Zoznam trolejbusových liniek v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mapa trolejbusovej siete v Bratislave

Zoznam liniek trolejbusovej dopravy v Bratislave obsahuje vývoj liniek od vzniku trolejbusovej siete v roku 1909 (trolejbusová linka do Vydrickej doliny) resp. v roku 1941 (moderná sieť) až do súčasnosti. Od roku 1941 sa linky označovali písmenami (M, P a H). Číselné označovanie bolo zavedené 1. januára 1944.

Súčasné linky[upraviť | upraviť kód]

V súčasnosti je bratislavská trolejbusová sieť tvorená štrnástimi dennými linkami označenými číslami 33, 64, 201-212 a tromi nočnými linkami označenými N44, N47 a N72.

V minulosti boli linky viackrát prečíslované. Prvé prečíslovanie sa udialo v roku 1943, keď linky M, P a H dostali čísla 11, 12 a 13. Nové linky odvtedy dostávali čísla od 11 do 19. Ďalšia zmena prebehla v roku 1980, keď sa pred dovtedajšie čísla liniek pridala číslica 2, čiže z liniek 13, 14 či 15 sa stali linky 213, 214 a 215. V roku 1999 sa čísla liniek opäť menili - z 215 na 205, 218 na 201, 219 na 204 a 220 na 202. Odvtedy došlo ešte k niekoľkým zmenám, ktoré zahŕňali najmä rušenie niektorých liniek (napr. linky 206) alebo zmeny trás liniek.

Linka 33[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla 4. septembra 2006 [1] zatrolejovaním autobusovej linky 33. Po otvorení nebolo vybudované obratisko na Molecovej, čo si vyžadovalo nasadzovanie vozidiel s pomocným pohonom. Obratisko bolo sprevádzkované 29. septembra 2008. [2]

Dátum Zmena Trasa
4. septembra 2006 Vznik. Molecova - Janotova - Hany Meličkovej - Majerníkova - Kuklovská

Linka 64[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla zatrolejovaním časti autobusovej linky 41 s predĺžením na Jelačičovu na jednej a Lovinského na druhej strane.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Lovinského - Hroboňova - Prokopa Veľkého << - Brnianska - Pražská - Šancová - Miletičova - Žellova << - Jelačičova

Linka 201[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla prečíslovaním linky 218, spája hlavnú stanicu so sídliskom Dolné hony.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Hlavná stanica - Nám. Franza Liszta - Šancová - Miletičova - Prievozská - Gagarinova - Popradská - Vrakuňská - Hradská - Kazanská - Dvojkrížna - Čiližská

Linka 202[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla prečíslovaním linky 220, spája centrum mesta so sídliskom Dolné hony.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Rajská - Cintorínska << - Dunajská >> - Mlynské nivy - Prievozská - Gagarinova - Popradská - Vrakuňská - Hradská - Kazanská - Dvojkrížna - Čiližská

Linka 203[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla prečíslovaním linky 213, od svojho vzniku v roku 1943 (postupne ako linky H, 13, 213) vedie z oblasti Horského parku cez centrum mesta na Kolibu a ide o najstaršiu trolejbusovú linku, ktorá existuje nepretržite od svojho vzniku.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Búdková - Mudroňova - Palisády - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Námestie Slobody - Žilinská - Karpatská - Podkolibská - Hlavná - Tretia - Jeséniova - Koliba

Linka 204[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla prečíslovaním linky 219 a spája oblasť Patrónky a Kramárov s Trnávkou.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Valašská - Mlynská dolina - Limbová - Stromová - Pražská - Šancová - Trnavská cesta - Rožňavská - Slovinská - Bulharská - Rádiová

Linka 205[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla prečíslovaním linky 215 a spája oblasť centrum mesta s Trnávkou.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Rajská - Cintorínska << - Dunajská >> - Mlynské nivy - Svätoplukova - Záhradnícka - Jégého - Trnavská cesta - Rožňavská - Slovinská - Bulharská - Rádiová

Linka 206[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla po výstavbe trolejbusovej trate k Národnému ústavu srdcových chorôb a spája oblasť Kramárov s centrom mesta.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Národný ústav srdcových chorôb - Vlárska - Stromová - Pražská - Štefánikova - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - 29. augusta - Mlynské nivy - Autobusová stanica Mlynské nivy

