Zoznam vodných tokov v povodí Nitry

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zoznam vodných tokov v povodí Nitry obsahuje abecedný zoznam všetkých pomenovaných vodných tokov v povodí Nitry. V tomto zozname nie sú zahrnuté vodné toky v čiastkových povodiach Bebravy a Žitavy, tie sú začlenené v samostatných zoznamoch. Vodné toky v povodí starého koryta Nitry (Stará Nitra) sú zatriedené v zozname vodných tokov v povodí Váhu. Rieky sú zvýraznené tučným písmom.

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Alekšinský potok 4-21-12-045 4-21-12-627 VI.
Andač 4-21-12-047 4-21-12-618 V.
Babica 4-21-11-116 4-21-11-1319 IV.
Bačalský kanál 4-21-14-007 4-21-14-112 VI.
Bádický kanál 4-21-12-029 4-21-12-585 V.
Banský potok 4-21-11-077 4-21-11-1707 VI.
Bebrava 4-21-11-193 4-21-11-924 IV.
Bedziansky potok 4-21-12-004 4-21-12-915 IV.
Betlehemský kanál 4-21-12-061 4-21-12-560 V.
Blatina 4-21-12-046 4-21-12-621 VI.
Blatnica 4-21-12-033 4-21-12-670 V.
Blesovský potok 4-21-12-036 4-21-12-654 VI.
Bodok 4-21-12-049 4-21-12-613 V.
Bojnianka 4-21-12-022 4-21-12-746 IV.
Breziansky potok 4-21-11-025 4-21-11-2116 IV.
Brodziansky potok 4-21-11-116 4-21-11-1325 IV.
Bystrica (prítok Nitrice) 4-21-11-098 4-21-11-1405 V.
Bystrica (prítok Nitry) 4-21-11-069 4-21-11-1754 IV.
Bystrý potok (prítok Chotiny) 4-21-12-006 4-21-12-889 V.
Bystrý potok (prítok Nitrice) 4-21-11-086 4-21-11-1570 V.
Bzinský potok 4-21-12-032 4-21-12-676 V.
Cabajský potok 4-21-14-014 4-21-14-81 V.
Cedron 4-21-14-010 4-21-14-91 VI.
Cerová 4-21-11-077 4-21-11-1704 V.
Cerový potok 4-21-12-034 4-21-12-664 V.
Ciglianka 4-21-11-055 4-21-11-1878 V.
Cigliansky kanál 4-21-11-062 4-21-11-1815 V.
Cintorínsky potok 4-21-12-025 4-21-12-744 IV.
Čausiansky potok 4-21-11-048 4-21-11-1925 V.
Čereniansky potok 4-21-11-074 4-21-11-1732 IV.
Čertov potok 4-21-11-009 4-21-11-2278 V.
Čierna voda 4-21-12-062 4-21-12-538 IV.
Čierny potok 4-21-11-025 4-21-11-2117 V.
Čihoc 4-21-11-109 4-21-111353- V.
Čiky 4-21-14-016 4-21-14-23 VI.
Čížovec 4-21-12-021 4-21-12-768 V.
Dalinský potok 4-21-14-016 4-21-14-24 VI.
Diviacky potok 4-21-11-106 4-21-11-1380 V.
Dlhý kanál 4-21-14-007,-009,-017 4-21-14-2 IV.
Dlžínsky potok 4-21-11-100 4-21-11-1397 V.
Dobrotka 4-21-12-029,-030,-053 4-21-12-579 IV.
Dolinový potok 4-21-11-060 4-21-11-1836 V.
Dolinský potok 4-21-14-013 4-21-14-83 VI.
Drahožica 4-21-11-082 4-21-11-1664 IV.
Dršňa 4-21-12-034 4-21-12-817 IV.
Dubnica 4-21-12-026 4-21-12-738 IV.
Dubnička 4-21-11-034 4-21-11-2077 IV.
Ďurčekovský potok 4-21-11-084 4-21-11-1644 V.
Farský potok 4-21-14-007 4-21-14-129 V.
Galanovka 4-21-12-043 4-21-12-642 VI.
Geňov 4-21-12-045 4-21-12-630 VI.
Handlovka 4-21-11-056 4-21-11-1877 IV.
Hlavinka 4-21-12-035,-037 4-21-12-653 V.
