Zoznam slovenských vysokoškolských profesorov, vymenovaných v rokoch 2000 – 2009

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam slovenských vysokoškolských profesorov, vymenovaných v rokoch 2000 – 2009.

# Titul pred menom Meno Titul za menom Fakulta Vysoká škola Odbor Dátum vymenovania Zdroj
doc. RNDr. Igor Bock CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aplikovaná matematika 22. 2. 2000 [1]
doc. Dr. Roberto Canda PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. arch. Matúš Dulla CSc. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra 22. 2. 2000 [1]
doc. Dr. Ian Malcolm Gould Ph.D. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 22. 2. 2000 [1]
doc. PaedDr. Tomáš Kampmiller CSc. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave edukológia 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Stanislav Kmeť CSc. Stavebná fakulta TU v Košiciach konštrukcie inžinierskych stavieb 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Vojtech Kollár PhD. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Jozef Kráľovič CSc. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave podnikovohospodárske teórie a manažment 22. 2. 2000 [1]
doc. PhDr. Jela Labudová CSc. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová edukológia 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Ján Lisý CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave národné hospodárstvo 22. 2. 2000 [1]
doc. MUDr. František Mateička CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 22. 2. 2000 [1]
doc. MUDr. Eva Mathéová CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 22. 2. 2000 [1]
doc. PhDr. Erika Ondrejčeková CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória vyučovania cudzích jazykov 22. 2. 2000 [1]
doc. RNDr. Ján Paulov DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave humánna a regionálna geografia 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Pavol Podhradský CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave telekomunikácie 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Ján Porvazník CSc. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave podnikovohospodárske teórie a manažment 22. 2. 2000 [1]
doc. PhDr. Ľubomír Plesník CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória a dejiny slovenskej literatúry 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Kamil Sarka CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave fyzikálna chémia a chemická fyzika 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Juraj Smrček PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Jozef Šima DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave anorganická chémia 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Anna Šlosárová PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní 22. 2. 2000 [1]
doc. Ing. Nora Štangová CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach riadenie procesov získavania a spracovania surovín 22. 2. 2000 [1]
doc. MUDr. Margaréta Šulcová CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 22. 2. 2000 [1]
doc. RNDr. Ivan Baják DrSc. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline fyzika kondenzovaných látok a akustika 17. 5. 2000 [1]
doc. JUDr. Anna Bandlerová PhD. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve 17. 5. 2000 [1]
doc. MUDr. Jozef Beňuška CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave normálna anatómia, histológia a embryológia 17. 5. 2000 [1]
doc. RNDr. Milan Bežo CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre genetika 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Peter Bielik PhD. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve 17. 5. 2000 [1]
doc. MUDr. Juraj Bober CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 17. 5. 2000 [1]
doc. RNDr. Ľubomír Dobiáš CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave genetika 17. 5. 2000 [1]
doc. MUDr. Viliam Fischer CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Václav Havelský CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave tepelná energetika a technika prostredia 17. 5. 2000 [1]
doc. PhDr. Ľubomír Held CSc. Pedagogická fakulta TU v Trnave teória vyučovania chémie 17. 5. 2000 [1]
doc. PhDr. Roman Holec CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave história 17. 5. 2000 [1]
doc. RNDr. Ladislav Jedlička DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave zoológia 17. 5. 2000 [1]
doc. RNDr. Ján Kalužný PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave materiálové inžinierstvo 17. 5. 2000 [1]
doc. RNDr. Marta Kollárová CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave biochémia a molekulárna biológia 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Jozef Kamenský CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave hydrotechnika 17. 5. 2000 [1]
doc. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Ľubomír Kováč DrSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna zootechnika 17. 5. 2000 [1]
doc. PhDr. Ing. Vincent Kovačič CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Jaroslav Kováčik CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná zootechnika 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. František Kuzma PhD. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve 17. 5. 2000 [1]
doc. PhDr. Vladimír Leško CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 17. 5. 2000 [1]
doc. ThDr. Ján Liguš Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici filozofia 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Tibor Lukáč CSc. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene drevárska a lesnícka technika 17. 5. 2000 [1]
doc. PhDr. Ing. Václav Macek CSc. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové a televízne umenie a veda 17. 5. 2000 [1]
doc. RNDr. Oto Majzlan CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ekológia 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Juraj Nemec CSc. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici riadenie a ekonomika podnikov 17. 5. 2000 [1]
doc. PhDr. František Novosád CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 17. 5. 2000 [1]
doc. Dr. Ing. Imrich Okenka CSc. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Milan Pajtáš CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná zootechnika 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Anton Puškár CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave teória a konštrukcia pozemných stavieb 17. 5. 2000 [1]
doc. MUDr. Anna Remková CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 17. 5. 2000 [1]
doc. MUDr. Ivan Schréter CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 17. 5. 2000 [1]
doc. PhDr. Zuzana Stanislavová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slovenská literatúra 17. 5. 2000 [1]
doc. PhDr. Tomáš Stejskal CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove športová edukológia 17. 5. 2000 [1]
doc. RNDr. Štefan Stollár CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre špeciálna biológia a ekológia 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Miloš Somora CSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline materiálové inžinierstvo 17. 5. 2000 [1]
doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 17. 5. 2000 [1]
doc. PhDr. Rastislav Tóth CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici teória politiky 17. 5. 2000 [1]
doc. MUDr. Miloš Velemínský CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Ivan Vološčuk DrSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ekológia 17. 5. 2000 [1]
doc. MUDr. Jozef Zimáček CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 17. 5. 2000 [1]
doc. Ing. Gustáv Kasanický CSc. Stavebná fakulta ŽU v Žiline súdne inžinierstvo 15. 2. 2001 [1]
doc. Dr. István Ajtonyi Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach riadiaca technika a automatizácia 5. 12. 2000 [1]
doc. ThDr. Juraj Bándy Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave evanjelická teológia 5. 12. 2000 [1]
doc. RNDr. Pavel Beneš CSc. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii-teória vyučovania chémie 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Štefan Cisko CSc. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline odvetvové a prierezové ekonomiky 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Shah Wali Faryad CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach banská geoekológia a geologický prieskum 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Martin Gančo CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 5. 12. 2000 [1]
doc. RNDr. Hubert Hilbert CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre špeciálna biológia a ekológia 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Zlatica Ivaničová PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní 5. 12. 2000 [1]
doc. RNDr. Zuzana Jureková CSc. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre záhradníctvo 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Ladislav Kabát CSc. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve 5. 12. 2000 [1]
doc. RNDr. František Kačík PhD. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Michal Kolcun PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach energetické a silnoprúdové inžinierstvo 5. 12. 2000 [1]
doc. PhDr. Damián Kováč DrSc. Pedagogická fakulta UK v Bratislave pedagogická psychológia 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Dobroslav Kováč CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach energetické a silnoprúdové inžinierstvo 5. 12. 2000 [1]
doc. PhDr. Eduard Krekovič CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave archeológia 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Dušan Krokavec CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach riadiaca technika a automatizácia 5. 12. 2000 [1]
doc. MUDr. Peter Kukumberg CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave neurológia 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Tibor Kvačkaj CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach hutníctvo kovov 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Mikuláš Látečka PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinné inžinierstvo 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Igor Liberko CSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline inžinierstvo riadenia priemyslu 5. 12. 2000 [1]
doc. MUDr. Karel Matoušovic DrSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 5. 12. 2000 [1]
doc. RNDr. Milan Medveď DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 5. 12. 2000 [1]
doc. PhDr. Ondrej Mészáros CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave moderná neslovanská filológia 5. 12. 2000 [1]
doc. RNDr. Ing. Milan Nedelka PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline dopravná a spojová technológia 5. 12. 2000 [1]
doc. MUDr. Radomír Nosáľ DrSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach farmakológia 5. 12. 2000 [1]
doc. RNDr. Ing. František Peller PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní 5. 12. 2000 [1]
doc. MUDr. Milan Profant CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave otorinolaryngológia 5. 12. 2000 [1]
doc. RNDr. Branislav Rovan CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Tomáš Saloky CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach automatizácia a riadenie 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Rastislav Solár PhD. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Ingrid Šenitková PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave teória a konštrukcia pozemných stavieb 5. 12. 2000 [1]
doc. MUDr. Fedor Šimko CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 5. 12. 2000 [1]
doc. PhDr. Ladislav Šimon CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove literárna veda 5. 12. 2000 [1]
doc. MUDr. Marián Turčáni PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 5. 12. 2000 [1]
doc. PhDr. Milan Turek CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove športová edukológia 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Ladislav Várkoly CSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline materiálové inžinierstvo 5. 12. 2000 [1]
doc. PhDr. Jozef Viceník CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra 5. 12. 2000 [1]
doc. RNDr. Ivo Volf CSc. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii-teória vyučovania fyziky 5. 12. 2000 [1]
doc. Ing. Jozef Zongor CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 5. 12. 2000 [1]
doc. PhDr. Viera Žbirková CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 5. 12. 2000 [1]
doc. PhDr. Juraj Bača CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove literárna veda 15. 2. 2001 [1]
doc. MUDr. Kamila Bernasovská CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 15. 2. 2001 [1]
doc. Ing. Klára Čápová PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline teoretická elektrotechnika 15. 2. 2001 [1]
doc. RNDr. Ján Čižmár CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovania matematiky 15. 2. 2001 [1]
doc. PhDr. Karol Feč CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove športová edukológia 15. 2. 2001 [1]
doc. PhDr. Štefan Gero CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 15. 2. 2001 [1]
doc. PhDr. Anton Heretik CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave psychológia 15. 2. 2001 [1]
doc. MUDr. Jozef Holomáň CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 15. 2. 2001 [1]
doc. Ing. Dušan Holoubek CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach tepelná energetika 15. 2. 2001 [1]
doc. Ing. Kajetana Hontyová PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave národné hospodárstvo 15. 2. 2001 [1]
doc. Ing. Jozef Hraška PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave teória a konštrukcie pozemných stavieb 15. 2. 2001 [1]
doc. MUDr. Štefan Krajčík CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 15. 2. 2001 [1]
doc. PhDr. Oskar Krejčí CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy a diplomacia 15. 2. 2001 [1]
doc. RNDr. Pavol Kršňák CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. STU v Bratislavepni ZŠ 15. 2. 2001 [1]
doc. PhDr. Eva Langsteinová CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici hudobná veda 15. 2. 2001 [1]
doc. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík DrSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre špeciálna biológia a ekológia 15. 2. 2001 [1]
doc. Ing. Michail Lembák CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach dobývanie ložísk nerastov a geotechnika 15. 2. 2001 [1]
doc. MUDr. Dušan Meško PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 15. 2. 2001 [1]
doc. RNDr. Eva Miadoková DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave genetika 15. 2. 2001 [1]
doc. Ing. Branislav Mičieta CSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline inžinierstvo riadenia priemyslu 15. 2. 2001 [1]
doc. RNDr. Ivan Országh DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave zoológia 15. 2. 2001 [1]
doc. MVDr. Štefan Paulík CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach infekčné a invázne choroby zvierat 15. 2. 2001 [1]
