Zoznam trolejbusových liniek v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zoznam liniek trolejbusovej dopravy v Bratislave obsahuje vývoj liniek od vzniku trolejbusovej siete v roku 1909 (trolejbusová linka do Vydrickej doliny) resp. v roku 1941 (moderná sieť) až do súčasnosti. Od roku 1941 sa linky označovali písmenami (M, P a H). Číselné označovanie bolo zavedené 1. januára 1944.

Trvalý stav[upraviť | upraviť kód]

V súčasnosti je bratislavská trolejbusová sieť tvorená štrnástimi dennými linkami označenými číslami 33, 201-212 a tromi nočnými linkami označenými N44, N47 a N72.

V minulosti boli linky viackrát prečíslované. Prvé prečíslovanie sa udialo v roku 1943, keď linky M, P a H dostali čísla 11, 12 a 13. Nové linky odvtedy dostávali čísla od 11 do 19. Ďalšia zmena prebehla v roku 1980, keď sa pred dovtedajšie čísla liniek pridala číslica 2, čiže z liniek 13, 14 alebo 15 sa stali linky 213, 214 a 215. V roku 1999 sa čísla liniek opäť menili - z 215 na 205, z 218 na 201, z 219 na 204 a z 220 na 202. Zatiaľ poslednými zmenami bola zmena trás niektorých liniek a zrušenie linky 206 v roku 2016 a zrušenie linky 64 v roku 2020.

Číslo Trasa Wheelchair symbol.svg Poznámky
Denné linky
33
Riviéra - Dlhé diely, Kuklovská Black check.svg Momentálne nepremáva pre rekonštrukciu Karloveskej električkovej radiály, nahradená autobusovou linkou X33
201
Hlavná stanica - Dolné hony, Čiližská Black check.svg
202
Nemocnica sv. Michala - Dolné hony, Čiližská Black check.svg
203
Staré mesto, Búdková - Koliba X mark 18x18 02.svg
204
Trnávka, Rádiová - Staré mesto, Valašská Black check.svg
205
Trnávka, Rádiová - Nemocnica sv. Michala Black check.svg
207
ŽST Železná studienka - Zimný štadión Black check.svg
208
Staré mesto, Šulekova - Nemocnica sv. Michala Black check.svg
209
Ružinov, Mliekárenská - Kramáre, NOÚ/Kramáre, NÚSCH Black check.svg
210
Hlavná stanica - Nové SND Black check.svg Linku obsluhujú trolejbusy s pomocným dieselovým pohonom, keďže úsek Autobusová stanica - Nové SND nie je zatrolejovaný
211
ŽST Železná studienka - Kramáre, Národný onkologický ústav Black check.svg
212
ŽST Železná studienka - Cintorín Vrakuňa Black check.svg
Nočné linky
N44
Hodžovo nám. - Koliba X mark 18x18 02.svg
N47
Hodžovo nám. - Staré mesto, Valašská X mark 18x18 02.svg
N72
Hodžovo nám. - Dolné hony, Čiližská X mark 18x18 02.svg

Popis liniek trvalého stavu[upraviť | upraviť kód]

Linka 33[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
33
04.09.2006 Vznik Kuklovská, ZŠ Majerníkova, Matejkova, Tománkova, Hany Meličkovej, Pri podchode, Janotova, Molecova

Molecova, Janotova, Pri podchode, Hany Meličkovej, Tománkova, Matejkova, ZŠ Majerníkova, Kuklovská

Linka vznikla 4. septembra 2006 [1] zatrolejovaním autobusovej linky 33. Po otvorení nebolo vybudované obratisko na Molecovej, čo si vyžadovalo nasadzovanie vozidiel s pomocným pohonom. Obratisko bolo sprevádzkované 29. septembra 2008. [2]

Linka 201[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
201
23.12.1999 Vznik Hlavná stanica, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Saleziáni, Trhovisko, Miletičova, Prievozská, Hraničná, Gagarinova, Brodná, Ondrejovova, Ríbezľová, Cintorín Vrakuňa, Priekopnícka, Komárovská, Toryská, Hronská, Dudvážska, Čiližská

Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Toryská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ríbezľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Trenčianska, Trhovisko, Saleziáni, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, Hlavná stanica

Linka vznikla prečíslovaním linky 218, spája Hlavnú stanicu so sídliskom Dolné hony.

