
Camgasit Camgasite CaMg(AsO4)(OH)·5H2O VII/D.36-20 Monoklinická sústava
Campiglianit Campigliaite Cu4Mn(SO4)2(OH)6·4H2O VI/D.03-80 Monoklinická sústava
Canafit Canaphite CaNa2P2O7·4H2O VII/C.35-10 Monoklinická sústava
Canasit Canasite (Na,K)6Ca5Si12O30(OH,F)4 VIII/F.35-10 Monoklinická sústava
Canavesit Canavesite Mg2(CO3)(HBO3)·5H2O V/G.06-40 Monoklinická sústava
Canfieldit Canfieldite Ag8SnS6 II/B.08-20 Rombická sústava
Cannilloit Cannilloite CaCa2Mg4Al(Si5Al3)O22(OH)2 VIII/F.10-104 Monoklinická sústava
Cannizzarit Cannizzarite Pb4Bi6S13 II/E.34-60 Monoklinická sústava
Cannoit Cannonite Bi2O(OH)2SO4 VI/B.15-10 Monoklinická sústava
Caoxit Caoxite Ca(C2O4)·3H2O IX/A.01-25 Triklinická sústava
Capgarronit Capgaronnite HgAg(Cl,Br,I)S II/F.13-10 Rombická sústava
Cappelenit-(Y) Cappelenite-(Y) Ba(Y,Ce)6Si3B6O24F2 VIII/E.05-10 Trigonálna sústava
Caracolit Caracolite Na3Pb2(SO4)3Cl VI/B.12-60 Monoklinická sústava
Carboirit Carboirite Fe2+Al2GeO5(OH)2 IV/C.22-10 Triklinická sústava
Caregorodcevit Tsaregorodtsevite N(CH3)4AlSi5O12 VIII/J.11-05 Rombická sústava
Caresit Caresite Fe2+4Al2(OH)12CO3·3H2O V/E.02-07 Trigonálna sústava
Carletonit Carletonite KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(OH,F)·H2O VIII/H.07-10 Tetragonálna sústava
Carlfriesit Carlfriesite CaTe4+2Te6+O8 IV/K.13-30 Monoklinická sústava
Carlhintzeit Carlhintzeite Ca2AlF7·H2O III/C.03-50 Triklinická sústava
Carlinit Carlinite Tl2S II/B.11-10 Trigonálna sústava
Carlosruizit Carlosruizite K6(Na,K)4Na6Mg10(Se6+O4)12(IO3)12·12H2O VI/D.16-60 Trigonálna sústava
Carlosturanit Carlosturanite (Mg,Fe2+,Ti,Mn)21(Si,Al)12O28(OH)34 VIII/H.27-190 Monoklinická sústava
Carlsbergit Carlsbergite CrN I/A.10-20 Kubická sústava
Carmichaelit Carmichaelite (Ti,Cr,Fe)[O2-x,(OH)x],kde x~0,5 IV/D.15-25 Monoklinická sústava
Carnallit Carnallite KMgCl3·6H2O III/C.08-10 Rombická sústava
Carnotit Carnotite K2(UO2)2V2O8·3H2O VII/E.11-50 Monoklinická sústava
Carobbiit Carobbiite KF III/A.02-20 Kubická sústava
Carrarait Carraraite Ca3Ge(OH)6(SO4)(CO3)·12H2O VI/D.13-35 Hexagonálna sústava
Carrboydit Carrboydite Ni,Cu)14Al9(SO4,CO3)6(OH)43·7H2O VI/D.08-90 Hexagonálna sústava
Carrollit Carrollite Cu(Co,Ni)2S4 II/D.01-40 Kubická sústava
Cascandit Cascandite Ca(Sc,Fe3+)Si3O8(OH) VIII/F.18-50 Triklinická sústava
Cassedanneit Cassedanneite Pb5(VO4)2(CrO4)2·H2O VI/F.04-20 Monoklinická sústava