doc. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave financie, bankovníctvo a investovanie 15. 2. 2001 [1]
doc. Ing. Bohuslav Sedláček CSc. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline dopravná a spojová technológia 15. 2. 2001 [1]
doc. RNDr. Peter Silný CSc. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii-teória vyučovania chémie 15. 2. 2001 [1]
doc. MUDr. Viera Spustová DrSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 15. 2. 2001 [1]
doc. PhDr. Soňa Szomolányiová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave politológia 15. 2. 2001 [1]
plk. doc. Ing. Ladislav Šimák PhD. Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline občianska bezpečnosť 15. 2. 2001 [1]
doc. PhDr. Brigita Šimonová CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania predmetov na 1. STU v Bratislavepni ZŠ 15. 2. 2001 [1]
doc. Ing. Rudolf Šlosár PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave národné hospodárstvo 15. 2. 2001 [1]
doc. RNDr. Daniel Vlček DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave genetika 15. 2. 2001 [1]
doc. RNDr. Arnošt Wahla CSc. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania geografie 15. 2. 2001 [1]
doc. RNDr. Marián Babiak CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene štruktúra a vlastnosti dreva 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Daniel Bíro PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná zootechnika 26. 4. 2001 [1]
doc. RNDr. Andrej Bobák DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika 26. 4. 2001 [1]
doc. MUDr. Andrej Böör CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach patologická anatómia, súdne lekárstvo 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Ivo Čáp CSc. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline fyzika kondenzovaných látok a akustika 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Ondrej Debrecéni CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna zootechnika 26. 4. 2001 [1]
doc. MUDr. Dušan Hamar CSc. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová kinantropológia 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Ján Jančovič PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna rastlinná výroba 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Bohdan Juráni CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave pedológia 26. 4. 2001 [1]
doc. PhDr. Marta Keruľová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry 26. 4. 2001 [1]
doc. RNDr. Milan Kminiak CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ekológia 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Peter Kneppo DrSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach prístrojová, regulačná a automatizačná technika 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Jaroslav Kováč CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Jozef Kováč CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach automatizácia a riadenie 26. 4. 2001 [1]
doc. RNDr. Michal Kováč DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave ložisková geológia, geológia a paleontológia, aplikovaná geofyzika 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Karel Kovařík CSc. Stavebná fakulta ŽU v Žiline teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná rastlinná výroba 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Otto Ložek CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre agrochémia a výživa rastlín 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Milan Majerník CSc. Stavebná fakulta TU v Košiciach environmentalistika 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Stanislav Marchevský CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach elektronika a telekomunikačná technika 26. 4. 2001 [1]
doc. MUDr. Július Mazuch DrSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 26. 4. 2001 [1]
doc. RNDr. Jozef Michalov DrSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre dejiny filozofie 26. 4. 2001 [1]
doc. RNDr. Pavol Miškovský DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika 26. 4. 2001 [1]
doc. MUDr. Ján Murín CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Justín Murín DrSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 26. 4. 2001 [1]
doc. MUDr. Jozef Pella PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 26. 4. 2001 [1]
doc. RNDr. Igor Podlubný CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach riadenie procesov získavania a spracovania surovín 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Peter Sinčák CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach umelá inteligencia 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Emil Spišák CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach strojárske technológie a materiály 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. František Šimčák CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach aplikovaná mechanika 26. 4. 2001 [1]
doc. RNDr. Nadežda Števulová PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach environmentalistika 26. 4. 2001 [1]
doc. MUDr. Viera Štvrtinová PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 26. 4. 2001 [1]
doc. MUDr. Mária Tajtáková PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 26. 4. 2001 [1]
doc. MUDr. Ivan Tkáč PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 26. 4. 2001 [1]
doc. Mgr. Rudolf Urc ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové a televízne umenie a veda 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Augustín Varga CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach tepelná energetika 26. 4. 2001 [1]
doc. RNDr. Peter Vojtáš DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach matematická informatika 26. 4. 2001 [1]
doc. RNDr. Anna Vozárová DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave mineralógia, petrológia a geochémia 26. 4. 2001 [1]
doc. PhDr. Ján Zambor CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave slovenská literatúra 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Ján Zelený CSc. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene inžinierstvo strojov a zariadení 26. 4. 2001 [1]
doc. Ing. Jozef Bajla PhD. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska technika 20. 11. 2001 [1]
doc. RNDr. Peter Baláž DrSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach mineralurgia a environmentálne technológie 20. 11. 2001 [1]
doc. MUDr. Peter Bánovčin CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave pediatria 20. 11. 2001 [1]
doc. RNDr. Július Bartošík CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici športová edukológia 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Pavel Cmorej CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre systematická filozofia 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Ivan Cvrkal CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave moderná neslovanská filológia, špecializácia:germánske literatúry 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Jozef Daniel DrSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogická psychológia 20. 11. 2001 [1]
doc. RNDr. Anna Zuzana Dubničková DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 20. 11. 2001 [1]
doc. MUDr. Robert Hatala CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Jolana Hroncová CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Ľubomír Chalupka CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici hudobná veda 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Miroslav Chráska CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 20. 11. 2001 [1]
doc. PaedDr. Ľudmila Jančoková CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici športová edukológia 20. 11. 2001 [1]
doc. PaedDr. Ján Junger CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove športová edukológia 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Karel Kolář CSc. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania chémie 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Beata Kosová CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 20. 11. 2001 [1]
doc. MUDr. Branislav Lichardus DrSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Jaroslav Longauer CSc. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene inžinierstvo strojov a zariadení, špecializácia: drevárska a lesnícka technika 20. 11. 2001 [1]
doc. MUDr. Štefan Lukačín PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach gynekológia a pôrodníctvo 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Juraj Mahút CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 20. 11. 2001 [1]
doc. RNDr. Jozef Masarik DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Eva Matisová DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave analytická chémia 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Jozef Meško CSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárska technológia 20. 11. 2001 [1]
doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach pediatria 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Vladimír Nečas PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave energetika 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Ladislav Nozdrovický PhD. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska technika 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Erich Petlák CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Pavol Petruf DrSc. Fakulta humanistiky TU v Trnave história 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Karel Pokorný CSc. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska technika 20. 11. 2001 [1]
doc. MVDr. Mikuláš Pomfy CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna morfológia 20. 11. 2001 [1]
doc. MUDr. Peter Ponťuch CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Miloslav Seidl PhD. Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline vojenská doprava a vojenské stavby 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Rudolf Sivák PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave financie, bankovníctvo a investovanie 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Augustín Sládek PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárska technológia 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Ján Svetlík CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slavistika-slovanské jazyky: ruský jazyk 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Ján Šajbidor DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave biochemická technológia 20. 11. 2001 [1]
doc. RNDr. Jozef Terek CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre špeciálna biológia a ekológia 20. 11. 2001 [1]
doc. Ing. Imrich Točka CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna zootechnika 20. 11. 2001 [1]
doc. MUDr. Dušan Trejbal CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Eva Tučná CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slovenská literatúra 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Anna Valcerová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove teória a dejiny slovenskej literatúry 20. 11. 2001 [1]
doc. MUDr. Mirko Zibolen CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave pediatria 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Jan Zouhar CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 20. 11. 2001 [1]
doc. PhDr. Alexander Avenarius CSc. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove pravoslávna teológia 21. 3. 2002 [1]
doc. ThDr. Imrich Belejkanič CSc. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove pravoslávna teológia 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Ján Botík CCc. Filozofická fakulta UKF v Nitre folkloristika 21. 3. 2002 [1]
doc. JUDr. Alexander Bröstl CSc. Právnická fakulta TU v Trnave teória štátu a práva 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Jaroslav Čukan CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre folkoristika 21. 3. 2002 [1]
doc. MVDr. Ján Danko PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna morfológia 21. 3. 2002 [1]
doc. MVDr. Pavol Dubinský DrSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach infekčné a invázne choroby 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Júlia Dudášová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slavistika-slovanské jazyky 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Rudolf Dupkala CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Karol Felix CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove športová edukológia 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. arch. Maroš Finka PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave urbanizmus 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Karol Fremal CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici slovenské dejiny 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Tibor Gracza CSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - pracovisko Humenné STU v Bratislave organická a bioorganická chémia 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Karol Gurský CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Edita Hekelová CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Valéria Hrabovcová PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay DrSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline inžinierstvo riadenia priemyslu 21. 3. 2002 [1]
doc.Ing. arch. Julián Keppl CSc. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra 21. 3. 2002 [1]
doc.ThDr. Peter Kormaník PhD. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove pravoslávna teológia 21. 3. 2002 [1]
doc. JUDr. Alexandra Krsková CSc. Právnická fakulta TU v Trnave teória štátu a práva 21. 3. 2002 [1]
doc. Dr.Ing. Ivan Kuric Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárska technológia 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Béla László CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovania matematiky 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Ján Lehotský CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave biochémia 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Milan Leščák CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre folkloristika 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Erika Mechlová CSc. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii fyzika 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Peter Ondrejkovič PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave pedagogika 21. 3. 2002 [1]
doc. MVDr. Juraj Péč CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave dermatovenerológia 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Růžena Petříková CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov 21. 3. 2002 [1]
doc. Dr. László Rácz PhD. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii chémia 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Oľga Sisáková CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 21. 3. 2002 [1]
doc. JUDr. Ivan Šimovček CSc. Právnická fakulta TU v Trnave trestné právo 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Stanislav Špánik CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 21. 3. 2002 [1]