Hlboká 4-21-11-018 4-21-11-2183 V.
Hlboké 4-21-11-062 4-21-11-1820 VII.
Hlboký potok 4-21-11-015 4-21-11-2220 V.
Hlomniansky potok 4-21-11-121 4-21-11-1284 V.
Hradecký potok 4-21-11-050 4-21-11-1908 V.
Hradištnica 4-21-11-110 4-21-11-1345 V.
Hradný potok 4-21-12-019 4-21-12-774 V.
Hradský potok 4-21-11-126 4-21-11-1245 V.
Hraničný potok (prítok Handlovky) 4-21-11-040 4-21-11-1984 V.
Hraničný potok (prítok Nitry) 4-21-11-005 4-21-11-2299 IV.
Hrnčiarovský kanál 4-21-12-055 4-21-12-575 V.
Huňadovský kanál 4-21-14-007 4-21-14-109 V.
Hunták 4-21-12-031 4-21-12-694 IV.
Chotenovský potok 4-21-11-124 4-21-11-1273 V.
Chotina 4-21-12-011 4-21-12-840 IV.
Chotinka 4-21-12-006 4-21-12-886 V.
Chrabriansky kanál 4-21-12-028 4-21-12-719 IV.
Chrček 4-21-14-013 4-21-14-84 VII.
Chrenovka 4-21-13, 4-21-14-055,-061,-062 4-21-13, 4-21-14-153 IV.
Chvojnica 4-21-11-020 4-21-11-2141 IV.
Jalovský potok 4-21-11-044 4-21-11-1953 V.
Janíkovský kanál 4-21-12-055,-058 4-21-12-571 IV.
Jasenina 4-21-11-093 4-21-11-1469 V.
Jatovský kanál 4-21-14-014,-015,-016 4-21-14-64 VI.
Jelení potok 4-21-11-044 4-21-11-1954 VI.
Jeleškový potok 4-21-11-035 4-21-11-2068
Jelšina 4-21-12-052 4-21-12-589 IV.
Kadaň 4-21-12-061 4-21-12-558 IV.
Kajšiansky kanál 4-21-12-052 4-21-12-592 V.
Kamenistá 4-21-11-019 4-21-11-2177 V.
Kamenský potok 4-21-11-067 4-21-11-1779
Kanec 4-21-14-005 4-21-14-134 V.
Kanianka 4-21-11-032 4-21-11-2087 IV.
Kebelka 4-21-14-005 4-21-14-139
Klimková 4-21-11-011 4-21-11-2265
Klížsky potok 4-21-11-123 4-21-11-1275 V.
Kľačiansky potok 4-21-11-003 4-21-11-2332 V.
Kľúčiarenský kanál 4-21-14-007 4-21-14-122 V.
Kolačniansky potok 4-21-11-081 4-21-11-1671 V.
Kolárová 4-21-11-046 4-21-11-1946 V.
Kopanický potok 4-21-12-035 4-21-12-658 VI.
Koša 4-21-14-006 4-21-14-132 V.
Kotrbál 4-21-12-044 4-21-12-636 V.
Kravská 4-21-11-015 4-21-11-2217 IV.
Krivý potok 4-21-11-062 4-21-11-1823 VII.
Krstenica 4-21-11-094 4-21-11-1451 V.
Kršteniansky potok 4-21-11-112 4-21-11-1333 V.
Krušovský kanál 4-21-12-004 4-21-12-917 V.
Kuzmický potok 4-21-12-023 4-21-12-754 VI.
Kyjovec 4-21-11-065 4-21-11-1805 IV.
Kynecký potok 4-21-12-052 4-21-12-591 IV.
Lazenský potok 4-21-11-123 4-21-11-1276 VI.
Lázkový potok 4-21-12-015 4-21-12-835 V.
Lazný potok 4-21-11-067 4-21-11-1775 IV.
Lefantovský potok 4-21-12-029 4-21-12-702 V.
Lehotský potok 4-21-11-063 4-21-11-1812 IV.
Lelovský potok 4-21-11-065 4-21-11-1803 IV.
Lieskový potok 4-21-12-01? 4-21-12-7?? V.
Lipníček 4-21-11-047 4-21-11-1941 V.
Lipovec 4-21-12-006 4-21-12-885 V.
Lipovnícky potok 4-21-12-036 4-21-12-655 VII.