Cassidyit Cassidyite Ca2(Ni,Mg)(PO4)2·2H2O VII/C.17-40 Triklinická sústava
Caswellsilverit Caswellsilverite NaCrS2 II/F.08-10 Trigonálna sústava
Catalanoit Catalanoite Na2HPO4·8H2O VII/X.00-00 Rombická sústava
Catamarcait Catamarcaite Cu6GeWS8 II/X.00-00 Hexagonálna sústava
Cattierit Cattierite CoS2 II/D.17-40 Kubická sústava
Cattiit Cattiite Mg3(PO4)2·22H2O VII/C.13-20 Triklinická sústava
Cavansit Cavansite Ca(VO)Si4O10·4H2O VIII/H.36-10 Rombická sústava
Cavoit Cavoite CaV3O7 IV/G.09-20 Rombická sústava
Caysichit-(Y) Caysichite-(Y) Y2(Ca,Gd)2Si4O10(CO3)3(H2O,O,OH)·3H2O VIII/F.36-05 Rombická sústava
Ce
Cebait-(Ce) Cebaite-(Ce) Ba3Ce2(CO3)5F2 V/C.07-140 Monoklinická sústava
Cebollit Cebollite Ca5Al2(SiO4)3(OH)4 VIII/C.03-30 Rombická sústava
Celestín Celestine SrSO4 VI/A.09-10 Rombická sústava
Celsián Celsian BaAl2Si2O8 VIII/J.06-60 Monoklinická sústava
Cepinit-Ca Tsepinite-Ca (Ca,K,Na,□)2(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·4H2O VIII/E.07-33 Monoklinická sústava
Cepinit-K Tsepinite-K (K,Ba,Na)2(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·3H2O VIII/E.07-32 Monoklinická sústava
Cepinit-Na Tsepinite-Na (Na,H3O+,K,Sr,Ba)2(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·3H2O VIII/E.07-30 Monoklinická sústava
Cerchiarait Cerchiaraite Ba4(Mn,Fe,Al)4Si6(O,OH,Cl)26 VIII/E.08-15 Tetragonálna sústava
Cerianit-(Ce) Cerianite-(Ce) Ce,Th)O2 IV/D.31-40 Kubická sústava
Ceriopyrochlór-(Ce) Ceriopyrochlore-(Ce) (Ce4+,Ca,Y)2(Nb,Ta)2O6(OH,F) IV/C.17-70 Kubická sústava
Cerit-(Ce) Cerite-(Ce) Ce9Fe3+(SiO4)6[(SiO3)(OH)](OH)3 VIII/B.19-40 Trigonálna sústava
Cerit-(La) Cerite-(La) (La,Ce,Ca)9(Mg,Fe3+)(SiO4)6[SiO3(OH)](OH)3 VIII/B.19-50 Trigonálna sústava
Cerotungsit-(Ce) Cerotungstite-(Ce) CeW2O6(OH)3 IV/E.02-80 Monoklinická sústava
Ceruleit Ceruleite Cu2Al7(AsO4)4(OH)13·12H2O VII/D.20-20 Triklinická sústava
Ceruzit Cerussite PbCO3 V/B.04-40 Rombická sústava
Cervandonit-(Ce) Cervandonite-(Ce) (Ce,Nd,La)(Fe3+,Fe2+,Ti4+,Al)3SiAs(Si,As)O13 VIII/D.11-10 Monoklinická sústava
Cervantit Cervantite Sb3+Sb5+O4 IV/D.25-10 Rombická sústava
Cervelleit Cervelleite Ag4TeS II/B.05-60 Kubická sústava
Cesanit Cesanite Na7Ca3(SO4)6(OH)·0,8H2O VI/B.12-50 Hexagonálna sústava
Cesarolit Cesarolite PbH2Mn4+3O8 IV/D.08-80 Hexagonálna sústava
Cesbronit Cesbronite Cu5(TeO3)2(OH)6·2H2O IV/K.06-30 Rombická sústava
