Zoznam trolejbusových liniek v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mapa trolejbusovej siete v Bratislave

Zoznam liniek trolejbusovej dopravy v Bratislave obsahuje vývoj liniek od vzniku trolejbusovej siete v roku 1909 (trolejbusová linka do Vydrickej doliny) resp. v roku 1941 (moderná sieť) až do súčasnosti. Od roku 1941 sa linky označovali písmenami (M, P a H). Číselné označovanie bolo zavedené 1. januára 1944.

Súčasné linky[upraviť | upraviť kód]

V súčasnosti je bratislavská trolejbusová sieť tvorená štrnástimi dennými linkami označenými číslami 33, 64, 201-212 a tromi nočnými linkami označenými N44, N47 a N72.

V minulosti boli linky viackrát prečíslované. Prvé prečíslovanie sa udialo v roku 1943, keď linky M, P a H dostali čísla 11, 12 a 13. Nové linky odvtedy dostávali čísla od 11 do 19. Ďalšia zmena prebehla v roku 1980, keď sa pred dovtedajšie čísla liniek pridala číslica 2, čiže z liniek 13, 14 alebo 15 sa stali linky 213, 214 a 215. V roku 1999 sa čísla liniek opäť menili - z 215 na 205, z 218 na 201, z 219 na 204 a z 220 na 202. Zatiaľ poslednou zmenou bola zmena trás niektorých liniek a zrušenie linky 206 v roku 2016.

Linka Dátum Zmena Konečné zastávky
33
04.09.2006 Vznik Molecova - Kuklovská
64
- Vznik Lovinského - Jelačičova
201
- Vznik Hlavná stanica - Čiližská
202
- Vznik Rajská - Čiližská
203
- Vznik Búdková - Koliba
204
- Vznik Rádiová - Valašská
205
- Vznik Rádiová - Nemocnica sv. Michala
206
04.07.2016 Zánik Autobusová stanica - Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb
207
- Vznik ŽST Železná studienka - Zimný štadión
208
- Vznik Šulekova - Nemocnica sv. Michala
209
- Vznik Mliekarenská - Národný onkologický ústav/Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb
210
- Vznik Hlavná stanica - Nové SND
211
- Vznik ŽST Železná studienka - Národný onkologický ústav
212
- Vznik ŽST Železná studienka - Cintorín Vrakuňa

Popis súčasných liniek[upraviť | upraviť kód]

Linka 33[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
33
- Vznik Kuklovská, ZŠ Majerníkova, Matejkova, Tománkova, Hany Meličkovej, Pri podchode, Janotova, Molecova

Molecova, Janotova, Pri podchode, Hany Meličkovej, Tománkova, Matejkova, ZŠ Majerníkova, Kuklovská

Linka vznikla 4. septembra 2006 [1] zatrolejovaním autobusovej linky 33. Po otvorení nebolo vybudované obratisko na Molecovej, čo si vyžadovalo nasadzovanie vozidiel s pomocným pohonom. Obratisko bolo sprevádzkované 29. septembra 2008. [2]

Linka 64[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
64
- Vznik Lovinského, Vozovňa Hroboňova, Hroboňova, Sokolská, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Jelačičova

Jelačičova, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Hroboňova, Prokopa Veľkého, Vozovňa Hroboňova, Lovinského

Linka vznikla zatrolejovaním časti autobusovej linky 41 s predĺžením na Jelačičovu na jednej a Lovinského na druhej strane.

Linka 201[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
201
- Vznik Hlavná stanica, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Saleziáni, Trhovisko, Miletičova, Prievozská, Hraničná, Gagarinova, Brodná, Ondrejovova, Ríbezľová, Cintorín Vrakuňa, Priekopnícka, Komárovská, Toryská, Hronská, Dudvážska, Čiližská

Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Toryská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ríbezľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Trenčianska, Trhovisko, Saleziáni, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, Hlavná stanica

Linka vznikla prečíslovaním linky 218, spája Hlavnú stanicu so sídliskom Dolné hony.