Linka 202[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
202
23.12.1999 Vznik Rajská, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica, Košická, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, Gagarinova, Brodná, Ondrejovova, Ríbezľová, Cintorín Vrakuňa, Priekopnícka, Komárovská, Toryská, Hronská, Dudvážska, Čiližská

Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Toryská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ríbezľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Autobusová stanica, Cintorínska, Rajská

202
04.07.2016 Zmena názvu konečnej zastávky Nemocnica sv. Michala, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica, Košická, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, Gagarinova, Brodná, Ondrejovova, Ríbezľová, Cintorín Vrakuňa, Priekopnícka, Komárovská, Toryská, Hronská, Dudvážska, Čiližská

Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Toryská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ríbezľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Autobusová stanica, Cintorínska, Nemocnica sv. Michala

202
02.05.2018 Zmena konečnej zastávky Hodžovo nám., Kollárovo nám., Americké nám., Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka, Košická, Autobusová stanica, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, Gagarinova, Brodná, Ondrejovova, Ríbezľová, Cintorín Vrakuňa, Priekopnícka, Komárovská, Toryská, Hronská, Dudvážska, Čiližská

Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Toryská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ríbezľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Košická, Autobusová stanica, Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám.

Linka vznikla prečíslovaním linky 220, spája centrum mesta so sídliskom Dolné hony.

Linka 203[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
203
23.12.1999 Vznik Búdková, Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Partizánska, Kozia, Hodžovo nám., Nám. slobody, Úrad vlády SR, Karpatská, Tupého, Jeséniova, Čremchová, Husova, Koliba

Koliba, Husova, Čremchová, Jeséniova, Tupého, Karpatská, Úrad vlády SR, Nám. slobody, Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad, Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž, Búdková

Linka vznikla prečíslovaním linky 213, od svojho vzniku v roku 1943 (postupne ako linky H, 13, 213) vedie z oblasti Horského parku cez centrum mesta na Kolibu a ide o najstaršiu trolejbusovú linku, ktorá existuje nepretržite od svojho vzniku.

Linka 204[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
204
23.12.1999 Vznik Rádiová, Bulharská, Spoločenská, Hanácka, Slovinská, Trnavská, Sabinovská, Bajkalská, Zimný štadión, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Hýrošova, Valašská

Valašská, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská, Bárdošova, Sokolská, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Zimný štadión, Bajkalská, Sabinovská, Trnavská, Slovinská, Hanácka, Spoločenská, Bulharská, Rádiová

Linka vznikla prečíslovaním linky 219 a spája oblasť Patrónky a Kramárov s Trnávkou.

Linka 205[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
205
23.12.1999 Vznik Rádiová, Bulharská, Spoločenská, Hanácka, Slovinská, Trnavská, Sabinovská, Bajkalská, Zimný štadión, Saleziáni, Kvačalova, Kulíškova, Cvernovka, Autobusová stanica, Ul. 29. augusta, Ondrejský cintorín, Nemocnica sv. Michala

Nemocnica sv. Michala, Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica, Cvernovka, Kulíškova, Kvačalova, Saleziáni, Zimný štadión, Bajkalská, Sabinovská, Trnavská, Slovinská, Hanácka, Spoločenská, Bulharská, Rádiová

205
04.07.2016 Zmena názvu konečnej zastávky Rádiová, Bulharská, Spoločenská, Hanácka, Slovinská, Trnavská, Sabinovská, Bajkalská, Zimný štadión, Saleziáni, Kvačalova, Kulíškova, Cvernovka, Autobusová stanica, Ul. 29. augusta, Ondrejský cintorín, Rajská

Rajská, Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica, Cvernovka, Kulíškova, Kvačalova, Saleziáni, Zimný štadión, Bajkalská, Sabinovská, Trnavská, Slovinská, Hanácka, Spoločenská, Bulharská, Rádiová

Linka vznikla prečíslovaním linky 215 a spája centrum mesta s Trnávkou.

