Zoznam vtákov na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam druhov vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na Slovensku a ich spoločenská hodnota. Celkový počet dokázaných druhov je 370 z toho hniezdi 228 (posledná aktualizácia 31.12.2020).[1] V nasledujúcom zozname 363 druhov nie sú uvedené tieto introdukované druhy: kačica mandarínska, húska pestrá, bernikla veľká, holub domáci, potápnica bielolíca, bažant obyčajný a ibis posvätný.

Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Acanthis (Carduelis) cabaret stehlík hnedkavý 1 000,00 €
Acanthis (Carduelis) flammea stehlík čečetka/stehlík čečetavý 500,00 €
Acanthis (Carduelis) hornemanni stehlík polárny/stehlík belavý 1 000,00 €
Accipiter brevipes jastrab krátkoprstý 2 000,00 €
Accipiter gentilis jastrab veľký/jastrab lesný 4 000,00 €
Accipiter nisus jastrab krahulec 2 000,00 €
Acrocephalus agricola trsteniarik roľný 500,00 €
Acrocephalus arundinaceus trsteniarik veľký/trsteniarik škriekavý 1 000,00 €
Acrocephalus dumetorum trsteniarik krovinový/trsteniarik krovinný 1 000,00 €
Acrocephalus melanopogon trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý 10 000,00 €
Acrocephalus paludicola trsteniarik vodný 5 000,00 €
Acrocephalus palustris trsteniarik obyčajný/trsteniarik spevavý 500,00 €
Acrocephalus scirpaceus trsteniarik bahenný 500,00 €
Acrocephalus schoenobaenus trsteniarik malý/trsteniarik pásikový 500,00 €
Actitis (Tringa) hypoleucos kalužiačik malý/kalužiak riečny 2 000,00 €
Aegithalos caudatus mlynárka dlhochvostá 500,00 €
Aegolius funereus pôtik kapcavý/kuvik kapcavý 3 000,00 €
Aegypius monachus sup tmavohnedý 5 000,00 €
Alauda arvensis škovránok poľný 500,00 €
Alcedo atthis rybárik riečny 2 000,00 €
Anas acuta kačica ostrochvostá 3 000,00 €
Anas crecca kačica chrapka/kačica chrapkavá 2 000,00 €
Anas platyrhynchos kačica divá 500,00 €
Anser albifrons hus bieločelá 2 000,00 €
Anser anser hus divá 3 000,00 €
Anser brachyrhynchus hus krátkozobá 2 000,00 €
Anser erythropus hus malá/hus piskľavá 5 000,00 €
Anser fabalis hus siatinná 2 000,00 €
Anser serrirostris hus tundrová 2 000,00 €
Anthus campestris ľabtuška poľná 2 000,00 €
Anthus cervinus ľabtuška červenohrdlá 2 000,00 €
Anthus pratensis ľabtuška lúčna 1 000,00 €
Anthus spinoletta ľabtuška vrchovská 1 000,00 €
Anthus trivialis ľabtuška hôrna/ľabtuška lesná 500,00 €
Apus apus dážďovník obyčajný/dážďovník tmavý 500,00 €
Aquila heliaca orol kráľovský 40 000,00 €
Aquila chrysaetos orol skalný 10 000,00 €
Aquila nipalensis orol stepný (Aquila nipalensis) 4 000,00 €
Ardea (Egretta) alba (Casmerodius albus) beluša veľká/volavka biela 4 000,00 €
Ardea cinerea volavka popolavá 1 000,00 €
Ardea purpurea volavka purpurová 5 000,00 €
Ardeola ralloides čaplička vlasatá/volavka vlasatá 4 000,00 €
Arenaria interpres kamenár strakatý 1 000,00 €
Asio flammeus myšiarka močiarna 10 000,00 €
Asio otus myšiarka ušatá 1 000,00 €
Athene noctua kuvik obyčajný/kuvik plačlivý 5 000,00 €