Cetineit Cetineite (K,Na)3+x(Sb2O3)3(Sb2S3)(OH)x·(2,8-x)H2O II/F.11-30 Hexagonálna sústava
Cezplumtantit Cesplumtantite (Cs,Na,Ca)2(Pb,Sb3+,Sn)3Ta8O24 IV/D.26-60 Tetragonálna sústava
Cezstibtantit Cesstibtantite (Cs,Na)SbTa4O12 IV/C.19-10 Kubická sústava
Ci
Cianciulliit Cianciulliite Mn4+(Mg,Mn2+)2Zn2(OH)10·2-4H2O IV/F.11-25 Monoklinická sústava
Cinabarit Cinnabar HgS II/C.18-10 Trigonálna sústava
Ciprianiit Ciprianiite Ca4[(Th,U)(REE)]2(Al,□)2[Si4B4O22](OH,F)2 VIII/F.36-40 Monoklinická sústava
Cín Tin Sn I/A.05-30 Tetragonálna sústava
Cl
Clairit Clairite (NH4)2Fe3+3(SO4)4(OH)3·3H2O VI/D.15-30 Triklinická sústava
Clarait Claraite (Cu,Zn)3(CO3)(OH)4·4H2O V/E.07-20 Triklinická sústava
Claringbullit Claringbullite Cu4(OH)7Cl III/D.03-10 Hexagonálna sústava
Clarkeit Clarkeite (Na,Ca,Pb)(UO2)O(OH)·0-1H2O IV/H.05-10 Trigonálna sústava
Claudetit Claudetite As2O3 IV/C.01-10 Monoklinická sústava
Clausthalit Clausthalite PbSe II/C.15-50 Kubická sústava
Clearcreekit Clearcreekite Hg3(CO3)(OH)·2H2O V/E.06-20 Monoklinická sústava
Cleusonit Cleusonite Pb(U4+,U6+)(Ti,Fe2+,Fe3+)20(O,OH)38 IV/X.00-00 Trigonálna sústava
Cliffordit Cliffordite UTe3O9 IV/K.14-20 Kubická sústava
Clintonit Clintonite Ca(Mg,Al)3(Al3Si)O10(OH)2 VIII/H.12-60 Monoklinická sústava
Cn
Cnigriit Tsnigriite Ag9SbTe3(S,Se)3 II/B.05-75 Monoklinická sústava
Co
Coalingit Coalingite Mg10Fe3+2(CO3)(OH)24·2H2O V/E.01-60 Trigonálna sústava
Coconinoit Coconinoite Fe3+2Al2(UO2)2(PO4)4(SO4)(OH)2·18H2O VII/E.06-20 Monoklinická sústava
Coesit Coesite SiO2 IV/D.01-50 Monoklinická sústava
Coffinit Coffinite U(SiO4)1-x(OH)4x VIII/A.09-40 Tetragonálna sústava
Cohenit Cohenite (Fe,Ni,Co)3C I/A.09-50 Rombická sústava
Colemanit Colemanite Ca2B6O11·5H2O V/J.03-10 Monoklinická sústava
Collinsit Collinsite Ca2(Mg,Fe2+)(PO4)2·2H2O VII/C.17-10 Triklinická sústava
Coloradoit Coloradoite HgTe II/C.01-60 Kubická sústava
Colquiriit Colquiriite CaLiAlF6 III/B.03-20 Trigonálna sústava
Colusit Colusite Cu12-13V(As,Sb,Sn,Ge)3S16 II/C.10-40 Kubická sústava
Comanechit Comancheite Hg13(Cl,Br)8O9 III/D.06-90 Rombická sústava
Combeit Combeite Na2Ca2Si3O9 VIII/E.15-10 Trigonálna sústava
Comblainit Comblainite Ni2+6Co3+2(CO3)(OH)16·4H2O V/E.03-70 Trigonálna sústava
Compreignacit Compreignacite K2(UO2)6O4(OH)6·8H2O IV/H.03-10 Rombická sústava
Congolit Congolite (Fe2+,Mg,Mn)3B7O13Cl V/L.04-40 Trigonálna sústava