Linka 206[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
206
11.09.1998 Vznik NÚSCH, Vlárska, Magurská, Bárdošova, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica
Autobusová stanica, Cintorínska, Špitálska, Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Vlárska, NÚSCH
206
04.07.2016 Zánik NÚSCH, Vlárska, Magurská, Bárdošova, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica
Autobusová stanica, Cintorínska, Špitálska, Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Vlárska, NÚSCH

Linka 207[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
207
11.09.1998 Vznik Valašská, Lovinského, Amfiteáter, Horský park, Búdková, Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Partizánska, Kozia, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Karadžičova, Kulíškova, Páričkova, Košická, Novohradská, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina
Ružová dolina, Miletičova, Novohradská, Marianum, Páričkova, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad, Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž, Búdková, Horský park, Amfiteáter, Lovinského, Valašská
207
01.04.2013 Predĺženie k Vojenskej nemocnici Vojenská nemocnica, Patrónka, Hýrošova, Valašská, Lovinského, Vozovňa Hroboňova, Horský park, Búdková, Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Partizánska, Kozia, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka, Košická, Novohradská, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina
Ružová dolina, Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad, Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž, Búdková, Horský park, Vozovňa Hroboňova, Lovinského, Valašská, Patrónka, Vojenská nemocnica
207
07.09.2014 Predĺženie na Trenčianskej ulici Vojenská nemocnica, Patrónka, Hýrošova, Valašská, Lovinského, Vozovňa Hroboňova, Horský park, Búdková, Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Partizánska, Kozia, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka, Košická, Novohradská, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina, Mliekárenská
Mliekárenská, Ružová dolina, Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad, Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž, Búdková, Horský park, Vozovňa Hroboňova, Lovinského, Valašská, Patrónka, Vojenská nemocnica
207
04.07.2016 Zmena názvu konečnej a samotnej konečnej zastávky ŽST Železná studienka, Patrónka, Hýrošova, Valašská, Lovinského, Vozovňa Hroboňova, Horský park, Búdková, Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Partizánska, Kozia, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Americké nám., Karadžičova, Kvačalova, Saleziáni, Zimný štadión

Zimný štadión, Saleziáni, Kvačalova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad, Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž, Búdková, Horský park, Vozovňa Hroboňova, Lovinského, Valašská, Patrónka, ŽST Železná studienka

Linka vznikla prečíslovaním linky 217 a vedie zo Železnej studničky cez centrum mesta k Zimnému štadiónu Ondreja Nepelu.

Linka 208[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
208
07.11.1994 Vznik Hlavná stanica, Kooperativa, Karpatská, Račianske mýto, Krížna, Šoltésovej, Autobusová stanica, Košická, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, MiÚ. Ružinov, Mierová, Radničné nám., Strojnícka, Hrachová, Prievoz,most, Cintorín Vrakuňa

Cintorín Vrakuňa, Prievoz,most, Hrachová, Strojnícka, Radničné nám., Mierová, MiÚ. Ružinov, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Autobusová stanica, Mlynské nivy, Šoltésovej, Krížna, Račianske mýto, Karpatská, Hlavná stanica

208
04.07.2016 Zmena trasy a názvu konečnej zastávky Šulekova, Kozia, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Špitálska, Ondrejský cintorín, Nemocnica sv. Michala
Nemocnica sv. Michala, Ondrejský cintorín, Špitálska, Kollárovo nám., Hodžovo nám., Kozia, Šulekova

