Zoznam panovníkov Uhorska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Veľký znak Uhorska. Uprostred tzv. malý znak, ktorý držia dvaja strážni anjeli v bielom odeve. Nad štítom je svätoštefanská koruna.

Toto je zoznam panovníkov Uhorského kráľovstva, ktorý zahŕňa aj uhorské kniežatá a veľkokniežatá. Uhorské kniežatstvo bolo založené niekedy medzi rokmi 895 a 896 prišli do tejto oblasti pod vedením Arpáda, ktorého si sedem maďarských vojvodov v roku 890 zvolilo za svojho panovníka. Kniežatstvo bol kmeňový zväz zjednocujúci pôvodne kočovný ľud Maďarov, ktorí postupne prešli z polo kočovného spôsobu života na usadlý život. V čele nestál samotný knieža, ale vo forme diarchie sa o moc delili dvaja muži, t.j. kende či kündü (t.j. sakrálny kráľ či knieža) s gyula (vojvodcom). Zjednocovací proces Uhorska dokončil uhorský vládca Štefan I. , z rodu Arpádovcov (predtým maďarské knieža Nitrianska), ktorý sa z popudu pápeža roku 1000/1001 stal prvým uhorským kráľom. V roku 1102 bola vytvorená chorvátsko-uhorská personálna únia, ktorá pretrvala až do zániku Uhorska (uhorskí králi však neboli ani len formálne korunovaní oddelene ako králi Chorvátska). Dynastia Arpádovcov vládla v Uhorsku od roku 895 až do roku 1301. Od roku 1526 do svojho zániku bolo Uhorsko integrálnou a trvalou časťou habsburskej monarchie, čiže rakúskej monarchie. Jeho vládcami boli panovníci Rakúska, ktorí boli formálne korunovaní aj za uhorských kráľov. Do roku 1867 bolo politicky aj hospodársky riadené z Viedne, hoci formálne malo aj vlastné inštitúcie. Približne od roku 1541 do konca 17. storočia bolo Uhorsko územne obmedzené na dnešné Slovensko, Burgenland a západné Chorvátsko a menšie priľahlé oblasti a nazývalo sa Kráľovské Uhorsko. V rokoch 1804 – 1867 bolo Uhorsko zároveň časťou Rakúskeho cisárstva, v rokoch 1867 – 1918 bolo zároveň súčasťou Rakúsko-Uhorska a v rokoch 1849 – 1867 bolo zároveň (rakúskou) korunnou krajinou. Uhorské kráľovstvo existovalo až do roku 1918, keď sa Karol IV. vzdal účasti na štátnych záležitostiach, ale nerezignoval.[1][2][3]

Uhorské kniežatá[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka: Všetky uhorské kniežatá a dátumy pred Gejzom sú historicky sporné. V skutočnosti tiež existovali viacerí náčelníci jednotlivých kmeňov. Najskôr od Gejzu možno hovoriť o Uhorskom kniežatstve.

Dynastia Arpádovcov (895 – 1000/1001)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Arpádovci.


[4][5][6]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
1. Arpád Arpad Kepes Kronika.jpg 895 – 907
2. Tarhoš 907 – po 922
3. Zoltán po 922 – 947
4. Fajs Fajsz Fajsz.jpg 947 – 955
5. Takšoň Taksony (Chronicon Pictum 033).jpg 955 – 972
6. Gejza Géza on the throne (Chronicon Pictum 038).jpg 972 – 997
7. Vajk

(Štefan I. Svätý)

St Stephen on the throne - Initial from the Képes Krónika.jpg 997 – 1000

Uhorskí králi[upraviť | upraviť zdroj]

Dynastia Arpádovcov (1000/01 – 1301)[upraviť | upraviť zdroj]