Aythya collaris chochlačka obojková 500,00 €
Aythya ferina chochlačka sivá 1 000,00 €
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá 500,00 €
Aythya marila chochlačka morská 500,00 €
Aythya nyroca chochlačka bielooká 10 000,00 €
Bombycilla garrulus chochláč severský 500,00 €
Botaurus stellaris bučiak veľký/bučiak trsťový 4 000,00 €
Branta bernicla bernikla tmavá 1 000,00 €
Branta leucopsis bernikla bielolíca 1 000,00 €
Branta ruficollis bernikla červenokrká/červenokrčka pestrá 5 000,00 €
Bubo bubo výr skalný 2 000,00 €
Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca) belaňa tundrová/sova snežná 3 000,00 €
Bubulcus ibis hltavka chochlatá/hltavka vlasatá 4 000,00 €
Bucephala clangula hlaholka severská 500,00 €
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový/ležiak obyčajný 10 000,00 €
Buteo buteo myšiak hôrny/myšiak lesný 1 000,00 €
Buteo lagopus myšiak severský 1 000,00 €
Buteo rufinus myšiak hrdzavý 3 000,00 €
Calandrella brachydactyla škovránka krátkoprstá/škovránok krátkoprstý 1 000,00 €
Calcarius lapponicus ostrohárka severská/strnádka severská 1 000,00 €
Calidris alba pobrežník belavý 1 000,00 €
Calidris alpina pobrežník čiernozobý/pobrežník obyčajný 500,00 €
Calidris canutus pobrežník hrdzavý 1 000,00 €
Calidris ferruginea pobrežník krivozobý 500,00 €
Calidris (Limicola) falcinellus brehárik ploskozobý/pobrežník ploskozobý 1 000,00 €
Calidris maritima pobrežník morský 1 000,00 €
Calidris melanotos pobrežník škvrnitý 1 000,00 €
Calidris minuta pobrežník malý 500,00 €
Calidris (Philomachus) pugnax bojovník bahenný/pobrežník bojovný 1 000,00 €
Calidris temminckii pobrežník sivý (Calidris temminckii) 500,00 €
Caprimulgus europaeus lelek lesný 2 000,00 €
Carduelis carduelis stehlík obyčajný/stehlík pestrý 500,00 €
Carpodacus erythrinus červenák karmínový/hýľ karmínový 1 000,00 €
Cecropis (Hirundo) daurica lastovička červenochrbtá/lastovička skalná 500,00 €
Certhia brachydactyla kôrovník krátkoprstý 2 000,00 €
Certhia familiaris kôrovník dlhoprstý 500,00 €
Ciconia ciconia bocian biely 3 000,00 €
Ciconia nigra bocian čierny 4 000,00 €
Cinclus cinclus vodnár potočný 500,00 €
Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý 10 000,00 €
Circus aeruginosus kaňa močiarna 2 000,00 €
Circus cyaneus kaňa sivá 3 000,00 €
Circus macrourus kaňa stepná 5 000,00 €
Circus pygargus kaňa popolavá 10 000,00 €
Clamator glandarius kukavica chochlatá 1 000,00 €
Clanga (Aquila) clanga orol hrubozobý 5 000,00 €
Clanga (Aquila) pomarina orol krikľavý 10 000,00 €
Clangula hyemalis ľadovka dlhochvostá/kačica ľadová 1 000,00 €
Coccothraustes coccothraustes glezg obyčajný/glezg hrubozobý 1 000,00 €
Coloeus (Corvus) monedula kavka tmavá 1 000,00 €
Columba oenas holub plúžik 2 000,00 €
Columba palumbus holub hrivnák 1 000,00 €
Coracias garrulus krakľa belasá 30 000,00 €
Corvus corax krkavec čierny 500,00 €
Corvus corone vrana čierna/vrana túlavá 500,00 €
Corvus cornix vrana popolavá/vrana túlavá 300,00 €