Linka pôvodne premávala na trase Cintorín Vrakuňa - Šulekova, no 4.7.2016 prebrala jej trasu od zastávky Kollárovo nám. linka 212 a 208 bola skrátená po Mliekarenskú. V súvislosti s uzatvorením ulice Mlynské nivy vo februári 2018 bola najprv dočasne zrušená, neskôr obnovená na zmenenej trase Šulekova - Nemocnica sv. Michala.[3]

Linka 209[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
209
05.09.1994 Vznik Národný onkologický ústav, Klenová, Magurská, Siemens, Sokolská, Kooperativa, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Záhradnícka, Trhovisko, Ružová dolina
Ružová dolina, Trhovisko, Záhradnícka, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Stromová, Siemens, Magurská, Vlárska, Klenová, Národný onkologický ústav
209
07.09.2014 Predĺženie na Trenčianskej ulici Národný onkologický ústav, Klenová, Vlárska, Magurská, Bárdošova, Sokolská, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Záhradnícka, Trhovisko, Ružová dolina, Mliekárenská
Mliekárenská, Ružová dolina, Trhovisko, Záhradnícka, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Vlárska, Klenová, Národný onkologický ústav
209
04.07.2016 Nahradenie zrušenej linky 206 na úseku Vlárska - NÚSCH Nár. onkolog. ústav, Klenová, NÚSCH, Vlárska, Magurská, Bárdošova, Sokolská, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Saleziáni, Trhovisko, Ružová dolina, Mliekarenská

Mliekarenská, Ružová dolina, Trhovisko, Saleziáni, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Vlárska, NÚSCH, Klenová, Nár. onkolog. ústav

Linka vznikla po výstavbe trolejbusovej trate k Národnému onkologickému ústavu. Má dve vetvy - jednu k Národnému onkologickému ústavu a druhú k Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb.

Linka 210[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
210
01.04.1991 Vznik Hlavná stanica, Kooperativa, Karpatská, Račianske mýto, Krížna, Šoltésovej, ASMN

ASMN, Mlynské nivy, Šoltésovej, Krížna, Račianske mýto, Karpatská, Hlavná stanica

210
01.06.2015 Predĺženie k novému SND Hlavná stanica, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Krížna, Šoltésovej, Mlynské nivy, Twin City, Nové SND

Nové SND, Twin City, Mlynské nivy, Šoltésovej, Krížna, Račianske mýto, Karpatská, Hlavná stanica

Linka vznikla po výstavbe trolejbusovej trate Hlavná stanica - Šancová - Legionárska - Karadžičova. Keďže úsek Autobusová stanica - Nové SND nie je zatrolejovaný, premávajú na nej trolejbusy Škoda 30TrDG SOR s pomocným pohonom.

Linka 211[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
211
01.01.1983 Vznik Jelačičova, Záhradnícka, Trhovisko, Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Páričkova, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Siemens, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Valašská
Valašská, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská, Siemens, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Americké nám., Karadžičova, Kulíškova, Páričkova, Košická, Novohradská, Miletičova, Trhovisko, Záhradnícka, Jelačičova
211
11.09.1998 Zánik Jelačičova, Záhradnícka, Trhovisko, Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Páričkova, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Siemens, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Valašská
Valašská, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská, Siemens, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Americké nám., Karadžičova, Kulíškova, Páričkova, Košická, Novohradská, Miletičova, Trhovisko, Záhradnícka, Jelačičova
211
19.02.2006 Vznik Vojenská nemocnica, Záhorácka, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Vlárska, Klenová, Národný onkologický ústav
Národný onkologický ústav, Klenová, Vlárska, Nemocnica Kramáre, Pri suchom mlyne, Patrónka, Vojenská nemocnica
211
01.04.2013 Linka jazdí obojsmerne cez Patrónku ŽST Železná studienka, Patrónka, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Vlárska, Klenová, Nár. onkolog. ústav
Nár. onkolog. ústav, Klenová, Vlárska, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Patrónka, ŽST Železná studienka

Linka vznikla ako náhrada linky 49 po výstavbe trolejbusovej trate k Národnému onkologickému ústavu.