Linka 202[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
202
- Vznik Hodžovo nám., Kollárovo nám., Americké nám., Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka, Košická, Autobusová stanica, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, Gagarinova, Brodná, Ondrejovova, Ríbezľová, Cintorín Vrakuňa, Priekopnícka, Komárovská, Toryská, Hronská, Dudvážska, Čiližská

Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Toryská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ríbezľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Košická, Autobusová stanica, Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám.

Linka vznikla prečíslovaním linky 220, spája centrum mesta so sídliskom Dolné hony.

Linka 203[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
203
- Vznik Búdková, Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Partizánska, Kozia, Hodžovo nám., Nám. slobody, Úrad vlády SR, Karpatská, Tupého, Jeséniova, Čremchová, Husova, Koliba

Koliba, Husova, Čremchová, Jeséniova, Tupého, Karpatská, Úrad vlády SR, Nám. slobody, Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad, Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž, Búdková

Linka vznikla prečíslovaním linky 213, od svojho vzniku v roku 1943 (postupne ako linky H, 13, 213) vedie z oblasti Horského parku cez centrum mesta na Kolibu a ide o najstaršiu trolejbusovú linku, ktorá existuje nepretržite od svojho vzniku.

Linka 204[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
204
- Vznik Rádiová, Bulharská, Spoločenská, Hanácka, Slovinská, Trnavská, Sabinovská, Bajkalská, Zimný štadión, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Hýrošova, Valašská

Valašská, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská, Bárdošova, Sokolská, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Zimný štadión, Bajkalská, Sabinovská, Trnavská, Slovinská, Hanácka, Spoločenská, Bulharská, Rádiová

Linka vznikla prečíslovaním linky 219 a spája oblasť Patrónky a Kramárov s Trnávkou.

Linka 205[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
205
- Vznik Rádiová, Bulharská, Spoločenská, Hanácka, Slovinská, Trnavská, Sabinovská, Bajkalská, Zimný štadión, Saleziáni, Kvačalova, Kulíškova, Cvernovka, Autobusová stanica, Ul. 29. augusta, Ondrejský cintorín, Nemocnica sv. Michala

Nemocnica sv. Michala, Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica, Cvernovka, Kulíškova, Kvačalova, Saleziáni, Zimný štadión, Bajkalská, Sabinovská, Trnavská, Slovinská, Hanácka, Spoločenská, Bulharská, Rádiová

Linka vznikla prečíslovaním linky 215 a spája centrum mesta s Trnávkou.

Linka 206[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
206
- Vznik Národný ústav srdcových chorôb - Vlárska - Stromová - Pražská - Štefánikova - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - 29. augusta - Mlynské nivy - Autobusová stanica Mlynské nivy

Linka 207[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
207
- Vznik ŽST Železná studienka, Patrónka, Hýrošova, Valašská, Lovinského, Vozovňa Hroboňova, Horský park, Búdková, Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Partizánska, Kozia, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Americké nám., Karadžičova, Kvačalova, Saleziáni, Zimný štadión

Zimný štadión, Saleziáni, Kvačalova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad, Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž, Búdková, Horský park, Vozovňa Hroboňova, Lovinského, Valašská, Patrónka, ŽST Železná studienka

Linka vznikla prečíslovaním linky 217 a vedie zo Železnej studničky cez centrum mesta k Zimnému štadiónu Ondreja Nepelu.