Connelit Connellite Cu19Cl4(SO4)(OH)32·3H2O III/D.03-40 Hexagonálna sústava
Cookeit Cookeite LiAl4(Si3Al)O10(OH)8 VIII/H.23-90 Monoklinická sústava
Coombsit Coombsite K(Mn2+,Fe2+,Mg)13(Si,Al)18O42(OH)14 VIII/H.40-20 Trigonálna sústava
Cooperit Cooperite (Pt,Pd,Ni)S II/C.25-30 Tetragonálna sústava
Coparzit Coparsite Cu4O2(AsO4,VO4)Cl VII/B.07-05 Rombická sústava
Copiapit Copiapite Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2·20H2O VI/D.10-50 Triklinická sústava
Coquandit Coquandite Sb6O8(SO4)·H2O VI/B.02-20 Triklinická sústava
Coquimbit Coquimbite Fe2(SO4)3·9H2O VI/C.08-40 Trigonálna sústava
Corderoit Corderoite Hg3S2Cl2 II/F.14-10 Kubická sústava
Cordierit Cordierite Mg2Al4Si5O18 VIII/E.12-40 Rombická sústava
Corkit Corkite PbFe3+3(PO4)(SO4)(OH)6 VII/B.35-80 Trigonálna sústava
Cornetit Cornetite Cu3(PO4)(OH)3 VII/B.13-10 Rombická sústava
Cornubit Cornubite Cu5(AsO4)2(OH)4 VII/B.11-50 Triklinická sústava
Cornwallit Cornwallite Cu5(AsO4)2(OH)4 VII/B.11-40 Monoklinická sústava
Coronadit Coronadite Pb(Mn4+,Mn2+)8O16 IV/D.08-70 Monoklinická sústava
Corrensit Corrensite (Ca,Na,K)(Mg,Fe,Al)9(Si,Al)8O20(OH)10·nH2O VIII/H.18-60 Rombická sústava
Cosalit Cosalite Pb2Bi2S5 II/E.34-10 Rombická sústava
Coskrenit-(Ce) Coskrenite-(Ce) (Ce,Nd,La)2(SO4)2(C2O4)·8H2O IX/A.01-110 Triklinická sústava
Cotunnit Cotunnite PbCl2 III/D.10-40 Rombická sústava
Coulsonit Coulsonite Fe2+V3+2O4 IV/B.04-20 Kubická sústava
Cousinite Cousinite MgU2Mo2O13·6H2O VI/G.06-30 Monoklinická sústava
Coutinhoit Coutinhoite ThxBa1-2x(H2O)y(UO2)2Si5O13·H2O VIII/H.37-15 Rombická sústava
Covellit Covellite CuS II/C.22-10 Hexagonálna sústava
Cowlesit Cowlesite CaAl2Si3O10·5-6H2O VIII/J.24-10 Rombická sústava
Coyoteit Coyoteite NaFe3S5·2H2O II/F.09-20 Triklinická sústava
Cr
Crandallit Crandallite CaAl3(PO4)2(OH)5·H2O VII/B.36-10 Trigonálna sústava
Crawfordit Crawfordite Na3Sr(PO4)(CO3) V/C.04-40 Monoklinická sústava
Creaseyit Creaseyite Pb2Cu2(Fe3+,Al)2Si5O17·6H2O VIII/D.21-20 Rombická sústava
Crednerit Crednerite CuMnO2 IV/A.05-50 Monoklinická sústava
Creedit Creedite Ca3Al2(SO4)(F,OH)10·2H2O III/C.01-40 Monoklinická sústava
Crerarit Crerarite (Pt,Pb)Bi3(S,Se)4-x, kde x~0,7 II/C.15-70 Kubická sústava
Criddleit Criddleite TlAg2Au3Sb10S10 II/B.07-30 Monoklinická sústava
Crichtonit Crichtonite (Sr,La,Ce,Y)(Ti,Fe3+,Mn)21O38 IV/C.09-40 Trigonálna sústava
Cristobalit Cristobalite SiO2 IV/D.01-30 Tetragonálna sústava