Linka 212[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
212
01.02.1982 Vznik Vojenská nemocnica, Záhorácka, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská, Siemens, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Karadžičova, Kvačalova, Záhradnícka, Zimný štadión
Zimný štadión, Záhradnícka, Kvačalova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Siemens, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Patrónka, Vojenská nemocnica
212
05.08.2013 Linka jazdí obojsmerne cez Patrónku Vojenská nemocnica, Patrónka, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská, Bárdošova, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Karadžičova, Kvačalova, Záhradnícka, Zimný štadión
Zimný štadión, Záhradnícka, Kvačalova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Patrónka, Vojenská nemocnica
212
04.07.2016 Zmena konečnej zastávky a od zastávky Kollárovo nám. preberá bývalú trasu linky 208 ŽST Železná studienka, Patrónka, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská, Bárdošova, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica, Košická, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, MiÚ Ružinov, Mierová, Radničné nám., Strojnícka, Hrachová, Prievoz, most, Cintorín Vrakuňa

Cintorín Vrakuňa, Prievoz, most, Hrachová, Strojnícka, Radničné nám., Mierová, MiÚ Ružinov, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Autobusová stanica, Cintorínska, Špitálska, Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Patrónka, ŽST Železná studienka

212
02.05.2018 Zmena trasy ŽST Železná studienka, Patrónka, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská, Bárdošova, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Americké nám., Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka, Košická,Autobusová stanica, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, MiÚ Ružinov, Mierová, Radničné nám., Strojnícka, Hrachová, Prievoz, most, Cintorín Vrakuňa

Cintorín Vrakuňa, Prievoz, most, Hrachová, Strojnícka, Radničné nám., Mierová, MiÚ Ružinov, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Košická,Autobusová stanica, Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Patrónka, ŽST Železná studienka

Linka vznikla prečíslovaním linky 12 a vedie z Patrónky a Kramárov cez centrum mesta a Prievoz k Cintorínu Vrakuňa.

Linka N44[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
N44
01.07.2007 Vznik Hodžovo nám., Nám. slobody, Úrad vlády SR, Karpatská, Tupého, Jeséniova, Čremchová, Husova, Koliba
Koliba, Husova, Čremchová, Jeséniova, Tupého, Karpatská, Úrad vlády SR, Nám. slobody, Hodžovo nám.

Linka N47[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
N47
01.07.2007 Vznik Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad, Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž, Búdková, Horský park, Vozovňa Hroboňova, Lovinského, Valašská
Valašská, Lovinského, Vozovňa Hroboňova, Horský park, Búdková, Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Partizánska, Kozia, Hodžovo nám.

Linka N72[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
N72
01.07.2007 Vznik Hodžovo nám., Kollárovo nám., Špitálska, Ul. 29. augusta, AS Mlynské nivy, Košická, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, Gagarinova, Brodná, Ondrejovova, Ríbezľová, Cintorín Vrakuňa, Priekopnícka, Komárovská, Toryská, Hronská, Dudvážska, Čiližská
Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Toryská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ríbezľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, AS Mlynské nivy, Cintorínska, Špitálska, Kollárovo nám., Hodžovo nám.
N72
02.05.2018 Vznik Hodžovo nám., Kollárovo nám., Americké nám., Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka, Košická, Autobusová stanica, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, Gagarinova, Brodná, Ondrejovova, Ríbezľová, Cintorín Vrakuňa, Priekopnícka, Komárovská, Toryská, Hronská, Dudvážska, Čiližská
Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Toryská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ríbezľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Košická, Autobusová stanica, Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám.

