Zoznam minerálov D

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
D'
D'ansit Dansite Na21Mg(SO4)10Cl3 VI/B.04-10 Kubická sústava
Da
Dadsonit Dadsonite Pb21Sb23S55Cl II/E.20-60 Monoklinická sústava
Dachiarit-Ca Dachiardite-Ca (Ca,Na2,K2)5Al10Si38O96·25H2O VIII/J.22-20 Monoklinická sústava
Dachiarit-Na Dachiardite-Na (Na2,Ca,K2)5Al10Si38O96·25H2O VIII/J.22-15 Monoklinická sústava
Dalyit Dalyite K2ZrSi6O15 VIII/H.03-20 Triklinická sústava
Damarait Damaraite Pb3O2(OH)Cl III/D.11-15 Rombická sústava
Damiaoit Damiaoite PtIn2 I/A.14-85 Kubická sústava
Danalit Danalite Fe2+4Be3(SiO4)3S VIII/J.12-10 Kubická sústava
Danbait Danbaite CuZn2 I/A.04-30 Kubická sústava
Danburit Danburite CaB2(SiO4)2 VIII/J.08-20 Rombická sústava
Danielsit Danielsite (Cu,Ag)14HgS8 II/B.09-10 Rombická sústava
Daqingshanit-(Ce) Daqingshanite-(Ce) (Sr,Ca,Ba)3(Ce,La)(PO4)(CO3)3-x(OH,F)x VII/B.38-10 Trigonálna sústava
Darapiosit Darapiosite KNa2ZrLi(Mn,Zr)2Si12O30 VIII/E.22-130 Hexagonálna sústava
Darapskit Darapskite Na3(SO4)(NO3)·H2O VI/D.16-10 Monoklinická sústava
Daškovait Dashkovaite Mg(HCOO)2·2H2O IX/A.02-03 Monoklinická sústava
Datolit Datolite CaBSiO4(OH) VIII/B.29-10 Monoklinická sústava
Daubréeit Daubreeite BiO(OH,Cl) III/D.10-90 Tetragonálna sústava
Daubréelit Daubreelite Fe2+Cr2S4 II/D.01-100 Kubická sústava
Davanit Davanite K2TiSi6O15 VIII/H.03-10 Triklinická sústava
Davidit-(Ce) Davidite-(Ce) (Ce,La)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 IV/C.09-70 Trigonálna sústava
Davidit-(La) Davidite-(La) (La,Ce,Ca)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 IV/C.09-60 Trigonálna sústava
Davreuxit Davreuxite MnAl6Si4O17(OH)2 VIII/F.33-10 Monoklinická sústava
Davyn Davyne Na4K2Ca2Si6Al6O24(SO4)Cl2 VIII/J.09-20 Hexagonálna sústava
Dawsonit Dawsonite NaAl(CO3)(OH)2 V/C.02-20 Rombická sústava
De
Deanesmithit Deanesmithite Hg+2Hg2+3Cr6+O5S2 VI/F.02-07 Triklinická sústava
Decrespignyit-(Y) Decrespignyite-(Y) (Y,REE)4Cu(CO3)4Cl(OH)5·2H2O V/E.07-30 Monoklinická sústava
Deerit Deerite (Fe2+,Mn)6(Fe3+,Al)3Si6O20(OH)5 VIII/F.16-10 Monoklinická sústava
Defrenit Defernite Ca6(CO3)2-x(SiO4)x(OH)7(Cl,OH)1-2x, kde x=0,5 V/C.06-30 Rombická sústava
Delafossit Delafossite Cu+Fe3+O2 IV/A.05-30 Trigonálna sústava
Delhayelit Delhayelite (Na,K)10Ca5Al6Si32O80(Cl2,F2,SO4)3·18H2O VIII/H.38-30 Rombická sústava
Deliensit Deliensite Fe2+(UO2)2(SO4)2(OH)2·3H2O VI/D.20-85 Rombická sústava
Delindeit Delindeite Ba2(Na,K,□)3(Ti,Fe)[Ti2(O,OH)4Si4O14](H2O,OH)2 VIII/H.38-70 Monoklinická sústava
Dellait Dellaite Ca6Si3O11(OH)2 VIII/C.22-10 Triklinická sústava
Dellaventurait Dellaventuraite NaNa2(Mg2,Mn3+,Li,Ti)Si8O22O2 VIII/F.08-125 Monoklinická sústava
Deloneit-(Ce) Deloneite-(Ce) NaCa2SrCe(PO4)3F VII/B.38-05 Trigonálna sústava
Deloryit Deloryite Cu2+4(UO2)(MoO4)2(OH)6 VI/G.06-05 Monoklinická sústava
Delrioit Delrioite CaSrV2O6(OH)2·3H2O IV/G.07-70 Monoklinická sústava