[7][5][8][9][6]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
1. Štefan I. Svätý St Stephen on the throne - Initial from the Képes Krónika.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
25. december 1000
Stoličný Belehrad alebo Ostrihom
1000/1001 – 1038
2. Peter Orseolo Orseolo peter of hungary.jpg
Crown of Saint Stephen.svg
1038
Stoličný Belehrad
1038 – 1041 nedynastický vládca
3. Samuel Aba Aba samuel.jpg
Abovci.svg
Crown of Saint Stephen.svg
22. apríl 1044
Csanád alebo Stoličný Belehrad
1041 – 1044 nedynastický vládca
4. Peter Orseolo Orseolo peter of hungary.jpg
Crown of Saint Stephen.svg
1044 – 1046 nedynastický vládca
5. Ondrej I. Coronation Andrew I of Hungary - smaller.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1046
Stoličný Belehrad
1046 – 1060
6. Belo I. Béla elnyeri a koronát.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
6. december 1060
Stoličný Belehrad
1060 – 1063
7. Šalamún Solomon of Hungary David.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1063
Stoličný Belehrad
1063 – 1074
8. Gejza I. Picta Sal.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1075
Stoličný Belehrad
1074 – 1077
9. Ladislav I. Svätý Laszlo-ChroniconPictum.jpg
Coa Hungary Country History Ladislaus Sanctus (1074-1077).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1081
Stoličný Belehrad
1077 – 1095
10. Koloman Učený Konyves Kalman.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1095
Stoličný Belehrad
1095 – 1116
11. Štefan II. II István koronázása KK.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1116
Stoličný Belehrad
1116 – 1131
12. Belo II. Slepý Bela II KK2.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
28. apríl 1131
Stoličný Belehrad
1131 – 1141
13. Gejza II. Géza II.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
16. február 1141
Stoličný Belehrad
1141 – 1162
14. Štefan III. III István.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1162
Stoličný Belehrad
1162 – 1172

(V Bratislave a okolí)
1162 – 1163

15. Ladislav II. II László.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
15. júl 1162
1162 – 1163 protikráľ
16. Štefan IV. Stephen IV of Hungary.jpg
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
27. január 1163
1163 – 1163 protikráľ
17. Belo III. Bela3.jpg
Magyar cimer Bela 2.svg
Crown of Saint Stephen.svg
13. január 1173
Stoličný Belehrad
1172 – 1196
18. Imrich Imre király.jpg
Coa Hungary Country History Imre (1196-1204).svg
Crown of Saint Stephen.svg
16. máj 1182
Ostrihom
1194
Stoličný Belehrad
1196 – 1204
19. Ladislav III. Ladislaus III Hungary.jpg
Coa Hungary Country History Ladislaus III (1204-1205).svg
Crown of Saint Stephen.svg
26. august 1204
Stoličný Belehrad
1204 – 1205
20. Ondrej II. Andrew II of Hungary.jpg
Coa Hungary Country History Andrew II (1205-1235).svg
Crown of Saint Stephen.svg
29. máj 1205
Stoličný Belehrad
1205 – 1235
21. Belo IV. BelaIV-ChroniconPictum.jpg
Coa Hungary Country History Béla IV (1235-1270).svg
Crown of Saint Stephen.svg
25. september 1235
Stoličný Belehrad
1235 – 1270
22. Štefan V. V. István koronázása.jpg
Coa Hungary Country History István V (1239-1272).svg
Crown of Saint Stephen.svg
17. máj 1270
Stoličný Belehrad
1262 – 1270

(východná časť Uhorska)
1270 – 1272

23. Ladislav IV. Kumánsky Kun laszlo.jpg
Coa Hungary Country History Ladislaus IV (1262-1290).svg
Crown of Saint Stephen.svg
3. september 1272
Stoličný Belehrad
1272 – 1290
24. Ondrej III. Benátsky Andrew III Kepes kronika.jpg
Coa Hungary Country History Endre III (1290-1301).svg
Crown of Saint Stephen.svg
23. júl 1290
Stoličný Belehrad
1290 – 1301

Dynastia Přemyslovcov (1301 – 1305)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Přemyslovci.

[10][5][8][9][6]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
25. Ladislav V.

(český kráľ ako Václav III.)

Wenceslaus (Chronica Hungarorum).jpg
Coa Hungary Country History Venczel (1301-1305).svg
Crown of Saint Stephen.svg
27. august 1301
Stoličný Belehrad
1301 – 1305

Dynastia Wittelsbachovcov (1305 – 1307)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Wittelsbachovci.

[10][5][8][9][6]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
26. Oto I. Dolnobavorský

(dolnobarvorský vojvoda ako Oto III. Bavorský)

Otto (Chronica Hungarorum).jpg
Coa Hungary Country History Otto (1305-1307).svg
Crown of Saint Stephen.svg
6. december 1305
Stoličný Belehrad
1305 – 1307

Dynastia Anjouovcov (1308 – 1395)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Kapetovsko-anjouovská dynastia (staršia vetva).