Linka 208[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
208
- Vznik Šulekova, Kozia, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Špitálska, Ondrejský cintorín, Nemocnica sv. Michala

Nemocnica sv. Michala, Ondrejský cintorín, Špitálska, Kollárovo nám., Hodžovo nám., Kozia, Šulekova

Linka pôvodne premávala na trase Cintorín Vrakuňa - Šulekova, no 4.7.2016 prebrala jej trasu od zastávky Kollárovo nám. linka 212 a 208 bola skrátená po Mliekarenskú. V súvislosti s uzatvorením ulice Mlynské nivy vo februári 2018 bola najprv dočasne zrušená, neskôr obnovená na zmenenej trase Šulekova - Nemocnica sv. Michala.[3]

Linka 209[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
209
04.07.2016 Nahradenie zrušenej linky 206 na úseku Vlárska - NÚSCH Nár. onkolog. ústav, Klenová, NÚSCH, Vlárska, Magurská, Bárdošova, Sokolská, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Saleziáni, Trhovisko, Ružová dolina, Mliekarenská

Mliekarenská, Ružová dolina, Trhovisko, Saleziáni, Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Vlárska, NÚSCH, Klenová, Nár. onkolog. ústav

Linka vznikla po výstavbe trolejbusovej trate k Národnému onkologickému ústavu. Má dve vetvy - jednu k Národnému onkologickému ústavu a druhú k Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb.

Linka 210[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
210
01.06.2015 Predĺženie k novému SND Hlavná stanica, Nám. Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Krížna, Šoltésovej, Mlynské nivy, Twin City, Nové SND

Nové SND, Twin City, Mlynské nivy, Šoltésovej, Krížna, Račianske mýto, Karpatská, Hlavná stanica

Linka vznikla po výstavbe trolejbusovej trate Hlavná stanica - Šancová - Legionárska - Karadžičova. Keďže úsek Autobusová stanica - Nové SND nie je zatrolejovaný, premávajú na nej trolejbusy Škoda 30TrDG SOR s pomocným pohonom.

Linka 211[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
211
01.04.2013 Linka jazdí obojsmerne cez Patrónku ŽST Železná studienka, Patrónka, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Vlárska, Klenová, Nár. onkolog. ústav

Nár. onkolog. ústav, Klenová, Vlárska, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Patrónka, ŽST Železná studienka

Linka vznikla ako náhrada linky 49 po výstavbe trolejbusovej trate k Národnému onkologickému ústavu.

Linka 212[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
212
04.07.2016 Od zastávky Kollárovo nám. preberá bývalú trasu linky 208 ŽST Železná studienka, Patrónka, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská, Bárdošova, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Americké nám., Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka, Košická, Autobusová stanica, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná, MiÚ Ružinov, Mierová, Radničné nám., Strojnícka, Hrachová, Prievoz, most, Cintorín Vrakuňa

Cintorín Vrakuňa, Prievoz, most, Hrachová, Strojnícka, Radničné nám., Mierová, MiÚ Ružinov, Hraničná, Pažítková, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Košická, Autobusová stanica, Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Bárdošova, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom mlyne, Patrónka, ŽST Železná studienka

Linka vznikla prečíslovaním linky 12 a vedie z Patrónky a Kramárov cez centrum mesta a Prievoz k Cintorínu Vrakuňa.

Zmeny súčasných liniek[upraviť | upraviť kód]

Linka 207[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
207
- Vznik Valašská - Gaštanová - Lovinského - Búdková - Mudroňova - Palisády - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Záhradnícka - Svätoplukova - Mlynské nivy - Prievozská - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina
207
01.04.2013 Predĺženie k Vojenskej nemocnici Vojenská nemocnica - Gaštanová - Lovinského - Búdková - Mudroňova - Palisády - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Záhradnícka - Svätoplukova - Mlynské nivy - Prievozská - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina
207
07.09.2014 Predĺženie na Trenčianskej ulici Vojenská nemocnica - Gaštanová - Lovinského - Búdková - Mudroňova - Palisády - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Záhradnícka - Svätoplukova - Mlynské nivy - Prievozská - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina - Mliekarenská