doc. PaedDr. Gabriel Švejda CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre technológia vzdelávania 21. 3. 2002 [1]
doc. JUDr. Ján Švidroň CSc. Právnická fakulta TU v Trnave občianske právo 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Jozef Vojtaššák CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Vladimír Babčák CSc. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach obchodné a finančné právo 21. 3. 2002 [1]
doc.Ing. Drahoslav Barančok PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave fyzika kondenzovaných látok a akustika 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Pavol Bielek DrSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ekológia 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Milan Bobák DrSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach všeobecná biológia 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Miroslav Borovský CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave gynekológia a pôrodníctvo 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Ľudovít Cagáň CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre ochrana rastlín 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Ján Čelko CSc. Stavebná fakulta ŽU v Žiline teória a konštrukcia inžinierskych stavieb 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Alexander Dudich CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ekológia 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Eva Fordinálová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove teória a dejiny slovenskej literatúry 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Ivan Hanuliak PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline informačné a riadiace systémy 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Ján Hudák CSc. Stavebná fakulta TU v Košiciach teória a konštrukcia inžinierskych stavieb 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Magdaléna Komorníková CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aplikovaná matematika 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Ladislav Košč CSc. Fakulta humanistiky TU v Trnave psychológia 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Štefan Kováč CSc. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska technika 21. 3. 2002 [1]
doc. Mgr. Juraj Ladomerský CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene environmentalistika 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Anton Marcinčin PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave technológia makromolekulových látok 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Eva Michaeli PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove fyzická geografia a geoekológia 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Peter Moczo DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 21. 3. 2002 [1]
doc. PaedDr. Roman Moravec CSc. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová kinantropológia 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Zdenka Muchová CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna rastlinná výroba 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Jolana Nižníková CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slovenský jazyk 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Jozef Novák-Marcinčin CSc. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné inžinierstvo 21. 3. 2002 [1]
doc. PharmDr. Ladislav Novotný CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Juraj Payer CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Ľudmila Podracká CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach pediatria 21. 3. 2002 [1]
doc. PhDr. Ivor Ripka DrSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slovenský jazyk 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Peter Strmeň CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave oftalmológia 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Ľubica Šmelková CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene pestovanie lesa 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Vilém Štefka CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Juraj Šteňo CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Jana Štofková PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline odvetvové a prierezové ekonomiky 21. 3. 2002 [1]
doc. MUDr. Miloš Tatár CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 21. 3. 2002 [1]
doc. RNDr. Vladimír Tvarožek PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 21. 3. 2002 [1]
doc. Ing. Jozef Vičan CSc. Stavebná fakulta ŽU v Žiline teória a konštrukcia inžinierskych stavieb 21. 3. 2002 [1]
doc. Pavol Balgavý CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Mgr. Ondrej Baráth CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre technológia vzdelávania 7. 11. 2002 [1]
doc. PhDr. Rudolf Brejka CSc. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 7. 11. 2002 [1]
doc. RNDr. Eva Čellárová CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave genetika 7. 11. 2002 [1]
doc. MUDr. Zdeněk Doležel CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave pediatria 7. 11. 2002 [1]
doc. ThDr. Július Filo Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave evanjelická teológia 7. 11. 2002 [1]
doc. MUDr. Mária Frankovičová PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Jozef Gnap PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline odvetvové a prierezové ekonomiky 7. 11. 2002 [1]
doc. PhDr. Dalimír Hajko DrSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre dejiny filozofie 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Ladislav Hetényi PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná zootechnika 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Jozef Hrubec CSc. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska technika 7. 11. 2002 [1]
doc. RNDr. Dušan Kaniansky DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave analytická chémia 7. 11. 2002 [1]
doc. RNDr. Arpád Kecskés CSc. Fakulta sociálnych vied UKF v Nitre teória vyučovania fyziky 7. 11. 2002 [1]
doc. PhDr. Milan Kips CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Jaroslav Kita CSc. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Marian Koman DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave anorganická chémia 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave urbanizmus 7. 11. 2002 [1]
doc. MUDr. Juraj Kovaľ CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave otorinolaryngológia 7. 11. 2002 [1]
doc. PhDr. Blahoslav Kraus CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 7. 11. 2002 [1]
doc. RNDr. Ivan Křivý CSc. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná matematika 7. 11. 2002 [1]
doc. MVDr. Jaroslav Legáth CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach hygiena prostredia potravín 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Viliam Macura PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinné inžinierstvo 7. 11. 2002 [1]
doc. PhDr. Erich Mistrík CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre systematická filozofia 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Rudolf Palenčár PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave prístrojová, regulačná a automatizačná technika 7. 11. 2002 [1]
doc. MUDr. Juraj Pechan CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Ján Sládek DrSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline aplikovaná mechanika 7. 11. 2002 [1]
doc. RNDr. Vladimír Sládek DrSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline aplikovaná mechanika 7. 11. 2002 [1]
doc. PhDr. Vincent Šabík CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Peter Šimon CSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave fyzikálna chémia 7. 11. 2002 [1]
doc. RNDr. Vladimír Šucha DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave ložisková geológia, ekonomická geológia 7. 11. 2002 [1]
doc. PaedDr. Božena Šupšáková CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania predmetov na I. STU v Bratislavepni ZŠ 7. 11. 2002 [1]
doc. PhDr. Juraj Vaňko CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre slovenský jazyk 7. 11. 2002 [1]
doc. PaedDr. Jaroslav Vencálek CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici teória politiky 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Milota Vetráková PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici odvetvové a prierezové ekonomiky 7. 11. 2002 [1]
doc. RNDr. Pavol Vojtaník DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave fyzika kondenzovaných látok a akustika 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Vladimír Vojtek PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aplikovaná informatika 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Libor Vozár CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave fyzika kondenzovaných látok a akustika 7. 11. 2002 [1]
doc. RNDr. Gejza Wimmer DrSc. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná matematika 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Anton Žihlavník CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene hospodárska úprava lesov 7. 11. 2002 [1]
doc. Ing. Jozef Živčák PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach biomedicínske inžinierstvo 7. 11. 2002 [1]
doc. MVDr. Viera Bajová PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach infekčné a invázne choroby 20. 1. 2003 [1]
doc. PhDr. Zuzana Bakošová-Hlavenková CSc. Činoherná a bábkarska fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie a veda 20. 1. 2003 [1]
doc. Karol Baron akad.mal. nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave voľné umenie-maľba 20. 1. 2003 [1]
doc. Ing. Peter Demeč CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobné stroje a zariadenia 20. 1. 2003 [1]
doc. RNDr. Viliam Geffert DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach informatika 20. 1. 2003 [1]
doc. RNDr. Ivan Glesk DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 20. 1. 2003 [1]
doc. PhDr. Vasil Gluchman CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici filozofia 20. 1. 2003 [1]
doc. Mgr. Anna Hölblingová ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 20. 1. 2003 [1]
doc. JUDr. Jaroslav Chovanec CSc. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach ústavné právo 20. 1. 2003 [1]
doc. MUDr. Vladimír Javorka CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave stomatológia 20. 1. 2003 [1]
doc. JUDr. Jozef Králik CSc. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach obchodné a finančné právo 20. 1. 2003 [1]
doc. Ing. Viera Lenártová PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach biochémia 20. 1. 2003 [1]
doc. Ing. Štefan Marchalín CSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave organická chémia 20. 1. 2003 [1]
doc. RNDr. Viktor Martišovič DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 20. 1. 2003 [1]
doc. PhDr. Stanislav Matejkin CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici slovenské dejiny 20. 1. 2003 [1]
doc. Ing. Eduard Mikelka CSc. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici odvetvové a prierezové ekonomiky 20. 1. 2003 [1]
doc. Ing. Dušan Mravec PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave organická technológia palív 20. 1. 2003 [1]
doc. RNDr. Peter Ružička CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 20. 1. 2003 [1]
doc. PhDr. Ján Šlosiar CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici filozofia 20. 1. 2003 [1]
doc. Ing. Ivan Štich DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave fyzika kondenzovaných látok a akustika 20. 1. 2003 [1]
doc. PhDr. RNDr.. Marie Vagnerová CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogická psychológia 20. 1. 2003 [1]
doc. JUDr. Peter Vojčík CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave občianske právo 20. 1. 2003 [1]
doc. MVDr. Oľga Burdová PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach hygiena prostredia a potravín 12. 6. 2003 [1]
doc. JUDr. Ľubor Cibulka CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave ústavné právo 12. 6. 2003 [1]
doc. RNDr. Jan Čipera CSc. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania chémie 12. 6. 2003 [1]
doc. RNDr. Jozef Gonda DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach organická chémia 12. 6. 2003 [1]
doc. MUDr. Vasiľ Hricák CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 12. 6. 2003 [1]
doc. MUDr. Rudolf Hyrdel CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 12. 6. 2003 [1]
doc. RNDr. Martin Chovan CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave mineralógia 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Ján Labuda DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave analytická chémia 12. 6. 2003 [1]
doc. Mgr. Ladislav Macháček CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Jan Moudrý CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna rastlinná výroba 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Alexander Móži CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania hudobnej výchovy 12. 6. 2003 [1]
doc. MUDr. Alena Pospíšilová CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave dermatovenerológia 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Karel Rýdl CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave pedagogika 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Daniela Slančová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slovenský jazyk 12. 6. 2003 [1]
doc. Adam Stankowski Dr. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 12. 6. 2003 [1]
doc. MVDr. Ildikó Škardová PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach vnútorné choroby zvierat a farmakológia 12. 6. 2003 [1]
doc. RNDr. Michal Tkáč CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave inžinierstvo kvality produkcie 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. František Uherek PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Jan Váchal CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre krajinné inžinierstvo 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Július Zimmermann CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove všeobecná jazykoveda 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Pavol Bohony CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre technológia vzdelávania 12. 6. 2003 [1]
doc. MVDr. Ján Dianovský PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna fyziológia 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Emil Dragúň CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre dejiny filozofie 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Prabir Kumar Ganguly CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach mineralurgia a environmentálne technológie 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Ján Gbúr CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove literárna veda 12. 6. 2003 [1]
doc. RNDr. Jozef Halgoš DrSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ekológia 12. 6. 2003 [1]
doc. MVDr. Roman Halouzka DrSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna morfológia 12. 6. 2003 [1]
doc. MUDr. Hana Hrstková CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave pediatria 12. 6. 2003 [1]