Delvauxit Delvauxite CaFe3+4(PO4,SO4)2(OH)8·4-6H2O VII/D.55-10 Amorfný
Demesmaekerit Demesmaekerite Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)6·2H2O IV/K.11-40 Triklinická sústava
Denisovit Denisovite K,Na)Ca2Si3O8(F,OH) VIII/F.18-70 Monoklinická sústava
Denningit Denningite (Mn,Zn)Te2O5 IV/K.12-20 Tetragonálna sústava
Derbylit Derbylite (Fe3+,Fe2+,Ti)7Sb3+O13(OH) IV/C.23-30 Monoklinická sústava
Derriksit Derriksite Cu4(UO2)(SeO3)2(OH)6 IV/K.11-10 Rombická sústava
Dervillit Dervillite Ag2AsS2 II/E.08-30 Monoklinická sústava
Desautelsit Desautelsite Mg6Mn3+2(CO3)(OH)16·4H2O V/E.03-40 Trigonálna sústava
Descloizit Descloizite PbZn(VO4)(OH) VII/B.27-20 Rombická sústava
Despujolsit Despujolsite Ca3Mn4+(SO4)2(OH)6·3H2O VI/D.11-10 Hexagonálna sústava
Dessauit Dessauite (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 IV/C.09-45 Trigonálna sústava
Devillín Devilline CaCu4(SO4)2(OH)6·3H2O VI/D.19-10 Monoklinická sústava
Dewindtit Dewindtite Pb3[H(UO2)3O2(PO4)2]2·12H2O VII/E.07-80 Rombická sústava
Di
Diaboléit Diaboleite Pb2CuCl2(OH)4 III/D.12-50 Tetragonálna sústava
Diadochit Diadochite Fe3+2(PO4)(SO4)(OH)·6H2O VII/D.05-20 Triklinická sústava
Diaforit Diaphorite Pb2Ag3Sb3S8 II/E.17-30 Monoklinická sústava
Diamant Diamond C I/B.02-40 Kubická sústava
Diaoyudaoit Diaoyudaoite NaAl11O17 IV/B.08-10 Hexagonálna sústava
Diaspor Diaspore AlOOH IV/F.06-10 Rombická sústava
Dickinsonit Dickinsonite KNa4Ca(Mn2+,Fe2+)14Al(PO4)12(OH)2 VII/B.20-20 Monoklinická sústava
Dickit Dickite Al2Si2O5(OH)4 VIII/H.25-20 Monoklinická sústava
Dickthomssenit Dickthomssenite Mg(V5+2O6)·7H2O IV/G.07-45 Monoklinická sústava
Dienerit Dienerite Ni3As II/A.04-10 Kubická sústava
Dietrichit Dietrichite (Zn,Fe2+,Mn)Al2(SO4)4·22H2O VI/C.12-40 Monoklinická sústava
Dietzeit Dietzeite Ca2(IO3)2(CrO4) IV/L.01-30 Monoklinická sústava
Digenit Digenite Cu9S5 II/B.01-30 Trigonálna sústava
Dimorfit Dimorphite As4S3 II/F.02-20 Rombická sústava
Dinit Dinite C20H36 IX/B.02-55 Rombická sústava
Diomignit Diomignite Li2B4O7 V/H.10-10 Tetragonálna sústava
Diopsid Diopside CaMgSi2O6 VIII/F.01-50 Monoklinická sústava
Dioptas Dioptase CuSiO2(OH)2 VIII/E.21-10 Trigonálna sústava
Disakisit-(Ce) Dissakisite-(Ce) Ca(Ce,REE)(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)2Si3O12(OH) VIII/C.23-58 Monoklinická sústava
Disakisit-(La) Dissakisite-(La) (Ca,Fe,Th)(REE,Ca)(Al,Cr,Ti)2(Mg,Fe,Al)Si3O12(OH,F) VIII/CX.00-00 Monoklinická sústava
Dittmarit dittmarite NH4MgPO4·H2O VII/C.23-20 Rombická sústava
Diversilit-(Ce) Diversilite-(Ce) Na2(Ba,K)6Ce2Fe2+Ti3Si12O36(OH)3(OH,H2O)9 VIII/E.05-30 Trigonálna sústava
Dixenit Dixenite Cu+Mn2+14Fe3+(As3+O3)5(SiO4)2(As5+O4)(OH)6 VIII/B.11-10 Trigonálna sústava
Dj
Djerfisherit Djerfisherite K6Na(Fe,Cu,Ni)25S26Cl II/F.06-10 Kubická sústava
Djurleit Djurleite Cu31S16 II/B.01-20 Monoklinická sústava
Dm