Lišna 4-21-12-014 4-21-12-811 V.
Lubená 4-21-11-014 4-21-11-2226 IV.
Lubenský potok 4-21-11-076 4-21-11-1716 V.
Lúčny kanál 4-21-12-058 4-21-12-572 IV.
Lukavec 4-21-11-020 4-21-11-2148 V.
Malá Nitra 4-21-12-064 4-21-12-162 III.
Malé Jastrabie 4-21-11-119 4-21-11-1290 VI.
Malinovský potok 4-21-11-019 4-21-11-2153 V.
Manický potok 4-21-12-050 4-21-12-601 VI.
Mankovec 4-21-12-006 4-21-12-890 V.
Medeš 4-21-12-034 4-21-12-666 VI.
Medvedí potok 4-21-12-014 4-21-12-837 VII.
Merašický potok 4-21-12-039,-041 4-21-12-646 V.
Metrbos 4-21-11-057 4-21-11-1874 IV.
Miestny potok 4-21-14-005 4-21-14-135 V.
Mlynský potok (prítok Cabajského potoka) 4-21-14-011 4-21-14-87 V.
Mlynský potok (prítok Handlovky) 4-21-11-037 4-21-11-2026 V.
Močidelník 4-21-12-018 4-21-12-784 V.
Morovniansky potok 4-21-11-042 4-21-11-1971 V.
Moštenica 4-21-11-053 4-21-11-1898 VI.
Mraznica 4-21-11-050 4-21-11-1909 VI.
Necpalský kanál 4-21-11-031 4-21-11-2099 V.
Necpalský potok 4-21-11-031 4-21-11-2096 IV.
Nedanovský potok 4-21-11-117 4-21-11-1316 IV.
Nemčický kanál 4-21-12-024 4-21-12-747 IV.
Nemečiansky potok 4-21-12-035 4-21-12-660 VI.
Nevidzianka 4-21-11-095 4-21-111437- V.
Nitra III.
Nitrica 4-21-11-113 4-21-11-1330 IV.
Nový kanál 4-21-12-062 4-21-12-540 IV.
Odva 4-21-14-016 4-21-14-19 VI.
Olešnica 4-21-11-005 4-21-11-2306 IV.
Onžiarsky potok 4-21-11-125 4-21-11-1248 VI.
Oponický kanál 4-21-12-029 4-21-12-701 IV.
Oponický potok 4-21-12-027 4-21-12-735 IV.
Orešiansky potok 4-21-12-034 4-21-12-665 VI.
Osliansky potok 4-21-11-078 4-21-11-1697 IV.
Ošipiansky potok 4-21-11-067 4-21-11-1791 V.
Pančava 4-21-12-045 4-21-12-629 VII.
Paniansky potok 4-21-12-062 4-21-12-553 IV.
Papek 4-21-12-013 4-21-12-818 V.
Párovský potok 4-21-14-010 4-21-14-93 VI.
Pažitský potok 4-21-11-082 4-21-11-1665 V.
Perkovský potok 4-21-12-051 4-21-12-595 V.
Pinerovský potok 4-21-11-002 4-21-11-2337 V.
Piritov 4-21-14-017 4-21-14-3 V.
Podhájsky potok 4-21-14-010 4-21-14-89 VI.
Podpoliansky potok 4-21-11-086 4-21-11-1597 V.
Porubský potok 4-21-11-028 4-21-11-2107 IV.
Potôčky 4-21-12-008 4-21-12-857 VI.
Račí potok 4-21-11-038 4-21-11-2004 V.
Radošinka 4-21-12-051 4-21-12-593 IV.
Rakovec 4-21-11-062 4-21-11-1819 VII.
Rakovinský potok 4-21-12-033 4-21-12-673
Repkovský potok 4-21-11-084 4-21-11-1646 V.
Rokoška 4-21-11-103 4-21-11-1395
Rudnianka 4-21-11-104 4-21-11-1393 V.
Rysný potok 4-21-11-022 4-21-11-2132 IV.
Saková 4-21-12-006 4-21-12-901 V.
Sebedražský potok 4-21-11-062 4-21-11-1833 VI.
Sečiansky potok 4-21-11-100 4-21-11-1398 VI.
Selenec 4-21-12-055 4-21-12-574 IV.