doc. MUDr. Bohumil Chmelík PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Karel Kamiš CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove všeobecná jazykoveda 12. 6. 2003 [1]
doc. RNDr. Oľga Kontrišová CSc. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene environmentalistika 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Pavol Koprda CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove literárna veda 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Božena Košíková DrSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene environmentalistika 12. 6. 2003 [1]
doc. MUDr. Peter Kothaj CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 12. 6. 2003 [1]
doc. MUDr. Viera Kupčová CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 12. 6. 2003 [1]
doc. MVDr. Valent Ledecký CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna chirurgia 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Štefan Liščák CSc. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline dopravná a spojová technológia 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Marek Líška DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave fyzikálna chémia 12. 6. 2003 [1]
doc. RNDr. Alexander Lux CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave fyziológia rastlín 12. 6. 2003 [1]
doc. MUDr. Oto Masár CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Marián Mesároš CSc. Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline občianska bezpečnosť 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Miloslav Milichovský DrSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene Technológia spracovania dreva 12. 6. 2003 [1]
doc. MVDr. Ján Mojžiš CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach farmakológia 12. 6. 2003 [1]
doc. RNDr. Eva Ocelíková CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach riadiaca technika a automatizácia 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Milan Piatrik PhD. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene environmentalistika 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Tibor Pichler CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Štefan Pikálek CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Vladimír Sedlák PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach banské meračstvo a geodézia 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Tatiana Sedová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Ľubomír Scheer CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene hospodárska úprava lesov 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Stanislav Slosarčík PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach materiálové inžinierstvo 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Alfonz Smola PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektroenergetika 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Veronika Stoffová CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovania matematiky 12. 6. 2003 [1]
doc. MVDr. Vlasta Svobodová CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach infekčné a invázne choroby zvierat 12. 6. 2003 [1]
doc. MUDr. Mária Szil´ágyiová CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Ladislav Tužinský CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene ekológia lesa 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Koloman Ulrich PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave technológia strojárskej výroby 12. 6. 2003 [1]
doc. Ing. Jaroslava Vrábliková CSc. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinné inžinierstvo 12. 6. 2003 [1]
doc. PhDr. Milan Darák CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 3. 3. 2004 [1]
doc. Ing. Soňa Ferenčíková PhD. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 3. 3. 2004 [1]
doc. PhDr. Pavel Fobel CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici filozofia 3. 3. 2004 [1]
doc. RNDr. Jozef Fulier CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovania matematiky 3. 3. 2004 [1]
doc. RNDr. Anton Gáplovský DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave organická chémia 3. 3. 2004 [1]
doc. PhDr. Peter Gavora CSc. Pedagogická fakulta UK v Bratislave pedagogika 3. 3. 2004 [1]
doc. Ing. Jaroslav Homišin CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach časti a mechanizmy strojov 3. 3. 2004 [1]
doc. PhDr. Rudolf Horváth CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia teória vyučovania 1. STU v Bratislavepňa ZŠ 3. 3. 2004 [1]
doc. MUDr. Miroslav Kitka PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 3. 3. 2004 [1]
doc. Ing. arch. Janka Krivošová PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra 3. 3. 2004 [1]
doc. RNDr. Ludvík Kunz CSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline materiálové inžinierstvo 3. 3. 2004 [1]
doc. MUDr. Ivica Lazúrová CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 3. 3. 2004 [1]
doc. Ing. Ivan Letko PhD. Fakulta priemyselných technológií TNUAD v Trenčíne materiálové inžinierstvo 3. 3. 2004 [1]
doc. MVDr. Valéria Letková PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach infekčné a invazívne choroby zvierat 3. 3. 2004 [1]
doc. PaedDr. Irena Lokšová CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 3. 3. 2004 [1]
doc. PaedDr. Libuša Ludíková CSc. Pedagogická fakulta UK v Bratislave špeciálna pedagogika 3. 3. 2004 [1]
doc. Peter Michalica ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 3. 3. 2004 [1]
doc. MVDr. Miloslav Ondrašovič CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach hygiena prostredia a potravín 3. 3. 2004 [1]
doc. PhDr. Michal Otčenáš CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove história 3. 3. 2004 [1]
doc. RNDr. Milan Ožvold CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave materiálové inžinierstvo 3. 3. 2004 [1]
doc. Ing. arch. Peter Pásztor PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra 3. 3. 2004 [1]
doc. PaedDr. Vladimír Patráš CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove všeobecná jazykoveda 3. 3. 2004 [1]
doc. MVDr. Juraj Pistl PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach mikrobiológia 3. 3. 2004 [1]
doc. Ing. Karel Pulkrab CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene manažment a financovanie lesných podnikov 3. 3. 2004 [1]
doc. RNDr. Marián Putiš DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave petrológia 3. 3. 2004 [1]
doc. RNDr. Pavol Rajec DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave jadrová chémia 3. 3. 2004 [1]
doc. Ing. Boris Rohaľ - Ilkiv CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave prístrojová informačná a automatizačná technika 3. 3. 2004 [1]
doc. MUDr. Eva Rozborilová CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 3. 3. 2004 [1]
doc. PhDr. Jozef Sipko PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove slavistika-slovanské jazyky 3. 3. 2004 [1]
doc. Ing. Jiří Skařupa CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi 3. 3. 2004 [1]
doc. RNDr. Juraj Slabeycius PhD. Fakulta priemyselných technológií TNUAD v Trenčíne materiálové inžinierstvo 3. 3. 2004 [1]
doc. Ing. Štefan Slávik CSc. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave podnikový manažment 3. 3. 2004 [1]
doc. MUDr. Vladimír Šefránek CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 3. 3. 2004 [1]
doc. MUDr. Mária Šimaljaková PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave dermatovenerológia 3. 3. 2004 [1]
doc. PhDr. Daniel Škoviera PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave jazykoveda konkrétnych jazykových skupín 3. 3. 2004 [1]
doc. PhDr. Peter Švorc CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove história 3. 3. 2004 [1]
doc. MUDr. Elena Tóthová CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 3. 3. 2004 [1]
doc. RNDr. Ján Vojtaššák CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 3. 3. 2004 [1]
doc. RNDr. Pavol Zahradník DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave organická chémia 3. 3. 2004 [1]
doc. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. Eleonóra Baranová CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy v špecializácii-teória vyučovania predmetov na 1. STU v Bratislavepni ZŠ 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Anna Baštincová CSc. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Viliam Bauer CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach dobývanie ložísk nerastov a geotechnika 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Juraj Ciberej CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. ThDr. František Dlugoš PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Ján Dubovský CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene štruktúra a vlastnosti dreva 1. 4. 2004 [1]
doc. ThDr. Ján Duda PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Ladislav Dzurenda PhD. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. PhDr. Václav Furmánek DrSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre archeológia 1. 4. 2004 [1]
doc. MUDr. Ladislav Hegyi DrSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 1. 4. 2004 [1]
doc. RNDr. František Hindák DrSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ekológia 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Jozef Hudec CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre agrochémia a výživa rastlín 1. 4. 2004 [1]
doc. JUDr. Jan Hurdík DrSc. Právnická fakulta TU v Trnave občianske právo 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Anežka Jankovská CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave financie, bankovníctvo a investovanie 1. 4. 2004 [1]
Dr. hab. Stanislaw Juszczyk prof. nadzw.USI Pedagogická fakulta UKF v Nitre technológia vzdelávania 1. 4. 2004 [1]
doc. MUDr. Miroslav Kitka PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. Rudolf Kohoutek CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogická psychológia 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Radomila Konečná CSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline materiálové inžinierstvo 1. 4. 2004 [1]
doc. RNDr. Jaroslav Kontriš CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene lesnícka fytológia 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Alojz Kopáčik PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave geodézia a geodetická kartografia 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Štefan Kozák PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave automatizácia a riadenie 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Ľudmila Lipková CSc. Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave medzinárodné vzťahy 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Daniela Marasová CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing.RNDr. Alexander Mateides CSc. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici odvetvové a prierezové ekonomiky 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Dušan Mudrončík PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. Karel Paulík CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogická psychológia 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. Jana Plichtová PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave psychológia 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. Peter Romsauer CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre archeológia 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. Pavel Říčan CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogická psychológia 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Štefan Sokol PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave geodetická kartografia 1. 4. 2004 [1]
doc. ThDr. Ľubomír Stanček PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. Zuzana Sternová PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave teória a konštrukcie pozemných stavieb 1. 4. 2004 [1]
doc. MUDr. Vladimír Šefránek CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 1. 4. 2004 [1]
doc. Ing. arch. Robert Špaček CSc. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. Anna Tokárová CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 1. 4. 2004 [1]
doc. RNDr. Michal Toropila CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach hygiena prostredia a potravín 1. 4. 2004 [1]
doc. MUDr. Evžen Weigl CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave imunológia 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. Egon Wiedermann CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre archeológia 1. 4. 2004 [1]
doc. PhDr. Viera Bačová DrSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogická psychológia 9. 11. 2004 [1]
doc. PhDr. Július Bartl CSc. Fakulta humanistiky TU v Trnave história 9. 11. 2004 [1]
doc. JUDr. Jozef Beňa CSc. Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici dejiny štátu a práva 9. 11. 2004 [1]
doc. MUDr. Igor Beňo DrSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDr. Jarmila Bernasovská PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove antropológia 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Vlasta Brezová DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave fyzikálna chémia 9. 11. 2004 [1]
doc. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach hygiena prostredia a potravín 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Michal Cehlár PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach riadenie procesov získavania a spracovania surovín 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Igor Čunderlík CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene štruktúra a vlastnosti dreva 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDr. Ján Dusza DrSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach fyzikálna metalurgia 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDr. Jozef Džurina CSc. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná matematika 9. 11. 2004 [1]
doc. ICDr. ThDr. Anton Fabian CSc. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 9. 11. 2004 [1]
doc. Viera Feglová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre etnológia 9. 11. 2004 [1]
doc. Mgr. Belo Felix PhD. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania hudobnej výchovy 9. 11. 2004 [1]
doc. MUDr. Miroslav Galanda CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 9. 11. 2004 [1]
doc. MUDr. Miroslav Hirt CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach patologická anatómia, súdne lekárstvo 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing.arch. Mgr. Jozef Hlinický PhD. Fakulta humanistiky TU v Trnave dejiny umenia a kultúry 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDr. Stanislav Holec PhD. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia:teória vyučovania fyziky 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Ivan Hyben CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave technológia stavieb 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Anna Jakábová CSc. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre záhradníctvo 9. 11. 2004 [1]
doc. MUDr. Miloš Janeček CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Jozef Jasenek PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave teoretická elektrotechnika 9. 11. 2004 [1]
