Zoznam svätcov Katolíckej cirkvi

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svätí a blahoslavení (lat. sanctus, beatus) sú Katolíckou cirkvou uznávané osoby, ktoré sa osobitne usilujú o určité cnosti a hodnoty špecifické pre katolicizmus alebo kresťanstvo vo všeobecnosti. Svätí majú slúžiť ako vzory a sú predmetom úcty. Ich počet sa odhaduje na približne 10 000[1][2]; Rímske martyrológium z roku 2001 uvádza 6538 mien.[3]

V Biblii[upraviť | upraviť zdroj]

V Biblii sa termín "svätý" vzťahuje na žijúcu osobu, ktorá nasleduje učenie Boha. "Svätý" je ten, kto nasledoval Krista. V Novom zákone sa označenie kresťanov ako "svätých" objavuje niekoľkokrát, vrátane:

 • "Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k svätým, čo bývali v Lydde. Našiel tam istého človeka, menom Eneáša, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal na posteli. Peter mu povedal: "Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a usteľ si." A on hneď vstal. A videli ho všetci, čo bývali v Lydde a Sárone, ktorí sa obrátili k Pánovi. Joppe zasa bola istá učeníčka, menom Tabita, čo v preklade znamená Dorkas. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala. No v tých dňoch ochorela a umrela. Keď ju poumývali, vystreli ju v hornej sieni. A pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: "Príď bez meškania aj k nám!" Peter vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty, čo im urobila Dorkas, kým bola medzi nimi. Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom obrátený k mŕtvole povedal: "Tabita, vstaň! " Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju živú. " (Skutky apoštolov 9, 32-41).
 • "Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní" (Rim 12, 13).
 • "Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým." (Rim 15, 25).
 • "Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho sestru i Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi." (Rim 16, 15).
 • "Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galatským cirkvám." (1 Kor 16, 1).

V katolíckej cirkvi[upraviť | upraviť zdroj]

 1. zosnulá osoba, ktorá po smrti prebýva v Nebi;
 2. kanonizovaná osoba (oficiálne vyhlásená za svätú) - je jej povolená všeobecná úcta v celej katolíckej cirkvi. V súčasnosti kanonizácii predchádza proces svätorečenia, ktorý sa začína až po blahorečení osoby. Svätec sa musí vyznačovať hrdinskými čnosťami a jeho pričinením sa musí stať zázrak, t. j. nadprirodzený jav, ktorý uznáva Cirkev. Do roku 1983 boli potrebné tri zázraky. Ján Pavol II. vydal dva dôležité dokumenty týkajúce sa procesu blahorečenia a kanonizácie - apoštolskú konštitúciu "Divinus perfectionis Magister" z 25. januára 1983 a sprievodné predpisy zo 7. februára toho istého roku. Podľa nich je na vyhlásenie niekoho za blahoslaveného a svätého potrebný jeden zázrak (osobitne pre každú z týchto etáp), ale nie je potrebný v prípade potvrdenia mučeníctva[4]. V ranom kresťanstve sa svätosť pripisovala na základe náboženskej tradície, preto boli všetci rannokresťanskí mučeníci bezprostredne po smrti považovaní za svätých.

K svätým sa počítajú aj anjeli (napr. archanjel Michal). Katolícka cirkev nepozná mená všetkých svätých v prvom zmysle (všetci svätí, známi aj neznámi, sa spomínajú na slávnosť Všetkých svätých - 1. novembra). Cnosti svätých sú predstavené ako príklad na nasledovanie. Svätí sú prostredníkmi a orodovníkmi u Boha, patrónmi jednotlivcov, sociálnych skupín, profesií, miest, krajín alebo kontinentov. Na počesť svätcov boli postavené početné svätyne.

Svätí a blahoslavení rímskokatolíckej cirkvi[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Niektorí svätci sú v súpise uvedení viackrát, pretože vystupujú pod rôznymi menami alebo priezviskami (napr. sv. Terézia Benedikta od Kríža známa aj ako sv. Edita Steinová).