Corvus frugilegus havran čierny 500,00 €
Coturnix coturnix prepelica poľná 1 000,00 €
Crex crex chrapkáč poľný/chriašteľ poľný 4 000,00 €
Cuculus canorus kukučka obyčajná/kukučka jarabá 500,00 €
Cursorius cursor behavec plavý 1 000,00 €
Cyanistes (Parus) caeruleus sýkorka belasá 300,00 €
Cyanistes (Parus) cyanus sýkorka lazúrová 500,00 €
Cygnus columbianus (Cygnus bewickii) labuť malá/labuť tundrová 3 000,00 €
Cygnus cygnus labuť spevavá 1 000,00 €
Cygnus olor labuť veľká/labuť hrbozobá 500,00 €
Delichon urbicum belorítka obyčajná/belorítka domová 500,00 €
Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý 3 000,00 €
Dendrocopos major ďateľ veľký 500,00 €
Dendrocoptes (Dendrocopos) (Leiopicus) medius ďateľ prostredný 2 000,00 €
Dendrocopos syriacus ďateľ hnedkavý 1 380,00 €
Dryobates minor ďateľ malý 1 000,00 €
Dryocopus martius tesár čierny/ďateľ čierny 2 000,00 €
Egretta garzetta beluša malá/volavka striebristá 5 000,00 €
Elanus caeruleus luniak sivý 3 000,00 €
Emberiza (Miliaria) calandra strnádka lúčna 1 000,00 €
Emberiza cia strnádka cia/strnádka ciavá 2 000,00 €
Emberiza citrinella strnádka obyčajná/strnádka žltá 500,00 €
Emberiza hortulana strnádka záhradná 3 000,00 €
Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá 500,00 €
Emberiza pusilla strnádka malá 500,00 €
Emberiza rustica strnádka roľná 500,00 €
Emberiza schoeniclus strnádka trstinová/strnádka trsťová 500,00 €
Eremophila alpestris uškárik vrchovský/škovránok ušatý 1 000,00 €
Erithacus rubecula červienka obyčajná/slávik červienka 300,00 €
Eudromias (Charadrius) morinellus kulík vrchovský 3 000,00 €
Falco columbarius sokol kobec 3 000,00 €
Falco cherrug sokol rároh 50 000,00 €
Falco naumanni sokol bielopazúravý 3 000,00 €
Falco peregrinus sokol sťahovavý 10 000,00 €
Falco subbuteo sokol lastovičiar 2 000,00 €
Falco tinnunculus sokol myšiar 1 000,00 €
Falco vespertinus sokol kobcovitý/sokol červenonohý 30 000,00 €
Ficedula albicollis muchárik bielokrký 2 000,00 €
Ficedula hypoleuca muchárik čiernohlavý 500,00 €
Ficedula parva muchárik malý/muchárik červenohrdlý 2 000,00 €
Fringilla coelebs pinka obyčajná/pinka lesná 300,00 €
Fringilla montifringilla pinka severská/ikavec 300,00 €
Fulica atra lyska čierna 500,00 €
Galerida cristata pipíška chochlatá/pipíška obyčajná 1 000,00 €
Gallinago gallinago močiarnica mekotavá 2 000,00 €
Gallinago media močiarnica tichá/močiarnica lúčna 2 000,00 €
Gallinula chloropus sliepočka vodná/sliepočka zelenonohá 500,00 €
Garrulus glandarius sojka obyčajná/sojka škriekavá 500,00 €
Gavia adamsii potáplica bielozobá/potáplica bledozobá 2 000,00 €
Gavia arctica potáplica stredná/potáplica severská 1 000,00 €
Gavia immer potáplica veľká/potáplica ľadová 2 000,00 €
Gavia stellata potáplica malá/potáplica štíhlozobá 1 000,00 €
Gelochelidon (Sterna) nilotica rybárka krátkozobá/rybár krátkozobý 2 000,00 €
Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly/prieložník Nordmannov 1 000,00 €