Dmisteinbergit Dmisteinbergite CaAl2Si2O8 VIII/J.07-75 Hexagonálna sústava
Do
Dolerofanit Dolerophanite Cu2(SO4)O VI/B.01-10 Monoklinická sústava
Dollaseit-(Ce) Dollaseite-(Ce) CaCeMg2AlSi3O11(OH,F)2 VIII/C.23-55 Monoklinická sústava
Dolomit Dolomite CaMg(CO3)2 V/B.03-10 Trigonálna sústava
Doloresit Doloresite H8V4+6O16 IV/G.08-20 Monoklinická sústava
Domeykit Domeykite Cu3As II/A.01-20 Kubická sústava
Donbasit Donbassite Al2[Al2,33][Si3AlO10](OH)8 VIII/HX.00-00 Monoklinická sústava
Donharrisit Donharrisite Ni8Hg3S9 II/B.14-10 Monoklinická sústava
Donnayit-(Y) Donnayite-(Y) Sr3NaCaY(CO3)6·3H2O V/D.04-10 Triklinická sústava
Donpeacorit Donpeacorite (Mn,Mg)MgSi2O6 VIII/F.02-30 Rombická sústava
Dorallšarit Dorallcharite (Tl,K)Fe3+3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-65 Trigonálna sústava
Dorfmanit Dorfmanite Na2(HPO4)·2H2O VII/C.22-10 Rombická sústava
Dorrit Dorrite Ca2Mg2Fe3+4(Al,Fe3+)4Si2O20 VIII/F.14-40 Triklinická sústava
Douglasit Douglasite K2Fe2+Cl4·2H2O III/C.07-20 Monoklinická sústava
Downeyit Downeyite SeO2 IV/D.14-20 Tetragonálna sústava
Doyleit Doyleite Al(OH)3 IV/F.02-40 Triklinická sústava
Dozyit Dozyite (Mg7Al2)(Si4Al2)O15(OH)12 VIII/H.27-95 Monoklinická sústava
Dr
Dravit Dravite NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 VIII/E.19-20 Trigonálna sústava
Dresserit Dresserite BaAl2(CO3)2(OH)4·H2O V/E.08-60 Rombická sústava
Dreyerit Dreyerite BiVO4 VII/A.19-10 Tetragonálna sústava
Drugmanit Drugmanite Pb2(Fe3+,Al)H(PO4)2(OH)2 VII/B.29-70 Monoklinická sústava
Drysdallit Drysdallite Mo(Se,S)2 II/D.25-30 Hexagonálna sústava
Du
Dufrénit Dufrenite Fe2+Fe3+4(PO4)3(OH)5·2H2O VII/D.11-110 Monoklinická sústava
Dufrénoysit Dufrenoysite Pb2As2S5 II/E.18-10 Monoklinická sústava
Duftit Duftite PbCu(AsO4)(OH) VII/B.26-80 Rombická sústava
Dugganit Dugganite Pb3Zn3Te(As,V,Si)2(O,OH)14 IV/K.16-10 Hexagonálna sústava
Dukeit Dukeite Bi3+24Cr6+8O57(OH)6·3H2O II/C.02-60 Trigonálna sústava
Dumontit Dumontite Pb2(UO2)3O2(PO4)2·5H2O VII/E.07-90 Monoklinická sústava
Dumortierit Dumortierite Al6,5-7(BO3)(SiO4)3(O,OH)3 VIII/B.31-20 Rombická sústava
Dundasit Dundasite PbAl2(CO3)2(OH)4·H2O V/E.08-90 Rombická sústava
Durangit Durangite NaAl(AsO4)F VII/B.25-50 Monoklinická sústava
Duranuasit Duranusite As4S II/F.02-10 Rombická sústava
Dusmatovit Dursmanovite K(K,Na,□)(Mn2+,Y,Zr)2(Zn,Li)3Si12O30 VIII/E.22-135 Hexagonálna sústava
Dussertit Dussertite BaFe3+3(AsO4)2(OH)5 VII/B.36-160 Trigonálna sústava
Duttonit Duttinite V4+O(OH)2 IV/G.08-30 Monoklinická sústava
Dw
Dwornikit Dwornikite (Ni,Fe)SO4·H2O VI/C.01-40 Monoklinická sústava
Dy
Dypingit Dypingite Mg5(CO3)4(OH)2·5H2O V/E.01-20 Monoklinická sústava
Dyskrazit Dyscrasite Ag3Sb II/A.02-20 Rombická sústava
Džalindit Dzhalindite In(OH)3 IV/F.15-20 Kubická sústava
Džharkenit Dzharkenite FeSe2 II/D.17-65 Kubická sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]