A[upraviť | upraviť zdroj]

B[upraviť | upraviť zdroj]

C[upraviť | upraviť zdroj]

D[upraviť | upraviť zdroj]

E[upraviť | upraviť zdroj]

F[upraviť | upraviť zdroj]

G[upraviť | upraviť zdroj]

H[upraviť | upraviť zdroj]

CH[upraviť | upraviť zdroj]

I[upraviť | upraviť zdroj]

J[upraviť | upraviť zdroj]

K[upraviť | upraviť zdroj]

L[upraviť | upraviť zdroj]

M[upraviť | upraviť zdroj]

N[upraviť | upraviť zdroj]

O[upraviť | upraviť zdroj]

P[upraviť | upraviť zdroj]

Q[upraviť | upraviť zdroj]

R[upraviť | upraviť zdroj]

S[upraviť | upraviť zdroj]

T[upraviť | upraviť zdroj]

U[upraviť | upraviť zdroj]

V[upraviť | upraviť zdroj]

W[upraviť | upraviť zdroj]

X[upraviť | upraviť zdroj]

Y[upraviť | upraviť zdroj]

Z[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Peter Stanford. How many saints are there? [online]. The Guardian, 2013-05-13. Dostupné online. (po anglicky)
 2. Mateusz Witczak. Święci, którzy… zostali usunięci z kalendarza liturgicznego [online]. TwojaHistoria, 2019-11-01. Dostupné online. (po poľsky)
 3. Nový seznam světců [online]. 2002-01-11. Dostupné online.
 4. 16. december Sv. ADELHAIDA, cisárovná [online]. Spolok svätého Vojtecha. Dostupné online.
 5. a b ThLic. Marcel Gajdoš. Svätí mučeníci Adrián a Natália. [online]. Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie. Dostupné online.
 6. a b c ThLic. Marcel Gajdoš. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. [online]. Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie. Dostupné online.
 7. Svätý Achatius [online]. Obnova.sk, pamiatky, remeslá, zbierky. Dostupné online.
 8. Blahoslavená Alfonza Mária (Alžbeta) Eppingerová [online]. Postulácia bl. Alfonzy Márie. Dostupné online.
 9. Radka Blajdová. Blahořečena mystička Alfonsa Marie Eppingerová [online]. Česká biskupská konference, 2018-09-11. Dostupné online.
 10. Sv. Andrej Corsini [online]. Bosí Karmelitáni. Dostupné online.
 11. Pápež Kórejčanom: Nemožno nasledovať Ježiša bez prijatia jeho kríža [online]. Vatican News, 2023-09-18. Dostupné online.
 12. Sveta Angela od Križa Guerrero González – redovnica [online]. Svetniki.org. Dostupné online. (po slovinsky)
 13. Sv. Anzelm [online]. Životopisy svätých, katolici.szm.com. Dostupné online.
 14. Sv. Boris Bulharský, knieža a mních [online]. Spolok svätého Vojtecha. Dostupné online.
 15. Saint Boswell [online]. Gazetteer for Scotland. Dostupné online. (po anglicky)
 16. blah. Česlav a sv. Hyacint [online]. Catholica.cz, Jan Chlumský. Dostupné online.
 17. BL. ČESLAVA POĽSKÉHO, KŇAZA († 1242) [online]. Rehoľa Dominikánov na Slovensku. Dostupné online.
 18. blah. Elvira Torrentallé Paraire a 7 družek [online]. Catholica.cz, Jan Chlumský. Dostupné online.
 19. St. Fechin [online]. Collooney (Kilvarnet) Parish. Dostupné online.
 20. sv. Felix [online]. Catholica.cz, Jan Chlumský. Dostupné online.
 21. a b c Sv. Felix z Nicosie [online]. Kapucíni na Slovensku. Dostupné online.
 22. Na púti k svätej Filoméne bolo 20 kňazov a približne 2000 veriacich [online]. TK KBS, 2021-08-18. Dostupné online.
 23. Anna Stankayová. Svätosť mali v rodine [online]. Katolícke noviny, 2022-05-07. Dostupné online.
 24. blah. Česlav a sv. Hyacint [online]. Catholica.cz, Jan Chlumský. Dostupné online.
 25. Ivo Hélory z Kermartinu, advokát [online]. Životopisy svätých, zivotopisysvatych.sk. Dostupné online.
 26. Sv. Ivo Hélory z Kermartinu [online]. Životopisy svätých, katolici.szm.com. Dostupné online.
 27. Patrón advokátov [online]. JUDr. Peter Kerecman, PhD., kerecman.sk. Dostupné online.
 28. Otec obnoviteľ [online]. Spoločnosť Kňazov Mariánov. Dostupné online.
 29. Svätá Makrína [online]. Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku, bazilianky.sk. Dostupné online.
 30. Mučeníčka vernosti - svätá Margaret Clitherow [online]. Verím a Dôverujem, 2020-04-06. Dostupné online.
 31. Sv. Margaréta – nová svätica rehole [online]. Rehoľa Dominikánov na Slovensku. Dostupné online.
 32. Sv. Margita Kortonská [online]. Kapucíni na Slovensku. Dostupné online.
 33. Margita z Kortony, kajúcnička [online]. Životopisy svätých, zivotopisysvatych.sk. Dostupné online.
 34. Životopisy svätých [online]. Spoločenstvo Angelus. Dostupné online.
 35. Ivanka Paúrová. „Nechajte deti prichádzať ku mne!“ Dievčatká, ktoré v utrpení nastúpili cestu svätosti [online]. Modlitba.sk, 2018-01-22. Dostupné online.
 36. Sicílska kráľovná Mária Kristína Savojská novou blahoslavenou [online]. Slovenská Katolícka Misia, 2014-01-27. Dostupné online.
 37. sv. Mária Magdaléna de Pazzi [online]. Bosí Karmelitáni. Dostupné online.
 38. blah. Marie /Kateřina/ Mancini [online]. Catholica.cz, Jan Chlumský. Dostupné online.
 39. Roman Tomek. "Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti [online]. FATYM, [cit. 2018-02-02]. Dostupné online.
 40. bl. Mária od Vtelenia [online]. Bosí Karmelitáni. Dostupné online.
 41. blah. Marie (Barbara) Avrillot [online]. Catholica.cz, Jan Chlumský. Dostupné online.
 42. Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice [online]. Theofil, revue.theofil.cz, 2020-06-03. Dostupné online.
 43. Ondrej Corsini, biskup [online]. Životopisy svätých, zivotopisysvatych.sk. Dostupné online.
 44. blah. Sofie Ximénez Ximénez, Marie Ximénez Purificación a Marie del Río Messa [online]. Catholica.cz, Jan Chlumský. Dostupné online.
 45. Sofia Ximénez, mučenica [online]. Životopisy svätých, zivotopisysvatych.sk. Dostupné online.
 46. sv. Terézia Margita od Najsv. Srdca Ježišovho [online]. Bosí Karmelitáni, OCD. Dostupné online.
 47. sv. Terézia Benedikta od Kríža [online]. Bosí Karmelitáni, OCD. Dostupné online.
 48. sv. Terézia od Ježiša z Los Andes [online]. Bosí Karmelitáni, OCD. Dostupné online.
 49. Adam Takáč. Na Islande sme ako maják [online]. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, 2020-01-07. Dostupné online.