Glareola pratincola prieložník stepný/prieložník obyčajný 1 000,00 €
Glaucidium passerinum kuvičok vrabčí/kuvik vrabčí 2 000,00 €
Grus grus žeriav popolavý 3 000,00 €
Grus (Anthropoides) virgo žeriav stepný/žeriavec stepný 3 000,00 €
Gypaetus barbatus bradáň žltohlavý 5 000,00 €
Gyps fulvus sup bielohlavý 5 000,00 €
Haematopus ostralegus lastúrničiar strakatý 1 000,00 €
Haliaeetus albicilla orliak morský 10 000,00 €
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) orol malý/orol myšiakovitý 10 000,00 €
Himantopus himantopus šišila bocianovitá 2 000,00 €
Hippolais icterina sedmohlások obyčajný/sedmohlások hájový 500,00 €
Hirundo rustica lastovička domová 500,00 €
Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá/kačica strakatá 1 000,00 €
Hydrocoloeus (Larus) minutus čajka malá 1 000,00 €
Hydroprogne (Sterna) caspia čegrava veľkozobá/rybár veľkozobý 2 000,00 €
Charadrius alexandrinus kulík morský 1 000,00 €
Charadrius dubius kulík riečny 500,00 €
Charadrius hiaticula kulík piesočný 1 000,00 €
Chlamydotis macqueenii (undulata) drop hrivnatý 5 000,00 €
Chlidonias hybrida čorík bahenný/rybár bahenný 2 000,00 €
Chlidonias leucopterus čorík bielokrídly/rybár bielokrídly 2 000,00 €
Chlidonias niger čorík čierny/rybár čierny 2 000,00 €
Chloris (Carduelis) chloris zelienka obyčajná/stehlík zelený 300,00 €
Chroicocephalus (Larus) ridibundus čajka smejivá 500,00 €
Iduna (Hippolais) pallida sedmohlások bledý 500,00 €
Ichthyaetus (Larus) melanocephalus čajka čiernohlavá 2 000,00 €
Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus čajka orlia 500,00 €
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny 3 000,00 €
Jynx torquilla krutohlav hnedý/krutihlav hnedý 1 000,00 €
Lanius collurio strakoš obyčajný/strakoš červenochrbtý 1 000,00 €
Lanius excubitor strakoš veľký/strakoš sivý 2 000,00 €
Lanius minor strakoš kolesár 3 000,00 €
Lanius senator strakoš červenohlavý 3 000,00 €
Larus argentatus čajka striebristá 500,00 €
Larus cachinnans čajka bielohlavá 500,00 €
Larus canus čajka sivá 1 000,00 €
Larus delawarensis čajka obrúčkozobá 500,00 €
Larus fuscus čajka tmavá 500,00 €
Larus hyperboreus čajka bledá 500,00 €
Larus marinus čajka morská 500,00 €
Larus michahellis čajka žltonohá 500,00 €
Limosa lapponica brehár hrdzavý 3 000,00 €
Limosa limosa brehár čiernochvostý 30 000,00 €
Linaria (Carduelis) cannabina stehlík konôpka/stehlík konopiar 300,00 €
Linaria (Carduelis) flavirostris stehlík horský 500,00 €
Locustella fluviatilis svrčiak riečny 500,00 €
Locustella luscinioides svrčiak slávikovitý 500,00 €
Locustella naevia svrčiak zelenkavý 500,00 €
Lophophanes (Parus) cristatus sýkorka chochlatá 500,00 €
Loxia curvirostra krivonos smrekový 500,00 €
Loxia leucoptera krivonos bielokrídly 1 000,00 €
Lullula arborea škovránik stromový/škovránok stromový 1 000,00 €
Luscinia luscinia slávik veľký/slávik tmavý 1 000,00 €
Luscinia megarhynchos slávik obyčajný/slávik krovinový 500,00 €