Zaniknutné linky[upraviť | upraviť kód]

Linka EALDVD[upraviť | upraviť kód]

Prvá trolejbusová linka v Bratislave a druhá na Slovensku (po Vysokých Tatrách). Počas svojej šesťročnej existencie spájala mesto (prestupom z električkovej siete pri Pražskej ulici) do rekreačnej zóny na Železnej studienke.[4]

Linka Dátum Zmena Trasa
EALDVD
19.07.1909 Vznik Palugyayho podnik, Cesta na Kamzíkov vrch, Cesta k Železnému hámru, Horský park, Rothova patrónová továreň, Kühmayerova továreň, Ôsmy mlyn, Deviaty mlyn, Železná studnička
Železná studnička, Deviaty mlyn, Ôsmy mlyn, Kühmayerova továreň, Rothova patrónová továreň, Horský park, Cesta k Železnému hámru, Cesta na Kamzíkov vrch, Palugyayho podnik

Linka 11[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
11
31.03.1961 Vznik SND - Hlavná stanica

Linka 12[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
12
31.03.1961 Vznik Posádková nemocnica - Žabotova

Linka 13[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
13
31.03.1961 Vznik Búdková - Koliba-Brečtanová

Linka 14[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
14
31.03.1961 Vznik Zimný štadión - Pilárikova

Linka 15[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
15
31.03.1961 Vznik Trnávka-Krajná - Hlavná stanica

Linka 16[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
16
31.03.1961 Vznik Sienkiewiczova - Prievoz-most

Linka 17[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
17
31.03.1961 Vznik Ružová dolina - Šulekova

Linka 18[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
18
31.03.1961 Vznik Prievoz-most - Vajnorská cesta

Linka 64[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
64
27.03.2012 Vznik Lovinského, Vozovňa Hroboňova, Hroboňova, Sokolská, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Jelačičova

Jelačičova, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Hroboňova, Prokopa Veľkého, Vozovňa Hroboňova, Lovinského

Linka vznikla zatrolejovaním časti autobusovej linky 41 s predĺžením na Jelačičovu na jednej a Lovinského na druhej strane. Zrušená bola k 1.7.2020, nahradila ju autobusová linka 41, ktorá bola predĺžená až na Hlavnú stanicu. Obratisko Jelačičova tak ostalo nateraz bez využitia.

Linka NV13[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
NV13
31.03.1961 Vznik Búdková - Koliba-Brečtanová

Linka M[upraviť | upraviť kód]

Prvá novodobá trolejbusová linka vznikla zatrolejovaním autobusovej linky M.[5]

Linka Dátum Zmena Trasa
M
31.07.1941 Vznik Reduta - Mostová - Medená - Grösslingová - Karadžičova - Legionárska - Šancová - Hlavná stanica

Linka bola prečíslovaná 1. januára 1944 na linku 11.[5]

Linka P[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla zatrolejovaním autobusovej linky P.[5]

Linka Dátum Zmena Trasa
P
01.10.1941 Vznik Žabotova - Pražská - Brnianska - Patrónka

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. TEBECE. Zavedenie trolejbusovej dopravy na Dlhé diely od 4.9.2006 [online]. 2006-08-29, [cit. 2014-02-26]. Dostupné online.
  2. MHD. Zmeny v uzle Molecova pre 32, 33, 133, N33 od 29.9.2008 [online]. 2008-09-22, [cit. 2014-02-26]. Dostupné online.
  3. Dopravný podnik Bratislava | Obnovenie premávky linky č. 208 v skrátenej trase [online]. www.dpb.sk, [cit. 2019-11-10]. Dostupné online.
  4. D3K0, TEBECE. História bratislavskej MHD v rokoch 1909 až 1926 [online]. 2011-11-18, [cit. 2013-12-23]. Dostupné online.
  5. a b c D3K0, TEBECE. História bratislavskej MHD v rokoch 1938 až 1952 [online]. 2011-11-18, [cit. 2014-02-26]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]