doc. PhDr. Stanislav Kavka CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove jazykoveda konkrétnych jazykových skupín v špecializácii anglistika 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Jozef Kijac CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach hutníctvo kovov 9. 11. 2004 [1]
doc. PhDr. František Koli CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória a dejiny slovenskej literatúry 9. 11. 2004 [1]
doc. ThDr. Ing. Anton Konečný Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 9. 11. 2004 [1]
doc. MVDr. Marián Kozák PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach vnútorné choroby zvierat a farmakológia 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDr. Juraj Krajčovič CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave molekulárna biológia 9. 11. 2004 [1]
doc. MUDr. Elena Kukurová CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovania fyziky 9. 11. 2004 [1]
doc. PhDr. Róbert Letz PhD. Fakulta humanistiky TU v Trnave história 9. 11. 2004 [1]
doc. PaedDr. Jozef Liba CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Anna Majtánová PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poisťovníctvo 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Ivan Makovíny CSc. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene inžinierstvo strojov a zariadení 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Viera Marková PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici ekonomika a riadenie podniku 9. 11. 2004 [1]
doc. MUDr. Peter Mosný CSc. Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici dejiny štátu a práva 9. 11. 2004 [1]
doc. MVDr. František Ništiar CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna fyziológia 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDr. Danuše Nezvalová CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 9. 11. 2004 [1]
doc. MUDr. Vladimír Novotný CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave psychiatria 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing.arch. Ivan Petelen akad.arch., PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave dizajn 9. 11. 2004 [1]
doc. Dr. Ing. Jozef Peterka Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave technológie strojárskej výroby 9. 11. 2004 [1]
doc. MVDr. Emil Pilipčinec PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach mikrobiológia 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Anton Pokusa CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave technológie strojárskej výroby 9. 11. 2004 [1]
doc. Martin Porubjak Činoherná a bábkarska fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie a veda 9. 11. 2004 [1]
doc. MVDr. Peter Reichel PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach vnútorné choroby zvierat a farmakológia 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDr. Bohuslav Sekerka CSc. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDR. Daniela Siváková CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove antropológia 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDr. Pavol Šajgalík DrSc. Fakulta priemyselných technológií TNUAD v Trenčíne anorganická technológia a materiály 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Milan Šikula DrSc. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Jiří Škvarla CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach mineralurgia a environmentálne technológie 9. 11. 2004 [1]
doc. PhDr. Vladimír Štefko CSc. Činoherná a bábkarska fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie a veda 9. 11. 2004 [1]
doc. RNDr. Ján Turňa CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave molekulárna biológia 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Tatiana Varcholová CSc. Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 9. 11. 2004 [1]
doc. Daniela Varínska Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie-klávesové nástroje-klavír 9. 11. 2004 [1]
doc. MUDr. Jiří Zámečník CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 9. 11. 2004 [1]
doc. PhDr. Miloš Zelenka DrSc. Filozofická fakulta PU v Prešove literárna veda 9. 11. 2004 [1]
doc. Mgr. Ján Zozuľak PhD. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove pravoslávna teológia 9. 11. 2004 [1]
doc. Ing. Marián Antalík DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach biochémia 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Ján Bajtoš CSc. PhD. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 31. 1. 2005 [1]
doc. MUDr. Fedor Čiampor DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave mikrobiológia 31. 1. 2005 [1]
doc. RNDr. Vladimír Drgoňa CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre environmentalistika 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Andrej Dupaľ CSc. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave riadenie a ekonomika podnikov 31. 1. 2005 [1]
doc. Mgr. Ján Ďuriš ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové a televízne umenie a veda 31. 1. 2005 [1]
doc. Mgr. Dušan Dušek Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové a televízne umenie a veda 31. 1. 2005 [1]
doc. RNDr. Ján Filo CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Ján Hefty PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave geodézia a geodetická kartografia 31. 1. 2005 [1]
doc. RNDr. Juraj Hreško PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre environmentalistika 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Jana Hvoždarová CSc. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v podnikaní 31. 1. 2005 [1]
doc. MUDr. Tomáš Juhás DrSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave oftalmológia 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Karel Kudela DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika 31. 1. 2005 [1]
doc. RNDr. Peter Kúš CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 31. 1. 2005 [1]
doc. PhDr. Eva Malá CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre technológia vzdelávania 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Ildikó Maňková CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach strojárska technológia a materiály 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Július Novotný CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene ekológia lesa 31. 1. 2005 [1]
doc. Mgr. art. Patrik Pašš Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové a televízne umenie a veda 31. 1. 2005 [1]
doc. RNDr. Dušan Plašienka DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave geológia 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Peter Plavčan CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre technológia vzdelávania 31. 1. 2005 [1]
Dr. hab. Melania Profit-Szczepaňska Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Josef Polášek Ph.D. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 31. 1. 2005 [1]
doc.. RNDr. Vladimír Porubčan DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. František Potůček CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 31. 1. 2005 [1]
doc. RNDr. Miroslav Prokša PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy, špecializácia:teória vyučovania chémie 31. 1. 2005 [1]
doc.Ing. Zdenka Rózová CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre environmentalistika 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Vladimír Slugeň PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave jadrová energetika 31. 1. 2005 [1]
doc. PhDr. Jana Sokolová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre slavistika-slovanské jazyky 31. 1. 2005 [1]
doc. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka CSc. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinné inžinierstvo 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Milan Turčáni CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre technológia vzdelávania 31. 1. 2005 [1]
doc. RNDr. Ľudovít Varečka DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave biochémia 31. 1. 2005 [1]
doc. Ing. Ján Zemiar PhD. Drevárska fakulta TU vo Zvolene konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 31. 1. 2005 [1]
doc. PhDr. Vlastimil Zuska CSc. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové a televízne umenie a veda 31. 1. 2005 [1]
doc. RNDr. František Baliak PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 13. 6. 2005 [1]
doc. RNDr. Mária Bauerová PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre všeobecná biológia 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Tomáš Bleha DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave fyzikálna chémia 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Ján Budzák ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 13. 6. 2005 [1]
doc. Mgr. Anna Cigánová Činoherná a bábkarska fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie a veda 13. 6. 2005 [1]
doc. Mgr. Peter Čanecký Činoherná a bábkarska fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie a veda 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici odvetvové a prierezové ekonomiky 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Daniela Ďuračková PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 13. 6. 2005 [1]
doc. RNDr. Pavol Eliáš CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ekológia 13. 6. 2005 [1]
doc. MUDr. Štefan Galbavý CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 13. 6. 2005 [1]
doc. PhDr. Edita Gromová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre slavistika - slovanské jazyky 13. 6. 2005 [1]
doc. Emil Horváth Činoherná a bábkarska fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie a veda 13. 6. 2005 [1]
doc. Emília Hrabovec Dr. phil Fakulta humanistiky TU v Trnave história 13. 6. 2005 [1]
doc. ThDr. Jozef Jarab PhD. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave katolícka teológia 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Čeněk Jarský DrSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave technológia stavieb 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Marie Jurová CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave priemyselné inžinierstvo a manažment 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. František Kepák DrSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene environmentalistika 13. 6. 2005 [1]
doc. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Dušan Kocur CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach elektronika a telekomunikačná technika 13. 6. 2005 [1]
doc. ThDr. Ivan Kútny PhD. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave katolícka teológia 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Helena Kuvíková PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici odvetvové a prierezové ekonomiky 13. 6. 2005 [1]
doc. RNDr. Milan Lapin CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Svätoboj Longauer CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach fyzikálna metalutgia 13. 6. 2005 [1]
doc. PhDr. Soňa Makulová PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave knižničná a informačná veda 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Jozef Markoš CSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické inžinierstvo a riadenie procesov 13. 6. 2005 [1]
doc. RNDr. Milan Melicherčík PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre fyzikálna chémia 13. 6. 2005 [1]
doc. MUDr. Vladimír Milovský CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 13. 6. 2005 [1]
doc. PhDr. Alena Nelešovská CSc. Pedagogická fakulta PU v Prešove teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. STU v Bratislavepni ZŠ 13. 6. 2005 [1]
doc. RNDr. Jozef Noga DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave chemická fyzika 13. 6. 2005 [1]
doc. PaedDr. Pavol Odaloš CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slovenský jazyk 13. 6. 2005 [1]
doc. RNDr. Jaromír Pastorek DrSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach mikrobiológia 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Peter Patúš PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici odvetvové a prierezové ekonomiky 13. 6. 2005 [1]
doc. PhDr. Iveta Radičová PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave sociológia 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Eva Rievajová PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave národné hospodárstvo 13. 6. 2005 [1]
doc. Tomáš Ruller akad. soch. nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie - voľná tvorba 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Štefan Schneider PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave dizajn 13. 6. 2005 [1]
doc. PhDr. Jana Sošková CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 13. 6. 2005 [1]
doc. JUDr. Viera Strážnická CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave ústavné právo 13. 6. 2005 [1]
doc. PhDr. Jana Svobodová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove všeobecná lingvistika 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Anna Šatanová CSc. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici ekonomika a riadenie podniku 13. 6. 2005 [1]
doc. PaedDr. Štefan Šutaj DrSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici slovenské dejiny 13. 6. 2005 [1]
doc. PhDr. Vladimír Varinský CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici slovenské dejiny 13. 6. 2005 [1]
doc. ICDr. Cyril Vasiľ Teologická fakulta TU v Trnave katolícka teológia 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Karol Velíšek CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave technologické zariadenia a systémy 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Štefan Vilček DrSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach biochémia 13. 6. 2005 [1]
doc. PhDr. Emil Višňovský CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici filozofia 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Liberios Vokorokos PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach výpočtová technika a informatika 13. 6. 2005 [1]
doc. Ing. Kristína Zgodavová PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave inžinierstvo kvality 13. 6. 2005 [1]
doc. MUDr. Pavel Babál CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave patologická anatómia, súdne lekárstvo 29. 11. 2005 [1]
doc. PhDr. Oliver Bakoš CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave filozofia 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Mária Bieliková PhD. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave programové a informačné systémy 29. 11. 2005 [1]
doc. RNDr.. Peter Bitušík CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ekológia 29. 11. 2005 [1]
doc. RNDr. Peter Brezáni PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach všeobecná biológia 29. 11. 2005 [1]
doc. Ivan Csudai akad. mal. nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie-voľná tvorba 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Mária Čarnogurská CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach energetické stroje a zariadenia 29. 11. 2005 [1]
doc. RNDr. Jozef Doboš CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovcania matematiky 29. 11. 2005 [1]