Luscinia (Cyanecula) svecica slávik modrák 5 000,00 €
Lymnocryptes minimus močiarnička tichá/sluka malá 2 000,00 €
Lyrurus (Tetrao) tetrix tetrov hoľniak 5 000,00 €
Mareca (Anas) penelope kačica hvizdárka/kačica hvízdavá 1 000,00 €
Mareca (Anas) strepera kačica chripľavka/kačica chripľavá 1 000,00 €
Melanitta fusca turpan tmavý 1 000,00 €
Melanitta nigra turpan čierny 1 000,00 €
Mergellus (Mergus) albellus potápač malý/potápač biely 1 000,00 €
Mergus merganser potápač veľký 500,00 €
Mergus serrator potápač prostredný/potápač dlhozobý 1 000,00 €
Merops apiaster včelárik zlatý 1 000,00 €
Microcarbo pygmeus (Phalacrocorax pygmeus) kormorán malý 2 000,00 €
Milvus migrans haja tmavá 30 000,00 €
Milvus milvus haja červená 30 000,00 €
Monticola saxatilis skaliar pestrý 3 000,00 €
Monticola solitarius skaliar modrý 2 000,00 €
Montifringilla nivalis snehárka vrchovská 500,00 €
Motacilla alba trasochvost biely 500,00 €
Motacilla cinerea trasochvost horský 500,00 €
Motacilla citreola trasochvost žltohlavý 2 000,00 €
Motacilla flava trasochvost žltý 1 000,00 €
Muscicapa striata muchár sivý 500,00 €
Neophron percnopterus zdochlinár biely/sup biely 5 000,00 €
Netta rufina hrdzavka potápavá 2 000,00 €
Nucifraga caryocatactes orešnica perlavá/orešnica perlovaná 1 000,00 €
Numenius arquata hvizdák veľký 3 000,00 €
Numenius phaeopus hvizdák malý/hvizdák pásavohlavý 2 000,00 €
Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý 30 000,00 €
Nycticorax nycticorax chavkoš nočný/bučiak nočný 2 000,00 €
Oenanthe deserti skaliarik púšťový 500,00 €
Oenanthe hispanica skaliarik okrový 500,00 €
Oenanthe oenanthe skaliarik sivý 1 000,00 €
Oenanthe pleschanka skaliarik belohlavý 500,00 €
Oriolus oriolus vlha obyčajná/vlha hájová 1 000,00 €
Otis tarda drop veľký/drop fúzatý 30 000,00 €
Otus scops výrik lesný 4 000,00 €
Oxyura leucocephala potápnica bielohlavá 3 000,00 €
Parus major sýkorka veľká/sýkorka bielolíca 500,00 €
Pandion haliaetus kršiak rybár/kršiak rybožravý 5 000,00 €
Panurus biarmicus fúzatka trstinová/fúzatka trsťová 2 000,00 €
Passer domesticus vrabec domový 300,00 €
Passer montanus vrabec poľný 500,00 €
Pastor (Sturnus) roseus pastier ružový/škorec ružový 1 000,00 €
Pelecanus crispus pelikán kučeravý 5 000,00 €
Pelecanus onocrotaulus pelikán ružový 5 000,00 €
Perdix perdix jarabica poľná 2 000,00 €
Periparus (Parus) ater sýkorka uhliarka 500,00 €
Perisoreus infaustus škriekavec zlovestný/sojka zlovestná 500,00 €
Pernis apivorus včelár lesný 3 000,00 €
Phalacrocorax aristotelis kormorán chochlatý 1 000,00 €
Phalacrocorax carbo kormorán veľký 500,00 €
Phalaropus fulicarius lyskonoh ploskozobý 1 000,00 €
Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý 2 000,00 €
Phoenicurus ochruros žltochvost domový 500,00 €
Phoenicurus phoenicurus žltochvost hôrny/žltochvost lesný 1 000,00 €
Phylloscopus bonelli kolibiarik horský/kolibkárik horský 500,00 €
Phylloscopus collybita kolibiarik čipčavý/kolibkárik čipčavý 200,00 €