[10][5][8][9][6]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
27. Karol I. Róbert
Charles I (Chronica Hungarorum).jpg
Coa Hungary Country History Charles I 2 (1310-1342).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1301
Ostrihom
15. jún 1309
Budín
27. august 1310 Stoličný Belehrad
1301 – 1342
28. Ľudovít I. Veľký Louis I (Chronica Hungarorum).jpg
Coa Hungary Country History Lajos I (1370).svg
Crown of Saint Stephen.svg
21. júl 1342
Stoličný Belehrad
1342 – 1382
29. Mária z Anjou Mary (Chronica Hungarorum).jpg
Coa Hungary Country History Charles I 2 (1310-1342).svg
Crown of Saint Stephen.svg
17. september 1382
Stoličný Belehrad
1382 – 1385 (Počas jej neplnoletosti vládla matka Alžbeta Kotromanićová ako regentka)
30. Karol II. Malý

(neapolský kráľ ako Karol III.)

Charles II (Chronica Hungarorum).jpg
Coa Hungary Country History Endre (1342-1345).svg
Crown of Saint Stephen.svg
31. december 1385
Stoličný Belehrad
1385 – 1386
31. Mária z Anjou Mary (Chronica Hungarorum).jpg
Coa Hungary Country History Charles I 2 (1310-1342).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1386 – 1395 (vládla v rokoch 1387 – 1395 spolu so Žigmundom Luxemburským)

Dynastia Luxemburgovcov (1387 – 1437)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Luxemburgovci.


[11][5][8][9][6]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
32. Žigmund Luxemburský
Pisanello 024.jpg
Arms of Sigismund, Holy Roman Emperor.svg
Crown of Saint Stephen.svg
31. marec 1387
Stoličný Belehrad
1387 – 1437

Dynastia Habsburgovcov (1437 – 1457)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Habsburgovci.


[11][5][8][9][12]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
33. Albrecht Habsburský

(rakúsky vojvoda ako Albrecht V. a rímsky kráľ ako Albrecht II.)

Albrecht II. von Habsburg.jpg
Arms of Albert II of Habsbourg as King of the Romans (Variant).svg
Crown of Saint Stephen.svg
1. január 1438
Stoličný Belehrad
1437 – 1439 (Po jeho smrti vládla manželka Alžbeta Luxemburská ako regentka neplnoletého Ladislava Pohrobka)
34. Ladislav V. Pohrobok

(rakúsky arcivojvoda, český kráľ ako Ladislav I.)

Anonymous - Ladislaus the Postumous.jpg
Coa Hungary Country History Ladislaus V (1440 – 1457).svg
Crown of Saint Stephen.svg
15. máj 1440
Stoličný Belehrad
1440/1453 – 1457 (Počas jeho neplnoletosti vládla jeho matka Alžbeta Luxemburská a Fridrich III. ako regent, neskôr sa stal regentom gubernátor Ján Huňady od roku 1446 do roku 1453)

Dynastia Jagelovcov (1440 – 1444)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Jagelovci.


[11][5][8][9][12]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
35. Vladislav I. Jagelovský

(poľský kráľ ako Vladislav III. Varnenčík)

Toruń - Władysław III.(2).jpg
Coa Hungary Country History Vladislaus I (1440–1444).svg
Crown of Saint Stephen.svg
17. júla 1440
Stoličný Belehrad
1440 – 1444

Dynastia Huňadyovcov (1458 – 1490)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Huňadyovci.

[11][5][8][9][12]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
36. Matej I. Korvín
Matthias Corvinus.jpg
Coa Hungary Country History Mathias Corvinus (1458-1490) big.svg
Crown of Saint Stephen.svg
29. marec 1464
Stoličný Belehrad
1458 – 1490

Dynastia Jagelovcov (1490 – 1526)[upraviť | upraviť zdroj]

[11][5][8][9][12]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
37. Vladislav II. Jagelovský
Vladislaus II (João do Cró).jpg
Władysław II.png
Crown of Saint Stephen.svg
18. september 1490
Stoličný Belehrad
1490 – 1516
38. Ľudovít II. Jagelovský Lajos II.jpg
Coa Hungary Country History (14th century).svg
Crown of Saint Stephen.svg
4. jún 1508
Stoličný Belehrad
1516 – 1526

Dynastia Zápoľskovcov (1526 – 1570)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Zápoľskovci.