doc. MUDr. Viliam Donič CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 29. 11. 2005 [1]
doc. PaedDr. Zdenka Gadušová CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre technológia vzdelávania 29. 11. 2005 [1]
doc. RNDr. Ján Gáper CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene lesnícka fytológia 29. 11. 2005 [1]
doc. PaedDr. Bernard Garaj CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre etnológia 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Alexander Gmiterko PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach mechatronika 29. 11. 2005 [1]
doc. MUDr. Eva Grey PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Ján Holécy CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene manažment a financovanie lesných podnikov 29. 11. 2005 [1]
doc. PhDr. Marta Hulková CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre teória vyučovania hudobnej výchovy 29. 11. 2005 [1]
doc. PhDr. Zuzana Hurtajová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória a dejiny slovenskej literatúry 29. 11. 2005 [1]
doc. MUDr. Pavel Chalupa CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Eva Chmielewská CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene environmentalistika 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Božena Chovancová PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave financie, bankovníctvo a investovanie 29. 11. 2005 [1]
doc. Robert Jančovič akad. mal. nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie-voľná tvorba 29. 11. 2005 [1]
doc. RNDr. Eva Kontseková DrSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach mikrobiológia 29. 11. 2005 [1]
doc. PhDr. Mária Kožuchová CSc. Pedagogická fakulta PU v Prešove teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, v špecializácii teória vyučovania predmetov na 1. STU v Bratislavepni ZŠ 29. 11. 2005 [1]
doc. PhDr. Beáta Krahulcová CSc. Pedagogická fakulta UK v Bratislave špeciálna pedagogika 29. 11. 2005 [1]
doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl CSc. Právnická fakulta TU v Trnave trestné právo 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Rudolf Kropil CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene aplikovaná zoológia a poľovníctvo 29. 11. 2005 [1]
doc. JUDr. Pavol Kubíček CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave obchodné právo 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Jozef Lapos PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Igor Leššo CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach riadenie procesov získavania a spracovania surovín 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Zdenko Lipa CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave technológia strojárskej výroby 29. 11. 2005 [1]
doc. MUDr. Neda Markovská CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave stomatológia 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Ján Matuškovič PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre záhradníctvo 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Alojz Mészáros PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické inžinierstvo a riadenie procesov 29. 11. 2005 [1]
doc. PhDr. Peter Michalovič CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 29. 11. 2005 [1]
doc. MUDr. Peter Mlkvý CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 29. 11. 2005 [1]
doc. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi stroja 29. 11. 2005 [1]
doc. MUDr. Alexander Ostró CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach gynekológia a pôrodníctvo 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Jozef Papula PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave podnikový manažment 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Mária Rostášová PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline odvetvové a prierezové ekonomiky 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Peter Sakál CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave priemyselné inžinierstvo a manažment 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Mikuláš Siklienka PhD. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Aurel Sloboda PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 29. 11. 2005 [1]
doc. Dr. ThLic. Wojciech Słomski Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 29. 11. 2005 [1]
doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 29. 11. 2005 [1]
doc. PhDr. Eva Szórádová CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre teória vyučovania hudobnej výchovy 29. 11. 2005 [1]
doc. Mgr. Ján Šafin PhD. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove pravoslávna teológia 29. 11. 2005 [1]
doc. Jela Špitková Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 29. 11. 2005 [1]
doc. ThDr. Peter Šturák PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Jozef Timko DrSc. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre biotechnológia 29. 11. 2005 [1]
doc. MUDr. Ružena Tkáčová PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 29. 11. 2005 [1]
doc. ThDr. Anton Tyrol PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Jozef Viglaský CSc. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Jozef Vilček PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove geografia a geoekológia 29. 11. 2005 [1]
doc. Ing. Jiří Zahradník PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline informačné a zabezpečovacie systémy 29. 11. 2005 [1]
doc. PhDr. Marta Žilková PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre estetika a dejiny estetiky 29. 11. 2005 [1]
doc. PhDr. František Alabán CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove literárna veda 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Ivan Baník PhD. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania fyziky 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Josef Berger CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. František Briška CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici filozofia 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Alena Burešová CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania hudobnej výchovy 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Viera Čihovská PhD. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Hana Čtrnáctová CSc. Pedagogická fakulta TU v Trnave teória vyučovania chémie 10. 4. 2006 [1]
doc. MUDr. Miroslav Danaj CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Cyril Diatka CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre dejiny filozofie 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Jarmila Doubravová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre estetika a dejiny estetiky 10. 4. 2006 [1]
doc.ThDr.PaedDr. Pavol Dráb PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 10. 4. 2006 [1]
doc. MUDr. Andrej Dukát CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Mária Fröhlichová CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach hutníctvo kovov 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Kamil Fuchs CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave národné hospodárstvo 10. 4. 2006 [1]
doc. MUDr. Peter Galajda CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Marcela Gbúrová CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici teória politiky 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Yvetta Gbelská CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave mikrobiológia 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Juraj Glovňa CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre slovenský jazyk 10. 4. 2006 [1]
doc. MUDr. Anton Gúth CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Juraj Guzy CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach biochémia 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Iveta Hajdúchová PhD. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene manažment a financovanie lesných podnikov 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Pavol Hanzel CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovania matematiky 10. 4. 2006 [1]
doc. PaedDr. Alena Hašková CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre technológia vzdelávania 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Mikuláš Huba CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove fyzická geografia a geoekológia 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Alexander Chaus DrSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave technológie strojárskej výroby 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Ivan Chmúrny PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave teória a konštrukcie pozemných stavieb 10. 4. 2006 [1]
doc. PharmDr. Daniela Ježová DrSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave farmakológia 10. 4. 2006 [1]
docThDrPhDrPaeDr Jozef Jurko PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Eva Kapsová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre estetika a dejiny estetiky 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Anna Klimeková CSc. Filozofická fakulta TU v Trnave systematická filozofia 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Tibor Kmeť CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovania matematiky 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Eduard Kostolanský PhD. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave aplikovaná informatika 10. 4. 2006 [1]
doc. MUDr. Štefan Koval PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Mária Kozová CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre environmentalistika 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Emília Kratochvílová CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Miroslav Krumpál CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave zoológia 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Viera Kurincová CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Mária Kusá CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave slavistika-slovanské literatúry 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Ivan Laluha CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave národné hospodárstvo 10. 4. 2006 [1]
doc. PaedDr. Karol László CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Ján Lokaj CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave materiálové inžinierstvo 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Hana Lošťáková CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave priemyselné inžinierstvo a manažment 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Jozef Matulník PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 10. 4. 2006 [1]
doc. MVDr. Ivan Míšek CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna morfológia 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Alžbeta Mrázová PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 10. 4. 2006 [1]
doc. MUDr. Mariana Mrázová CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 10. 4. 2006 [1]
doc. PaedDr. Michal Nedělka Dr. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania hudobnej výchovy 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Jana Nemcová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória a dejiny slovenskej literatúry 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Ján Oťahel CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove fyzická geografia a geoekológia 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Jozef Pilc PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárska technológia 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Michal Pokorný PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Gabriela Porubská CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Branislav Pupala CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Anna Remišová CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici filozofia 10. 4. 2006 [1]
doc. MUDr. Bruno Rudinský CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 10. 4. 2006 [1]
doc. Dr.Ing. Milan Sága Strojnícka fakulta ŽU v Žiline časti a mechanizmy strojov 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Peter Sedler CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 10. 4. 2006 [1]
doc. JUDr. Robert Schronk CSc. Právnická fakulta TU v Trnave pracovné právo 10. 4. 2006 [1]
doc. MUDr. Leonard Siegfried CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave mikrobiológia 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Ladislav Sisák CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove všeobecná jazykoveda 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Eva Sollárová CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogická psychológia 10. 4. 2006 [1]
doc. JUDr. Ján Svák CSc. Právnická fakulta TU v Trnave ústavné právo 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Ján Šalagovič PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach všeobecná biológia 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Jaroslav Škvarenina CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene environmentalistika 10. 4. 2006 [1]
doc. JUDr. Marek Šmid PhD. Právnická fakulta TU v Trnave ústavné právo 10. 4. 2006 [1]
doc. MVDr. Václav Šutiak PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach vnútorné choroby zvierat a farmakológia 10. 4. 2006 [1]
doc. MUDr. Ladislav Turecký CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Mária Uramová PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici odvetvové a prierezové ekonomiky 10. 4. 2006 [1]
doc. Ing. Michal Varchola CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 10. 4. 2006 [1]
doc. JUDr. Helena Válková CSc. Právnická fakulta TU v Trnave trestné právo 10. 4. 2006 [1]
doc. PaedDr. Elena Zelenická PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre slavistika-slovanské jazyky 10. 4. 2006 [1]
doc. RNDr. Ľubomír Zelenický CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovania fyziky 10. 4. 2006 [1]
doc. PhDr. Lívia Adamcová CSc. Pedagogická fakulta UK v Bratislave jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika 2. 11. 2006 [1]
doc. Ing. Juraj Altus PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 2. 11. 2006 [1]
doc. Ing. Ľubica Bajzíková CSc. Fakulta managementu UK v Bratislave podnikový manažment 2. 11. 2006 [1]
doc. PhDr. Martin Bílek Ph.D. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania chémie 2. 11. 2006 [1]
doc. ThDr. Vojtech Boháč PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 2. 11. 2006 [1]
doc. Jozef Bujna CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre archeológia 2. 11. 2006 [1]
doc. RNDr. Katarína Cechlárová CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach matematika 2. 11. 2006 [1]
doc. PhDr. Božena Čahojová PhD. Činoherná a bábkarska fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie a veda 2. 11. 2006 [1]
doc. MUDr. Andrea Čalkovská PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 2. 11. 2006 [1]
doc. RNDr. Michal Fečkan DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 2. 11. 2006 [1]
doc. Zuzana Gindlová-Tatárová ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové a televízne umenie a veda 2. 11. 2006 [1]