Phylloscopus inornatus kolibiarik žltkastotemenný/kolibkárik žltkastotemenný 500,00 €
Phylloscopus sibilatrix kolibiarik sykavý/kolibkárik sykavý 500,00 €
Phylloscopus schwarzi kolibiarik dlhochvostý 500,00 €
Phylloscopus proregulus kolibiarik králikovitý 500,00 €
Phylloscopus trochiloides kolibiarik zelený/kolibkárik zelený 1 000,00 €
Phylloscopus trochilus kolibiarik spevavý/kolibkárik spevavý 500,00 €
Pica pica straka obyčajná/straka čiernozobá 300,00 €
Picoides tridactylus ďubník trojprstý/ďateľ trojprstý 2 000,00 €
Picus canus žlna sivá 2 000,00 €
Picus viridis žlna zelená 1 000,00 €
Pinicola enucleator smrečiar krivonosí/hýľ krivonosovitý 1 000,00 €
Platalea leucorodia lyžičiar biely 5 000,00 €
Plectrophenax nivalis snehuľka severská/strnádka snežná 500,00 €
Plegadis falcinellus ibisovec hnedý/ibis hnedý 3 000,00 €
Pluvialis apricaria kulík zlatý 1 000,00 €
Pluvialis fulva kulík krátkochvostý 500,00 €
Pluvialis squatarola kulík bledý 1 000,00 €
Podiceps auritus potápka ušatá 1 000,00 €
Podiceps cristatus potápka chochlatá 500,00 €
Podiceps grisegena potápka červenokrká 10 000,00 €
Podiceps nigricollis potápka čiernokrká 2 000,00 €
Poecile (Parus) montanus sýkorka čiernohlavá 500,00 €
Poecile (Parus) palustris sýkorka hôrna/sýkorka lesklohlavá 500,00 €
Porzana porzana chriašť bodkovaný/chriašteľ bodkovaný 2 000,00 €
Prunella atrogularis vrchárka čiernohrdlá 1 000,00 €
Prunella collaris vrchárka červenkavá 2 000,00 €
Prunella modularis vrchárka modrá 500,00 €
Prunella montanella vrchárka okrová 500,00 €
Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá 1 000,00 €
Pyrrhula pyrrhula hýľ obyčajný/hýľ lesný 1 000,00 €
Rallus aquaticus chriašteľ vodný 1 000,00 €
Recurvirostra avosetta šabliarka modronohá 3 000,00 €
Regulus ignicapilla králik ohnivohlavý/králiček ohnivohlavý 500,00 €
Regulus regulus králik zlatohlavý/králiček zlatohlavý 500,00 €
Remiz pendulinus kúdeľníčka lužná 1 000,00 €
Riparia riparia brehuľa hnedá 1 000,00 €
Rissa tridactyla čajka trojprstá 1 000,00 €
Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý 500,00 €
Saxicola rubicola (torquata) pŕhľaviar čiernohlavý 500,00 €
Scolopax rusticola sluka hôrna/sluka lesná 2 000,00 €
Serinus serinus kanárik poľný/kanárik záhradný 500,00 €
Sitta europaea brhlík obyčajný/brhlík lesný 500,00 €
Somateria mollissima kajka morská 1 000,00 €
Spatula (Anas) clypeata kačica lyžičiarka 3 000,00 €
Spatula (Anas) querquedula kačica chrapačka/kačica chrapľavá 2 000,00 €
Spinus (Carduelis) spinus stehlík čížik/stehlík čížavý 500,00 €
Stercorarius longicaudus pomorník malý/pomorník dlhochvostý 1 000,00 €
Stercorarius parasiticus pomorník príživný 1 000,00 €
Stercorarius pomarinus pomorník stredný/pomorník širokochvostý 1 000,00 €
Sterna hirundo rybár riečny 2 000,00 €
Sterna paradisaea rybár dlhochvostý 1 000,00 €
Sternula (Sterna) albifrons rybár malý 5 000,00 €
Streptopelia decaocto hrdlička záhradná 500,00 €
Streptopelia orientalis hrdlička stepná 500,00 €