[13][14][5][8][9][12]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

39. Ján I. Zápoľský
Szapolyai János fametszet.jpg
Coa Hungary Country History John I of Hungary (Szapolyai) (1526-1540).svg
Crown of Saint Stephen.svg
11. november 1526
Stoličný Belehrad
1526 – 1540 (východná časť Uhorska)

1538 – 1540

protikráľ
40. Ján II. Žigmund Zápoľský Jan Zygmunt Zapolya.jpg
Zapolyia siedmiogrodzki2.png
Crown of Saint Stephen.svg
nekorunovaný
1540 – 1541 protikráľ

(bol zvolený za uhorského kráľa)

Dynastia Habsburgovcov (1526 – 1780)[upraviť | upraviť zdroj]

[13][5][8][9][12]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
41. Ferdinand I. Habsburský Bemberg Fondation Toulouse - Portrait paintings of Ferdinand I, Holy Roman Emperor by Jan Cornelisz Vermeyen Inv.1056.jpg
Greater Coat of Arms of Ferdinand I, Holy Roman Emperor.svg
Crown of Saint Stephen.svg
3. november 1526
Stoličný Belehrad
1526 – 1564

z toho 1538 – 1540 len v západnej časti Uhorska

protikráľ
42. Maximilián I. Habsburský
Nicolas Neufchâtel 002.jpg
Greater Coat of Arms of Maximilian II, Holy Roman Emperor.svg
Crown of Saint Stephen.svg
8. september 1563
Bratislava
1564 – 1576
43. Rudolf I. Habsburský

(rakúsky arcivojvoda ako Rudolf V., český a nemecký kráľ a rímskonemecký cisár ako Rudolf II.)

AACHEN, Hans von - Portrait of Emperor Rudolf II - WGA.jpg
Greater Coat of Arms of Rudolf II, Matthias and Ferdinand II, Holy Roman Emperors.svg
Crown of Saint Stephen.svg
22. september 1572
Bratislava
1576 – 1608 (Štefan Bočkaj v rokoch 1604  – 1606 ako protikráľKráľovského Uhorska a knieža Sedmohradska, vládol na území takmer celého súčasného Slovenska, okrem hlavného mesta Bratislavy)
44. Matej II. Habsburský

(český kráľ, nemecký kráľ a rímsky cisár ako Matej I.)

Matthias - Holy Roman Emperor (Hans von Aachen, 1625).jpg
Greater Coat of Arms of Rudolf II, Matthias and Ferdinand II, Holy Roman Emperors.svg
19. november 1608
Bratislava
1608 – 1619
45. Ferdinand II. Habsburský

alebo aj Štajerský

Kaiser Ferdinand II. 1614.jpg
Greater Coat of Arms of Rudolf II, Matthias and Ferdinand II, Holy Roman Emperors.svg
Crown of Saint Stephen.svg
1. júl 1618
Bratislava
1619 – 1637 (Gabriel Betlen v rokoch1619 – 1621 ako protikráľ)
46. Ferdinand III. Habsburský Jan van den Hoecke - Portrait of Emperor Ferdinand III.jpg
Coat of Arms of Ferdinand III, Holy Roman Emperor.svg
Crown of Saint Stephen.svg
8. december 1625
Šopron
1637 – 1657
47. Ferdinand IV. Frans Luyckx - Ferdinand IV, King of the Romans.jpg
Coat of arms of Ferdinand III and Ferdinand IV as Kings of the Romans.svg
Crown of Saint Stephen.svg
16. jún 1647
Bratislava
(Ferdinanda IV. síce roku 1647 korunovali, zomrel však pred Ferdinandom III. a preto sa nikdy nestal kráľom)
48. Leopold I. Habsburský Kaiser-Leopold1.jpg
Greater Coat of Arms of Leopold I, Holy Roman Emperor.svg
Crown of Saint Stephen.svg
27. jún 1655
Bratislava
1657 – 1705 (Imrich Tököli v rokoch 1682 – 1685 ako protikráľ v Hornom Uhorsku, čiže v tom čase na východnom Slovensku)
49. Jozef I. Habsburský Joseph I, Holy Roman Emperor.jpg
Coat of Arms of Joseph I, Holy Roman Emperor.svg
Crown of Saint Stephen.svg
9. december 1687
Bratislava
1705 – 1711 (František II. Rákoci v rokoch 1705 – 1711 ako protikráľ a „knieža“ Uhorska)
50. Karol III. Habsburský

(cisár Svätej ríše rímskej ako Karol VI.)

Johann Gottfried Auerbach 002.JPG
Greater Coat of Arms of Charles VI, Holy Roman Emperor.svg
Crown of Saint Stephen.svg
20. máj 1712
Bratislava
1711 – 1740
51. Mária Terézia Kaiserin Maria Theresia (HRR).jpg
Middle Coat of Arms of Maria Theresa, Holy Roman Empress.svg
Crown of Saint Stephen.svg
25. jún 1741
Bratislava
1740 – 1780

Dynastia Habsbursko-lotrinská (1780 – 1918)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Habsbursko-lotrinská dynastia.