doc. Mgr. Milota Havránková nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie - voľná tvorba 2. 11. 2006 [1]
doc. Janka Hečková CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre archeológia 2. 11. 2006 [1]
doc. RNDr. Peter Holec CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave geológia 2. 11. 2006 [1]
doc. Ing. arch. František Jurišič ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové a televízne umenie a veda 2. 11. 2006 [1]
doc. RNDr. Ivan Kalaš PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 2. 11. 2006 [1]
doc. PhDr. Igor Kominarec PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 2. 11. 2006 [1]
doc. akred.arch. Ján Krížik ArtD. nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie - voľná tvorba 2. 11. 2006 [1]
doc. MUDr. Štefan Kujaník CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach normálna a patologická fyziológia 2. 11. 2006 [1]
doc. Ing. Jozef Majerčák PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline dopravná a spojová technológia 2. 11. 2006 [1]
doc. RNDr. Jozef Minár CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave fyzická geografia a geoekológia 2. 11. 2006 [1]
doc. Ing. Ľudovít Naď CSc. Stavebná fakulta TU v Košiciach teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 2. 11. 2006 [1]
doc. RNDr. Pavel Pech CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre teória vyučovania matematiky 2. 11. 2006 [1]
doc. ThDr. Gabriel Ragan PhD, Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 2. 11. 2006 [1]
doc. RNDr. Libuša Šikurová PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 2. 11. 2006 [1]
doc. RNDr. Martin Škoviera PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 2. 11. 2006 [1]
doc. RNDr. Beňadik Šmajda CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna fyziológia 2. 11. 2006 [1]
doc. Ing. Ľubica Švantnerová PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici odvetvové a prierezové ekonomiky 2. 11. 2006 [1]
doc. PaedDr. Alica Vančová CSc. Pedagogická fakulta UK v Bratislave špeciálna pedagogika 2. 11. 2006 [1]
doc. Ing. Ján Vavro PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach aplikovaná mechanika 2. 11. 2006 [1]
doc. Dr. RNDr. Pavel Veis CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 2. 11. 2006 [1]
doc. Karol Weisslechner akad. arch. nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie - úžitková tvorba 2. 11. 2006 [1]
doc. MVDr. Eva Baranyiová CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Peter Dušička PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave vodné stavby 26. 6. 2007 [1]
doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave automatizácia 26. 6. 2007 [1]
doc. MVDr. Pavol Mudroň PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach vnútorné choroby zvierat 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Oľga Ondrašovičová CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie 26. 6. 2007 [1]
doc. RNDr. Viera Pacáková PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave ekonometria a operačný výskum 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Jaroslav Polec PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave telekomunikácie 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Milan Terek PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave ekonometria a operačný výskum 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Mária Angelovičová CSc. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Ivan Baroňák PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave telekomunikácie 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Bystrík Bezák PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 26. 6. 2007 [1]
doc. PhDr. Ing. Ladislav Bučko PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Adriana Csikósová CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach získavanie a spracovanie zemských zdrojov 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Ferdinand Daňo CSc. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 26. 6. 2007 [1]
doc. RNDr. Zdenka Gálová CSc. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre biotechnológie 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Juraj Janočko CSc., Dr.scient. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach banská geológia a geologický prieskum 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Alica Kalašová CSc. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline doprava 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Daniel Kalinčák PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Svetozár Katuščák CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 26. 6. 2007 [1]
doc. PhDr. Auréĺia Kerekrétiová PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave logopédia 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Irena Kováčová CSc. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Stanislav Kráčmar DrSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna živočíšna produkcia 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Margita Longauerová CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach materiály 26. 6. 2007 [1]
doc. PhDr. Darina Malová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave politológia 26. 6. 2007 [1]
doc. RNDr. René Matlovič PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove geografia 26. 6. 2007 [1]
doc. JUDr. Ján Mazák PhD. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach občianske právo 26. 6. 2007 [1]
doc. RNDr. Karol Mičieta PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Ján Michalík PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Vladimír Modrák CSc. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 26. 6. 2007 [1]
doc. MVDr. Jana Mojžišová PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach infekčné a parazitárne choroby zvierat 26. 6. 2007 [1]
dr hab. Kazimierz Obodyński Fakulta športu PU v Prešove športová edukológia 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Slavko Pavlenko CSc. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene výrobná technika 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Ladislav Pešek CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach materiály 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Alena Pietriková PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach elektrotechnológie a materiály 26. 6. 2007 [1]
doc. RNDr. Gustáv Plesch DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave chémia 26. 6. 2007 [1]
doc. MUDr. Ladislav Pyšný CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Libuša Radková PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Miroslav Rousek CSc. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene výrobná technika 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Tomáš Sabol CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach umelá inteligencia 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Vojtech Stanek PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave národné hospodárstvo 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Peter Šimko DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chémia a technológia poživatín 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Miloslav Šoch CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná živočíšna produkcia 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Andrej Šoltész PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave vodné stavby 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Jozef Štefko PhD. Drevárska fakulta TU vo Zvolene konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov 26. 6. 2007 [1]
doc. Ing. Michal Zacharov CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach banská geológia a geologický prieskum 26. 6. 2007 [1]
doc. RNDr. Pavol Zlatoš CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 26. 6. 2007 [1]
doc. JUDr. Stanislav Mráz CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Dušan Baran PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave priemyselné inžinierstvo 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Ivan Baránek CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Emília Bednárová PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave vodné stavby 15. 1. 2008 [1]
doc. MUDr. Erik Dorko PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach mikrobiológia 15. 1. 2008 [1]
doc. PhDr. Jozef Džuka PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove všeobecná a experimentálna psychológia 15. 1. 2008 [1]
doc. MUDr. Štefan Hrušovský CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 15. 1. 2008 [1]
doc. MUDr. Janka Jakubíková CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave otorynolaringológia 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Jozef Janovec DrSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave materiály 15. 1. 2008 [1]
doc. MVDr. Peter Juriš CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Dušan Katunský CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave pozemné stavby 15. 1. 2008 [1]
doc. RNDr. Anna Kolesárová PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aplikovaná matematika 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Ján Kollár CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach informatika 15. 1. 2008 [1]
doc. MUDr. Peter Labaš CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 15. 1. 2008 [1]
doc. RNDr. Viliam Lauko CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove geografia 15. 1. 2008 [1]
doc. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 15. 1. 2008 [1]
doc. PhDr. Zuzana Martináková CSc. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Jozef Mihok PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach priemyslové inžinierstvo 15. 1. 2008 [1]
doc. MUDr. Miloš Mlynček CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave gynekológia a pôrodníctvo 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Ildikó Rouseková PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave nekovové materiály a stavebné hmoty 15. 1. 2008 [1]
doc. MUDr. Martin Rusnák CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 15. 1. 2008 [1]
doc. PhDr. Ján Sopóci CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave sociológia 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Dušan Šebo PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach priemyselné inžinierstvo 15. 1. 2008 [1]
doc. RNDr. Katarína Šiviková PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia 15. 1. 2008 [1]
doc. RNDr. Ľubomír Tomáška DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave genetika 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Miroslav Vereš PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline časti a mechanizmy strojov 15. 1. 2008 [1]
doc. PhDr. Marek Waic CSc. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová humanistika 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Jozef Zajac CSc. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Milan Žmindák CSc. Stavebná fakulta ŽU v Žiline aplikovaná mechanika 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Juraj Janočko CSc.,Dr,scient. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach banská ekológia a geologický prieskum 15. 1. 2008 [1]
doc. PhDr. Aurélia Kerekrétiová PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave logopédia 15. 1. 2008 [1]
doc. Ing. Peter Ballo PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave fyzikálne inžinierstvo 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Július Cirák CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave fyzikálne inžinierstvo 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Ladislav Dedík DrSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave metrológia 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Tibor Ďurica CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave nekovové materiály a stavebné hmoty 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Vladimír Gonda PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomická teória 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Ernest Gondár PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 12. 5. 2008 [1]
doc. ThDr. Cyril Hišem PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Martin Klimo PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Július Korbaš CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Pavol Korec CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave regionálna geografia 12. 5. 2008 [1]
doc. ThDr. Jozef Krupa PhD. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave katolícka teológia 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Karol Matiaško PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 12. 5. 2008 [1]
doc. MVDr. Jozef Nagy PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach hygiena potravín 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Marián Peciar PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave procesná technika 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Anna Schultzová PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave financie, bankovníctvo a investovanie 12. 5. 2008 [1]
doc. MVDr. Peter Turek PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach hygiena potravín 12. 5. 2008 [1]
doc. PhDr. Anna Žilová PhD. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. František Baluška DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave fyziológia rastlín 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Marek Fila DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Jozef Nosek DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave biochémia 12. 5. 2008 [1]
doc. Dr. Štefan Matejčík DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Andrej Plecenik DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Miroslav Repčák CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave fyziológia rastlín 12. 5. 2008 [1]
doc. JUDr. Vojtech Tkáč CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Ján Urban DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 12. 5. 2008 [1]
doc. PhDr. Mária Bielová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Branislav Bobček CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna živočíšna produkcia 12. 5. 2008 [1]
dr hab. Inž. Stanislaw Borkowski Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline odvetvové a prierezové ekonomiky 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Ivan Čižnár DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave mikrobiológia 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Jaroslav Dudrik PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 12. 5. 2008 [1]
doc. Alois Fišárek Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 12. 5. 2008 [1]
doc. PaedDr. Karol Görner CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici športová edukológia 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Mikuláš Huba PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave automatizácia 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Robert Ištok PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove geografia 12. 5. 2008 [1]