Cronstedtit Cronstedtite Fe2+2Fe3+(SiFe3+)O5(OH)4 VIII/H.27-120 Trigonálna sústava
Crookesit Crookesite Cu7(Tl,Ag)Se4 II/B.03-30 Tetragonálna sústava
Cu
Cualstibit Cualstibite Cu2+6Al3(SbO4)3(OH)12·10H2O IV/F.12-20 Trigonálna sústava
Cumengeit Cumengite Pb21Cu20Cl42(OH)40 III/D.12-40 Tetragonálna sústava
Cummingtonit Cummingtonite □Mg7Si8O22(OH)2 VIII/F.07-20 Monoklinická sústava
Cupalit Cupalite (Cu,Zn)Al I/A.03-10 Rombická sústava
Curetonit Curetonite Ba4Al3Ti(PO4)4(O,OH)6 VII/B.32-10 Monoklinická sústava
Curienit Curienite Pb(UO2)2V2O8·5H2O VII/E.11-110 Rombická sústava
Curit Curite Pb3+x(H2O)2[(UO2)4+x(OH)3-x]2, kde x~0,5 IV/H.07-50 Rombická sústava
Cuzticit Cuzticite Fe3+2Te6+O6·3H2O IV/K.15-20 Hexagonálna sústava
Cy
Cylindrit Cylindrite Pb3Sn4FeSb2S14 II/C.17-80 Triklinická sústava
Cymrit Cymrite BaAl2Si2O8·H2O VIII/H.38-60 Monoklinická sústava
Cyrilovit Cyrilovite NaFe3+3(PO4)2(OH)4·2H2O VII/D.51-20 Tetragonálna sústava
Ča
Čaroit Charoit K5Ca8(Si6O15)2(Si2O7)Si4O9(OH)·3H2O VIII/F.35-50 Monoklinická sústava
Če
Čechit Cechite Pb(Fe2+,Mn)(VO4)(OH) VII/B.27-40 Rombická sústava
Čechovičit Chekhovichite (Bi,Pb,Fe)2Te4O11 IV/K.04-20 Monoklinická sústava
Čermnychit Cheremnykhite Zn3Pb3Te4+O6(VO4)2 IV/K.16-15 Rombická sústava
Čerpanovit Cherepanovite RhAs II/C.20-130 Rombická sústava
Černikovit Chernikovite (H3O)+2(UO2)2(PO4)2·6H2O VII/E.02-170 Tetragonálna sústava
Černovit-(Y) Chernovite-(Y) YAsO4 VII/A.14-20 Tetragonálna sústava
Černychit Chernykhite (Ba,Na)V3+,Al)2(Si,Al)4O10(OH)2 VIII/H.12-50 Monoklinická sústava
Čejkait Cejkaite Na4(UO2)(CO3)3 V/F.02-05 Triklinická sústava
Černýit Cernyite Cu2CdSnS4 II/C.06-90 Tetragonálna sústava
Čevkinit-(Ce) Chevkinite-(Ce) (Ce,La,Ca,Th)4(Fe2+,Mg)2(Ti,Fe3+)3Si4O22 VIII/C.07-210 Monoklinická sústava
Čk
Čkalovit Chkalovite Na2BeSi2O6 VIII/J.04-10 Rombická sústava
Ču
Čuchrovit-(Ce) Chukhrovite-(Ce) Ca3(Ce,Y)Al2(SO4)F13·10H2O III/C.01-60 Kubická sústava
Čuchrovit-(Nd) Chukhrovite-(Nd) Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·10H2O III/X.00-00 Kubická sústava
Čuchrovit-(Y) Chukhrovite-(Y) Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·10H2O III/C.01-50 Kubická sústava
Čursinit Chursinite Hg+Hg2+AsO4 VII/A.11-10 Monoklinická sústava
Čv
Čvilevait Chvilevaite Na(Cu,Fe,Zn)2S2 II/F.05-10 Hexagonálna sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]