Zoznam mužských rehoľných rádov a združení

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam mužských rehoľných rádov a združení.

Pôsobiace na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Meno - slovensky
Meno - latinsky
Skrátene,
ľudovo
Skratka
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha
Ordo Hospitalarius
Milosrdní bratia OH
Inštitút školských bratov
Fratres scholarum christianarum
Školskí bratia FSC
Kanonický rád premonštrátov
Praemonstratenses, Sacer et Candidus Ordo Canonicorum regularium Praemonstratensium
Premonštráti OPraem
Kongregácia bratov tešiteľov z Getsemani
Congregatio fratrum consolatorum de Gethsemani
Tešitelia CCG
Kongregácia kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sacerdotes Cordis Jesu
Dehoniáni SCJ
Kongregácia misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - MSC
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (východný a západný obrad)
Congregatio Sanctissimi Redemptoris
Redemptoristi CSsR
Kongregácia oblátov sv. Jozefa Obláti OSJ
Kongregácia rogacionistov Srdca Ježišovho
Congregatio Rogationistarum a Corde Iesu
- RCJ
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
Congregatio Missionis
Vincentíni alebo Lazaristi CM
Misionári Matky Božej Lasalettskej
Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette
Saletíni MS
Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie
Congregatio Missionariorum a Sacris Cordibus Iesu et Mariae
- MSSCC
Rád svätého Bazila Veľkého (gréckokatolíci)
Ordo Sancti Basilii Magni
Baziliáni OSBM
Rád bratov z domu Panny Márie Jeruzalemskej Nemecký rád OT
Rád bosých bratov preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel
Ordo Carmelitanorum discalceatorum
Bosí karmelitáni OCD
Rád kazateľov
Ordo Praedicatorum
Dominikáni OP
Rád menších bratov kapucínov
Ordo Fratrum Minorum Capucinorum
Kapucíni OFMCap
Rád sv. pavla prvopustovníka Pavlíni OSPPE
Rehoľa menších bratov konventuálov minoritov
Ordo Fratrum Minorum Conventualium
Minoriti OFMConv
Rehoľa kamiliánov Kamiliáni OSCam
Rehoľa menších bratov františkánov
Ordo fratrum minorum
Františkáni OFM
Rehoľa piaristov Piaristi SchP
Rehoľa svätého Augustína
Ordo sancti Augustini
Augustiniáni OSA
Rehoľa svätého Benedikta
Ordo Sancti Benedicti
Benediktíni OSB
Rehoľná spoločnosť kňazov mariánov os Nepoškvrneného počatia Panny Márie Mariáni MIC
Saleziáni Don Bosca
Societas Sancti Francisci Salesii
Saleziáni SDB
Spoločnosť Božieho Slova
Societas Verbi Divini
Verbisti/misionári verbisti SVD
Spoločnosť Božského Spasiteľa
Societas Divini Salvatoris
Salvatoriáni SDS
Spoločnosť Ježišova
Societas Jesu
Jezuiti SJ
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Pallotíni SAC
Spoločnosť kňazov mariánov od nepoškvrneného počatia Panny Márie
Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptione beatae Virginae Mariae [1]
- MIC
Kongregácia zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista
Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi
Resurekcionisti CR

Nepôsobiace na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Meno Skrátene Skratka
Cisterciánsky rád
Ordo Cisterciensis [2]
Cisterciáni OCist
Kamalduli
Congregatio Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti [3]
Kamalduli OSBCam
Kartuziánsky rád
Ordo Cartusiensis
Kartuziáni OCart
Kongregácia misionárov synov Nepoškvrneného Srdca blahoslavenej Panny Márie Klaretíni CMF
Rád bratov blahoslavenej Panny Márie Karmelskej Karmelitáni OCarm.
Rád cisterciánov prísnej observancie
Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae [4]
Trapisti OCSO
Rád Najmenších bratov sv. Františka z Paoly
Ordo minimorum [5]
Pauláni OM
Misionári obláti Nepoškvrnenej Panny Márie
Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae
Obláti OMI
Rád rehoľných kanonikov svätého Augustína Augustiniáni kanonici CRV
Rehoľa služobníkov Panny Márie (Rád služobníkov Máriiných)
Ordo Servorum Beatae Virginis Mariae [6]
Servíti OSM
Studiti
Monachi e Regula Studitarum (gréckokatolíci)
Studiti M.S.U.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Spoločnosti kňazov mariánov od Nepoškvrneného počatia Panny Márie [online]. Spoločnosť Kňazov Mariánov. Dostupné online.
  2. Smysl cisterciáckého života dnes [online]. Cisterciácké opatství Vyšší Brod. Dostupné online. (cz)
  3. RNDr. Mgr. Marián Samuel. 10. Kamalduli. Dvanásť storočí od založenia benediktínskeho kláštora pod Zoborom [online]. Zoborský skrášľovací spolok. Dostupné online.
  4. Václav Bartůněk. Trapisté, trapisti [online]. Revue Theofil, 2014-04-15. Dostupné online.
  5. Ondrej Chrena. Pauláni v Šamoríne [online]. OZ Moderný Šamorín pre všetkých. Dostupné online.
  6. Sedem bolestí, Farnosť Lovinobaňa [online]. Farnosť Lovinobaňa. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]