doc. PhDr. Ján Koper PhD. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici teória politiky 12. 5. 2008 [1]
dr hab.inž. Zbigniew Łukasik Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline automatizácia 12. 5. 2008 [1]
dr hab. Sławomir Mazur Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Anna Mičietová PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárske technológie a materiály 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Karol Mikula DrSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave aplikovaná matematika 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Jela Mistríková CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave mikobiológia 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Juraj Mlynek CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna živočíšna produkcia 12. 5. 2008 [1]
doc. PhDr. Mária Nemčeková CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove systematická filozofia 12. 5. 2008 [1]
doc. Eduard Nižňanský CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave všeobecné dejiny 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Valerie Novitzká PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach informatika 12. 5. 2008 [1]
doc. JUDr. Přemysl Raban CSc. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach občianske právo 12. 5. 2008 [1]
doc. MUDr. Jozef Radoňak CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Pavel Raschman CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach anorganické technológie a materiály 12. 5. 2008 [1]
doc. Dr.med. Burkhard Rischke PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 12. 5. 2008 [1]
doc. PaedDr. Milan Schavel PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 12. 5. 2008 [1]
doc. Ondrej Slivka ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Jozef Šteffek CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 12. 5. 2008 [1]
doc. PhDr. Valéria Tóthová PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 12. 5. 2008 [1]
doc. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová DrSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave imunológia 12. 5. 2008 [1]
doc. MUDr. Ladislav Valanský PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 12. 5. 2008 [1]
doc. RNDr. Stanislav Vokál DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika 12. 5. 2008 [1]
doc. Ing. Pavel Záskalický PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 12. 5. 2008 [1]
doc. ThDr.,PaedDr., PhDr. Ľubomír Pekarčík PhD. Filozofická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 20. 1. 2009 [1]
doc. Dr. Ing. Janka Sabová Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach banské meračstvo a geodézia 20. 1. 2009 [1]
doc. MUDr. Katarína Adamicová PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave patologická anatómia, súdne lekárstvo 20. 1. 2009 [1]
doc. RNDr. Vladimír Baar PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove geografia 20. 1. 2009 [1]
doc. MUDr. Juraj Benca PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Stanislav Fabian CSc. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 20. 1. 2009 [1]
doc. ThDr. Pavol Farkaš PhD. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave katolícka teológia 20. 1. 2009 [1]
doc. RNDr. Peter Fedoročko CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach biológia 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Svätoslav Hluchý CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná živočíšna produkcia 20. 1. 2009 [1]
doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre estetika 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Libor Ižvolt PhD. Stavebná fakulta ŽU v Žiline inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 20. 1. 2009 [1]
doc.MUDr. Marián Karvaj PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 20. 1. 2009 [1]
doc. PaedDr. Gabriela Korimová PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici verejná ekonomika a služby 20. 1. 2009 [1]
doc. MUDr. Mária Kovářová CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 20. 1. 2009 [1]
doc. RNDr. Iľja Krno DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Jozef Kúdela CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene drevárstvo 20. 1. 2009 [1]
doc.PharmDr. Ján Kyselovič CSc. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave farmácia 20. 1. 2009 [1]
doc. MUDr. Anton Lacko CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 20. 1. 2009 [1]
doc. PhDr. Jozef Leikert PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre kulturológia 20. 1. 2009 [1]
dr hab. inž. Miroslaw Luft Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline automatizácia 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Ervin Lumnitzer PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach environmentálne inžinierstvo 20. 1. 2009 [1]
doc. RNDr. Milan Malcho PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach energetické stroje a zariadenia 20. 1. 2009 [1]
doc. MUDr. Myrón Malý PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 20. 1. 2009 [1]
doc. PhDr. Miloš Mistrík DrSc. Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave dejiny a teória divadelného umenia 20. 1. 2009 [1]
doc. PhDr. Gabriela Miššíková CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre prekladateľstvo a tlmočníctvo 20. 1. 2009 [1]
doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič DrSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave všeobecná jazykoveda 20. 1. 2009 [1]
dr hab. inž. Kazimierz Antoni Orłowski Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene výrobná technika 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Viera Paganová PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinná a záhradná architektúra 20. 1. 2009 [1]
doc. PhDr. Jiří Pavelka CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória literatúry a dejiny konkrétnych literatúr 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Karol Rástočný PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline automatizácia 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Juraj Rusnák PhD. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska technika a lesnícka technika 20. 1. 2009 [1]
dr hab. Stanislav Sagan Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach ústavné právo 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Ľuboslav Szabo CSc. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 20. 1. 2009 [1]
doc. PhDr. Oldřich Šimoník CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Dušan Šoltés CSc. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 20. 1. 2009 [1]
doc. Ing. Mikuláš Šveda PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave nekovové materiály a stavebné hmoty 20. 1. 2009 [1]
doc. Mgr. Ján Uličiansky Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 20. 1. 2009 [1]
doc. JUDr. Robert Vlček PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 20. 1. 2009 [1]
doc. ThDr. Stanislav Vojtko PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 20. 1. 2009 [1]
doc. Dr.phil.fac.theol. Peter Volek Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 20. 1. 2009 [1]
doc. RSDr. Štefan Volner CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy 20. 1. 2009 [1]
doc. JUDr. Marián Vrabko CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave správne právo 20. 1. 2009 [1]
doc. PhDr. Vlasta Závodná PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 20. 1. 2009 [1]
doc. PhDr. Marta Botíková CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave etnológia 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Ivan Hudec PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave technológia makromolekulových látok 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Iraida Kolcunová PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach elektoenergetika 1. 7. 2009 [1]
doc. RNDr. Peter Kollár CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave fyzikálne inžinierstvo 1. 7. 2009 [1]
doc. RNDr. Vladimír Lisý CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave fyzika kondenzovaných látok a akustika 1. 7. 2009 [1]
doc. MUDr. Anna Líšková PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 1. 7. 2009 [1]
doc. Mgr.art. Juraj Nvota Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Ján Salaj CSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárske technológie a materiály 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Štefan Schmidt PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chémia a technológia poživatín 1. 7. 2009 [1]
doc. RNDr. Pavol Sovák CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach materiály 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Viera Stopjaková PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Ľubomír Šooš PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobná technika 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Pavol Špánik PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Marián Šulgan PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline dopravné služby 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Marián Tolnay PhD. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 1. 7. 2009 [1]
doc. PhDr. Mária Vajičková CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave všeobecná jazykoveda 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Magdaléna Valšíková PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre záhradníctvo 1. 7. 2009 [1]
doc. PeedDr. Pavol Bartík PhD. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici športová edukológia 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Marián Brestič CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre fyziológia plodín a drevín 1. 7. 2009 [1]
doc. MVDr. Viera Cigánková PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Bohuslav Čermák CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre výživa 1. 7. 2009 [1]
doc. PhDr. Ladislav Čúzy CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr- teória a dejiny slovenskej literatúry 1. 7. 2009 [1]
doc. MVDr. Petr Dvořák CSc. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie 1. 7. 2009 [1]
doc. PhDr. Daniela Fobelová PhD. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici etika 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Ján Gaduš PhD. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska technika a lesnícka technika 1. 7. 2009 [1]
doc. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Peter Horbaj PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach energetické stroje a zariadenia 1. 7. 2009 [1]
doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre ochrana a využívanie krajiny 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Dušan Hrubý PhD. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska technika a lesnícka technika 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Božena Hrvoľová CSc. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave finančný manažment 1. 7. 2009 [1]
doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. 7. 2009 [1]
doc. PhDr. Silvia Miháliková CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici teória politiky 1. 7. 2009 [1]
doc. RNDr. Roman Nedela DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach matematika 1. 7. 2009 [1]
doc. JUDr. Ľudmila Novacká CSc. Obchodná fakulta EU v Bratislave medziárodné podnikanie 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Vladimír Pačuta CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna rastlinná produkcia 1. 7. 2009 [1]
doc. Dr. Ing. Richard Pospíšil Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná rastlinná produkcia 1. 7. 2009 [1]
doc. JUDr. Petr Průcha CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave správne právo 1. 7. 2009 [1]
doc. akad. soch. Peter Roller nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie 1. 7. 2009 [1]
doc. RNDr. Peter Samuely DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika kondenzovaných látok a akustika 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Milan Sokol PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 1. 7. 2009 [1]
doc. akad.mal. Stanislav Stankoci nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave dizajn 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Anna Streďanská PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinárstvo 1. 7. 2009 [1]
doc. PhDr. Miroslava Szarková CSc. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 1. 7. 2009 [1]
doc. Ing. Elena Žárska CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave národné hospodárstvo 1. 7. 2009 [1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jg jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd ke kf kg kh ki kj kk kl km kn ko kp kq kr ks kt ku kv kw kx ky kz la lb lc ld le lf lg lh li lj lk ll lm ln lo lp lq lr ls lt lu lv lw lx ly lz ma mb mc md me mf mg mh mi mj mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nb nc nd ne nf ng nh ni nj nk nl nm nn no np nq nr ns nt nu nv nw nx ny nz oa ob oc od oe of og oh oi oj ok ol om on oo op oq or os ot ou ov ow ox oy oz pa pb pc pd pe pf pg ph pi pj pk pl pm pn po pp pq pr ps pt pu pv pw px py pz qa qb qc qd qe qf qg qh qi qj qk ql qm qn qo qp qq qr qs qt qu qv qw qx qy qz ra rb rc rd re rf rg rh ri rj rk rl rm rn ro rp rq rr rs rt ru rv rw rx ry rz sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz ta tb tc td te tf tg th ti tj tk tl tm tn to tp tq tr ts tt tu tv tw tx ty tz ua ub uc ud ue uf ug uh ui uj uk ul um un uo up uq ur us ut uu uv uw ux uy uz va vb vc vd ve vf vg vh vi vj vk vl vm vn vo vp vq vr vs vt vu vv vw vx vy vz wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk wl wm wn wo wp wq wr ws wt wu wv ww wx wy wz xa xb xc xd xe xf xg xh xi xj xk xl xm xn xo xp xq xr xs xt xu xv xw xx xy xz ya yb yc yd ye yf yg yh yi yj yk yl ym yn yo yp yq yr ys yt yu yv yw yx yy yz za zb zc zd ze zf zg zh zi zj zk zl zm zn zo zp zq zr zs zt zu zv zw zx zy zz aaa aab aac aad aae aaf aag aah aai aaj aak aal aam aan aao aap aaq aar aas aat aau aav aaw aax aay aaz aba abb abc abd abe abf abg abh abi abj abk abl abm abn abo abp abq abr abs abt abu abv abw abx aby abz aca acb acc acd ace acf acg ach aci acj ack acl acm acn aco acp acq acr acs act acu acv acw acx acy acz ada adb adc add ade adf adg adh adi adj adk adl adm adn ado adp adq adr ads adt adu adv adw adx ady adz aea aeb aec aed aee aef aeg aeh aei aej aek ael aem aen aeo aep aeq aer aes aet aeu aev aew aex aey aez afa afb afc afd afe aff afg afh afi afj afk afl afm afn afo afp afq afr afs aft afu afv afw afx afy afz aga agb agc agd age agf agg agh agi agj agk agl agm agn ago agp agq agr ags agt agu agv agw agx agy agz aha ahb ahc ahd ahe ahf ahg ahh ahi ahj ahk ahl ahm ahn aho ahp ahq ahr ahs aht ahu ahv ahw ahx ahy ahz aia aib aic aid aie aif aig aih aii aij aik ail aim ain aio aip aiq air ais ait aiu aiv aiw aix aiy aiz aja ajb ajc ajd aje ajf ajg ajh aji ajj ajk ajl ajm ajn ajo ajp ajq ajr ajs ajt aju ajv ajw ajx ajy ajz aka akb akc akd ake akf akg akh aki akj akk akl akm akn ako akp akq akr aks akt aku akv akw akx aky akz ala alb alc ald ale alf alg alh ali alj alk all alm aln alo alp alq Profesori vysokých škôl [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva SR, [cit. 2017-05-24]. Dostupné online.