Linka 209[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
209
- Vznik Národný onkologický ústav - Klenová - Vlárska - Stromová - Pražská - Šancová - Trnavská cesta - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina
209
07.09.2014 Predĺženie na Trenčianskej ulici Národný onkologický ústav - Klenová - Vlárska - Stromová - Pražská - Šancová - Trnavská cesta - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina - Mliekarenská
209
04.07.2016 Nahradenie zrušenej linky 206 na úseku Vlárska - NÚSCH Národný onkologický ústav/NÚSCH - Klenová - Vlárska - Stromová - Pražská - Šancová - Trnavská cesta - Miletičova - Trenčianska - Ružová dolina - Mliekarenská

Linka 210[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
210
- Vznik Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Limbová - Stromová - Pražská - Štefánikova - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Jégého - Zimný štadión
210
01.06.2015 Predĺženie k Novej budove SND Hlavná stanica - Námestie Franza Lisza - Šancová - Legionárska - Karadžičova - Autobusová stanica - Dostojevského rad - Nová budova SND

Linka 211[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
211
- Vznik Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Limbová - Vlárska - Klenová - Národný onkologický ústav

Linka 212[upraviť | upraviť kód]

Linka Dátum Zmena Trasa
212
- Vznik Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Limbová - Stromová - Pražská - Štefánikova - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Jégého - Zimný štadión
212
01.04.2013 Linka jazdí obojsmerne cez Patrónku Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Limbová - Stromová - Pražská - Štefánikova - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Jégého - Zimný štadión
212
04.07.2016 Od zastávky Kollárovo nám. preberá bývalú trasu linky 208 ŽST Železná studienka - Lamačská cesta - Limbová - Stromová - Pražská - Štefánikova - Hodžovo námestie - Námestie 1. mája - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - 29. augusta - Mlynské nivy - Prievozská - Mierová - Cintorín Vrakuňa

Zaniknutné linky[upraviť | upraviť kód]

Elektrická automobilová linka do Vydrickej doliny[upraviť | upraviť kód]

Prvá trolejbusová linka v Bratislave a druhá na Slovensku (po Vysokých Tatrách). Počas svojej šesťročnej existencie spájala mesto (prestupom z električkovej siete pri Pražskej ulici) do rekreačnej zóny na Železnej studienke.[4]

Linka Dátum Zmena Trasa
EAL
19.07.1909 Vznik Pražská - Brnianska - Patrónka - Mlynská dolina - Železná studienka

Linka bola zrušená v roku 1915 kvôli technickým problémom.[4]

Linka M[upraviť | upraviť kód]

Prvá novodobá trolejbusová linka vznikla zatrolejovaním autobusovej linky M.[5]

Linka Dátum Zmena Trasa
M
31.07.1941 Vznik Reduta - Mostová - Medená - Grösslingová - Karadžičova - Legionárska - Šancová - Hlavná stanica

Linka bola prečíslovaná 1. januára 1944 na linku 11.[5]

Linka P[upraviť | upraviť kód]

Linka vznikla zatrolejovaním autobusovej linky P.[5]

Linka Dátum Zmena Trasa
P
01.10.1941 Vznik Žabotova - Pražská - Brnianska - Patrónka

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. TEBECE. Zavedenie trolejbusovej dopravy na Dlhé diely od 4.9.2006 [online]. 2006-08-29, [cit. 2014-02-26]. Dostupné online.
  2. MHD. Zmeny v uzle Molecova pre 32, 33, 133, N33 od 29.9.2008 [online]. 2008-09-22, [cit. 2014-02-26]. Dostupné online.
  3. Dopravný podnik Bratislava | Obnovenie premávky linky č. 208 v skrátenej trase [online]. www.dpb.sk, [cit. 2019-11-10]. Dostupné online.
  4. a b D3K0, TEBECE. História bratislavskej MHD v rokoch 1909 až 1926 [online]. 2011-11-18, [cit. 2013-12-23]. Dostupné online.
  5. a b c D3K0, TEBECE. História bratislavskej MHD v rokoch 1938 až 1952 [online]. 2011-11-18, [cit. 2014-02-26]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]