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

 • OZOROWSKI, Edward; SALIJ, Jacek: Eklezjalne aspekty kultu świętych w nauce współczesnych teologów katolickich, Warszawa: ATK, 1974 (Studia teologiczno-dogmatyczne)
 • ONDRUŠ, Rajmund: Blízki Bohu i ľuďom, Životopisy svätých usporiadané podľa liturgického kalendára, Tatran pre Spolok svätého Vojtecha, 1991, ISBN 80-222-0277-0
 • DIAN, Daniel; JUDÁK, Viliam: Každý deň so svätými, I. diel., Spolok svätého Vojtecha, 2006, ISBN 80-7162-618-X
 • DIAN, Daniel; JUDÁK, Viliam: Každý deň so svätými, II. diel., Spolok svätého Vojtecha, 2007, ISBN 978-80-7162-679-4
 • ZALESKI, Wincenty: Święci na każdy dzień, IV. vyd., Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, ISBN 978-83-7201-353-8.
 • FROS, Henryk; SOWA, Franciszek: Księga imion i świętych. T. 1-4, 1996-1998, Wydawnictwo WAM
 • ONDRUŠ, Rajmund: Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole, Dobrá kniha, 2002, ISBN 80–7141–370–4
 • BOSCO, Teresio: Svätci saleziánskej rodiny, Vydavateľstvo Don Bosco, 2003, preklad: Vít Ušák, ISBN 80-88933-99-4
 • ONDRUŠ, Rajmund: Blízki Bohu i ľuďom 1., Dobrá kniha, 2011, ISBN 978-80-7141-726-2
 • ONDRUŠ, Rajmund: Blízki Bohu i ľuďom 2., Dobrá kniha, 2012, ISBN 978-80-7141-742

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego na poľskej Wikipédii.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]