[14][5][8][9][12]

Poradie Meno Portrét Erb Korunovácia Obdobie

vlády

Poznámky
52. Jozef II. Kaiser Joseph II c1780.jpg
Greater Coat of Arms of Joseph II, Holy Roman Emperor.svg
Crown of Saint Stephen.svg
nekorunovaný
1780 – 1790
53. Leopold II.

Kaiser Leopold II in Feldmarschallsuniform c1790.jpg
Greater coat of arms of Leopold II and Francis II, Holy Roman Emperors.svg
Crown of Saint Stephen.svg
15. november 1790
Bratislava
1790 – 1792
54. František I.

(posledný rímskonemecký cisár ako František II.)

Francis II, Holy Roman Emperor by Friedrich von Amerling 003.jpg
Greater coat of arms of Leopold II and Francis II, Holy Roman Emperors.svg
Crown of Saint Stephen.svg
6. jún 1792
Budín
1792 – 1835
55. Ferdinand V.

(rakúsky cisár ako Ferdinand I.)

Francesco Hayez 047.jpg
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria (1815).svg
Crown of Saint Stephen.svg
28. september 1830
Bratislava
1835 – 1848
56. František Jozef I. Franz Joseph of Austria 1910 old.jpg
Coat of Arms of Emperor Franz Joseph I.svg
Crown of Saint Stephen.svg
8. jún 1867
Budín
1848 – 1916
57. blahoslavený Karol IV.

(rakúsky cisár ako Karol I.)

Karl of Austria.jpg
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria.svg
Crown of Saint Stephen.svg
30. december 1916
Budapešť
1916 – 1918
Formálna obnova Rakúsko-Uhorska cisárskym správcom (regentom) Miklósom Horthym 1. marca 1920. Po dvoch Karolových neúspešných pokusoch o obnovenie monarchie bol v roku 1921 definitívne detronizovaný. 1920 – 1921

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. KUČERA, Matúš. Cesta dejinami, Stredoveké Slovensko. 1. vyd. Bratislava : Perfekt, 2002. ISBN 80-8046-217-8. S. 221.
 2. PRAŽÁK, Richard. Dějiny Uher a Maďarska v datech. Praha : Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-391-6. S. 536.
 3. Hungary - History In: Encyclopedia Britannica [online]. [Cit. 2020-10-09]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. KRŠÁK, Pavol, et al. Ottov historický atlas Slovensko. 1. vyd. Bratislava : Ottovo nakladateľstvo, 2009. Ďalej len ibidem. ISBN 978-80-7360-834-7. S. 130.
 5. a b c d e f g h i j k l m Maďarsko In: Ottova všeobecná encyklopédia M-Ž. 1. vyd. Zväzok 2. Bratislava : Agentúra Cesty, 2006. ISBN 80-969159-4-0. S. 7.
 6. a b c d e f KONTLER, Lazsló. Dějiny Maďarska. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. (Dějiny států.) Ďalej len Kontler. ISBN 978-80-7106-616-3. Kapitola Panovníci a hlavy státu; ministerští předsedové, s. 519 – 520.
 7. Ibidem, str. 131 – 137
 8. a b c d e f g h i j k l HONZÁK, František. Dejiny Slovenska. Dátumy, udalosti, osobnosti. 1. vyd. Bratislava : Slovart, 2007. ISBN 978-80-8085-596-3. Kapitola XV. Panovníci a prezidenti, s. 764.
 9. a b c d e f g h i j k l Veľká ilustrovaná rodinná encyklopédia : Univerzálny obrazový sprievodca. 50 000 základných faktov o svete. 1. vyd. Bratislava : Ikar, 1996. ISBN 80-7118-156-0. S. 416.
 10. a b c Ibidem, str. 138 – 139
 11. a b c d e Ibidem, str. 140 – 141
 12. a b c d e f g Kontler, str. 521 – 523
 13. a b Ibidem, str. 220 – 223
 14. a b Ibidem, str. 326 – 329

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • KONTLER, László. Dějiny Maďarska. 2. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-616-3. S. 613.
 • PRAŽÁK, Richard. Dějiny Uher a Maďarska v datech. Praha : Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-391-6. S. 536.
 • VRTEĽ, Ladislav. Osem storočí Slovenskej heraldiky. 3.. vyd. Martin : Matica Slovenská, 2017. ISBN 978-80-8115-247-4.
 • HOLČÍK, Štefan. Korunovačné slávnosti, Bratislava 1563–1830. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1986.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]