Streptopelia turtur hrdlička poľná 1 000,00 €
Strix aluco sova obyčajná/sova lesná 2 000,00 €
Strix uralensis sova dlhochvostá 3 000,00 €
Sturnus vulgaris škorec obyčajný/škorec lesklý 500,00 €
Surnia ulula krahuľa hôrna/kuvik krahuľcovitý 3 000,00 €
Sylvia atricapilla penica čiernohlavá 500,00 €
Sylvia borin penica slávikovitá 500,00 €
Sylvia communis penica obyčajná/penica hnedokrídla 500,00 €
Sylvia curruca penica popolavá 500,00 €
Sylvia nisoria penica jarabá 1 000,00 €
Syrrhaptes paradoxus labkáň stepný/stepiar ostrochvostý 2 000,00 €
Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá 1 000,00 €
Tadorna tadorna kazarka pestrá 1 000,00 €
Tachybaptus ruficollis potápka malá/potápka hnedá 500,00 €
Tachymarptis melba dážďovník skalný 500,00 €
Tarsiger cyanurus modravec červenoboký 500,00 €
Tetrao urogallus hlucháň hôrny/tetrov hlucháň 5 000,00 €
Tetrastes (Bonasa) bonasia jariabok hôrny 2 000,00 €
Tetrax tetrax drop malý/drop obojkový 3 000,00 €
Thalasseus (Sterna) sandvicensis rybár sivý 1 000,00 €
Tichodroma muraria murárik červenokrídly 5 000,00 €
Tringa erythropus kalužiak tmavý 1 000,00 €
Tringa glareola kalužiak močiarny 1 000,00 €
Tringa nebularia kalužiak sivý 1 000,00 €
Tringa ochropus kalužiak perlavý 1 000,00 €
Tringa stagnatilis kalužiak štíhly 1 000,00 €
Tringa totanus kalužiak červenonohý 2 000,00 €
Troglodytes troglodytes oriešok obyčajný/oriešok hnedý 500,00 €
Turdus iliacus drozd červenkavý/drozd červenkastý 500,00 €
Turdus merula drozd čierny 500,00 €
Turdus philomelos drozd plavý 500,00 €
Turdus pilaris drozd čvíkota/drozd čvíkotavý 500,00 €
Turdus torquatus drozd kolohrivec/drozd kolohrivý 1 000,00 €
Turdus viscivorus drozd trskota/drozd trskotavý 500,00 €
Tyto alba plamienka driemavá 5 000,00 €
Upupa epops dudok chochlatý 2 000,00 €
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) cíbik stepný 2 000,00 €
Vanellus vanellus cíbik chochlatý 2 000,00 €
Xema (Larus) sabini čajka vidlochvostá 1 000,00 €
Xenus cinereus brodník sivý/kalužiak obrátenozobý 2 000,00 €
Zapornia (Porzana) parva chriašť malý/chriašteľ malý 2 000,00 €
Zapornia (Porzana) pusilla chriašť najmenší/chriašteľ najmenší 3 000,00 €

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
  2. Druhy uvedené v tejto tabuľke sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.[2]
  3. Spoločenská hodnota bola aktualizovaná Vyhláškou č. 170/2021.[3]
  4. Spoločenská hodnota sa zvyšuje trojnásobne, ak sa druh vyskytuje v chránenom území.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Faunistická komisia SOS/BirdLife Slovensko, verzia 13.01.2021. Zoznam druhov SR [online]. Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, 2021-01-13, [cit. 2021-06-25]. Dostupné online.
  2. Vyhláška č. 158/2014 Z. z. [online]. [Cit. 2016-05-28]. Dostupné online.
  3. a b Vyhláška č. 170/2021 Z. z. [online]. [Cit. 2021-06-23]. Dostupné online.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]