Linka 207[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla prečíslovaním linky 217 a vedie z oblasti Horského parku cez centrum mesta na Nivy.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Valašská - Gaštanová - Lovinského - Búdková - Mudroňova - Palisády - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Záhradnícka - Svätoplukova - Mlynské nivy - Prievozská - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina
1. apríl 2013 Predĺženie k Vojenskej nemocnici Vojenská nemocnica - Gaštanová - Lovinského - Búdková - Mudroňova - Palisády - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Záhradnícka - Svätoplukova - Mlynské nivy - Prievozská - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina
7. september 2014 Predĺženie na Trenčianskej ulici Vojenská nemocnica - Gaštanová - Lovinského - Búdková - Mudroňova - Palisády - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Záhradnícka - Svätoplukova - Mlynské nivy - Prievozská - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina - Mliekarenská

Linka 208[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla prečíslovaním linky 216 a vedie z centra mesta do Prievozu.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Šulekova - Palisády - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - 29. augusta - Mlynské nivy - Prievozská - Mierová - Cintorín Vrakuňa

Linka 209[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla po výstavbe trolejbusovej trate k Národnému onkologickému ústavu. Spája Kramáre cez centrum mesta s Nivami.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Národný onkologický ústav - Klenová - Vlárska - Stromová - Pražská - Šancová - Trnavská cesta - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina
7. september 2014 Predĺženie na Trenčianskej ulici Národný onkologický ústav - Klenová - Vlárska - Stromová - Pražská - Šancová - Trnavská cesta - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina - Mliekarenská

Linka 210[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla po výstavbe trolejbusovej trate na Hlavná stanica - Šancová - Legionárska - Karadžičova.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Hlavná stanica - Námestie Franza Lisza - Šancová - Legionárska - Karadžičova - Autobusová stanica Mlynské nivy
1. jún 2015 Predĺženie k novému SND Hlavná stanica - Námestie Franza Lisza - Šancová - Legionárska - Karadžičova - Autobusová stanica Mlynské nivy - Nové SND

Linka 211[upraviť | upraviť kód]

Linka náhradou linky 49 po výstabe trolejbusovej trate k Národnému onkologickému ústavu.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Limbová - Vlárska - Klenová - Národný onkologický ústav
1. apríl 2013 Linka jazdí obojsmerne cez Patrónku Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Limbová - Vlárska - Klenová - Národný onkologický ústav

Linka 212[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla prečíslovaním linky 12 a vedie z Patrónky a Kramárov cez centrum mesta na k zimnému štadiónu.

Dátum Zmena Trasa
Vznik. Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Limbová - Stromová - Pražská - Štefánikova - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Jégého - Zimný štadión
1. apríl 2013 Linka jazdí obojsmerne cez Patrónku Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Limbová - Stromová - Pražská - Štefánikova - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Jégého - Zimný štadión

Zaniknutné linky[upraviť | upraviť kód]

Elektrická automobilová linka do Vydrickej doliny[upraviť | upraviť kód]

Prvá trolejbusová linka v Bratislave a druhá na Slovensku (po Vysokých Tatrách). Počas svojej šesťročnej existencie spájala mesto (prestupom z električkovej siete pri Pražskej ulici) do rekreačnej zóny na Železnej studienke.[3]

Dátum Zmena Trasa
19. júla 1909 Vznik. Pražská - Brnianska - Patrónka - Mlynská dolina - Železná studienka

Linka bola zrušená v roku 1915 kvôli technickým problémom.[3]

Linka M[upraviť | upraviť kód]

Prvá novodobá trolejbusová linka vznikla zatrolejovaním autobusovej linky M.[4]

Dátum Zmena Trasa
31. júla 1941 Vznik. Reduta - Mostová - Medená - Grösslingová - Karadžičova - Legionárska - Šancová - Hlavná stanica

Linka bola prečíslovaná 1. januára 1944 na linku 11.[4]

Linka P[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla zatrolejovaním autobusovej linky P.[4]

Dátum Zmena Trasa
1. októbra 1941 Vznik. Žabotova - Pražská - Brnianska - Patrónka

Linka bola prečíslovaná 1. januára 1944 na linku 12.[4]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. TEBECE. Zavedenie trolejbusovej dopravy na Dlhé diely od 4.9.2006 [online]. 2006-08-29, [cit. 2014-02-26]. Dostupné online.
  2. MHD. Zmeny v uzle Molecova pre 32, 33, 133, N33 od 29.9.2008 [online]. 2008-09-22, [cit. 2014-02-26]. Dostupné online.
  3. a b D3K0, TEBECE. História bratislavskej MHD v rokoch 1909 až 1926 [online]. 2011-11-18, [cit. 2013-12-23]. Dostupné online.
  4. a b c d D3K0, TEBECE. História bratislavskej MHD v rokoch 1938 až 1952 [online]. 2011-11-18, [cit. 2014-02-26]. Dostupné online.