Slače 4-21-11-119 4-21-11-1286 V.
Slavíkovský potok 4-21-11-090 4-21-11-1490 VI.
Slivášsky potok 4-21-12-047 4-21-12-619 VI.
Slivkový potok 4-21-12-026 4-21-12-739 V.
Slivnica 4-21-12-010 4-21-12-842 V.
Solčiansky potok 4-21-11-008 4-21-11-2286 V.
Stará Radošinka 4-21-12-033 4-21-12-672 V.
Stratený potok 4-21-11-076 4-21-11-1722 V.
Struhár 4-21-11-038 4-21-11-2016 V.
Studený potok (prítok Nitry) 4-21-11-005 4-21-11-2317 IV.
Studený potok (prítok Struhára) 4-21-11-038 4-21-11-2017 VI.
Sučiansky potok 4-21-11-108 4-21-11-1357 V.
Suchý potok (prítok Lehotského potoka) 4-21-11-061 4-21-11-1834 V.
Suchý potok (prítok Vyčomy) 4-21-11-118 4-21-11-1302 V.
Suliansky potok 4-21-12-050 4-21-12-599 VI.
Svetlov 4-21-12-045 4-21-12-631 VII.
Šalgovský potok 4-21-12-032 4-21-12-677 VI.
Šindeliarska 4-21-11-092 4-21-11-1471 VI.
Škrípovka 4-21-11-085 4-21-11-1607 V.
Štitársky kanál 4-21-12-055 4-21-12-576 V.
Šúdol 4-21-12-052 4-21-12-592 V.
Šutovský potok 4-21-11-058 4-21-11-1862 V.
Švarcov jarok 4-21-12-006 4-21-12-906 V.
Tekoldiansky potok 4-21-12-040 4-21-12-649 VI.
Tichý kanál 4-21-12-060 4-21-12-561 V.
Tmavá 4-21-11-004 4-21-11-2324 IV.
Tošánsky potok 4-21-12-014 4-21-12-836 VI.
Trebianka 4-21-11-058 4-21-11-1860 IV.
Trhovištský potok 4-21-12-043 4-21-12-639 V.
Trnovec 4-21-14-008 4-21-14-94 V.
Trstinový potok 4-21-11-112 4-21-11-1334 VI.
Turčiansky potok 4-21-11-127 4-21-11-1232 V.
Tužina 4-21-11-013 4-21-11-2233 IV.
Tvrdošovský potok 4-21-14-016 4-21-14-18 V.
Ťakov 4-21-11-057 4-21-11-1872 IV.
Ťapkov potok 4-21-11-062 4-21-11-1817 VI.
Vápenný potok 4-21-11-004 4-21-11-2329 V.
Veľký Selenov 4-21-11-119 4-21-11-1288 VI.
Veskejský kanál 4-21-12-061 4-21-12-559 V.
Vidlicový potok 4-21-11-067 4-21-11-1776 V.
Vinohradnícky potok 4-21-14-007 4-21-14-130 V.
Vítkovský potok 4-21-12-023 4-21-12-749 VI.
Vlčí kanál 4-21-11-054 4-21-11-1897 V.
Vozokánsky potok 4-21-12-035 4-21-12-661 VI.
Vrábelka 4-21-12-006 4-21-12-884 V.
Vracovský potok 4-21-11-081 4-21-11-1672 VI.
Vrátištský potok 4-21-11-067 4-21-11-1786 V.
Výčapský kanál 4-21-12-029 4-21-12-584 IV.
Vyčoma 4-21-11-127 4-21-11-1234 IV.
Vyšehradný potok 4-21-11-008 4-21-11-2285 IV.
Zlatná 4-21-11-030 4-21-11-2102 IV.
Zliechovský potok 4-21-11-088 4-21-11-1526 VI.
Zľavský potok 4-21-12-023 4-21-12-748 V.
Zľavy 4-21-12-008 4-21-12-879 VI.
Zvodnica 4-21-14-012 4-21-14-86 VI.
Žabokrecký potok 4-21-11-116 4-21-11-1320 IV.
Železnica 4-21-12-008 4-21-12-855 V.
Želiarsky kanál 4-21-14-016 4-21-14-21
Žiarny potok 4-21-11-072 4-21-11-1747 IV.
Žitava 4-21-13-061 4-21-13-182 IV.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]