Zoznam vtákov na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam druhov vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na Slovensku a ich spoločenská hodnota.

Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Accipiter gentilis jastrab veľký/jastrab lesný 3 220,00 €
Accipiter nisus jastrab krahulec 1 840,00 €
Acrocephalus arundinaceus trsteniarik veľký/trsteniarik škriekavý 920,00 €
Acrocephalus dumetorum trsteniarik krovinový/trsteniarik krovinný 230,00 €
Acrocephalus melanopogon trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý 2 300,00 €
Acrocephalus paludicola trsteniarik vodný 3 220,00 €
Acrocephalus palustris trsteniarik obyčajný/trsteniarik spevavý 230,00 €
Acrocephalus scirpaceus trsteniarik bahenný 460,00 €
Acrocephalus schoenobaenus trsteniarik malý/trsteniarik pásikový 460,00 €
Actitis hypoleucos kalužiačik malý/kalužiak riečny 1 840,00 €
Aegithalos caudatus mlynárka dlhochvostá 230,00 €
Aegolius funereus pôtik kapcavý/kuvik kapcavý 2 300,00 €
Aegypius monachus sup tmavohnedý 2 300,00 €
Alauda arvensis škovránok poľný 230,00 €
Alcedo atthis rybárik riečny 1 840,00 €
Anas acuta kačica ostrochvostá 2 300,00 €
Anas clypeata kačica lyžičiarka 1 840,00 €
Anas crecca kačica chrapka/kačica chrapkavá 920,00 €
Anas penelope kačica hvizdárka/kačica hvízdavá 920,00 €
Anas platyrhynchos kačica divá 230,00 €
Anas querquedula kačica chrapačka/kačica chrapľavá 920,00 €
Anas strepera kačica chripľavka/kačica chripľavá 920,00 €
Anser albifrons hus bieločelá 1 380,00 €
Anser anser hus divá 3 220,00 €
Anser brachyrhynchus hus krátkozobá 1 840,00 €
Anser erythropus hus malá/hus piskľavá 3 220,00 €
Anser fabalis hus siatinná 1 150,00 €
Anthus campestris ľabtuška poľná 1 840,00 €
Anthus cervinus ľabtuška červenohrdlá 920,00 €
Anthus pratensis ľabtuška lúčna 920,00 €
Anthus spinoletta ľabtuška vrchovská 460,00 €
Anthus trivialis ľabtuška hôrna/ľabtuška lesná 230,00 €
Apus apus dážďovník obyčajný/dážďovník tmavý 460,00 €
Apus melba dážďovník skalný 460,00 €
Aquila clanga orol hrubozobý 3 220,00 €
Aquila heliaca orol kráľovský 5 990,00 €
Aquila chrysaetos orol skalný 4 610,00 €
Aquila pennata (Hieraaetus pennatus) orol malý/orol myšiakovitý 5 990,00 €
Aquila pomarina orol krikľavý 3 220,00 €
Aquila nipalensis orol stepný (Aquila nipalensis) 3 220,00 €
Aquila rapax orol bronzový (Aquila rapax) 3 220,00 €
Ardea (Egretta) alba beluša veľká/volavka biela 3 220,00 €
Ardea cinerea volavka popolavá 920,00 €
Ardea purpurea volavka purpurová 4 610,00 €
Ardeola ralloides čaplička vlasatá/volavka vlasatá 3 220,00 €
Arenaria interpres kamenár strakatý 920,00 €
Asio flammeus myšiarka močiarna 2 300,00 €
Asio otus myšiarka ušatá 920,00 €
Athene noctua kuvik obyčajný/kuvik plačlivý 1 840,00 €
Aythya ferina chochlačka sivá 460,00 €
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá 460,00 €
Aythya marila chochlačka morská 460,00 €
Aythya nyroca chochlačka bielooká 5 990,00 €
Bombycilla garrulus chochláč severský 230,00 €
Botaurus stellaris bučiak veľký/bučiak trsťový 3 220,00 €
Branta bernicla bernikla tmavá 920,00 €
Branta leucopsis bernikla bielolíca 1 840,00 €
Branta ruficollis bernikla červenokrká/červenokrčka pestrá 3 220,00 €
Bubo bubo výr skalný 1 840,00 €
Bubulcus ibis hltavka chochlatá/hltavka vlasatá 920,00 €
Bucephala clangula hlaholka severská 460,00 €
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový/ležiak obyčajný 1 840,00 €
Buteo buteo myšiak hôrny/myšiak lesný 920,00 €
Buteo lagopus myšiak severský 920,00 €
Buteo rufinus myšiak hrdzavý 1 840,00 €
Calandrella brachydactyla škovránka krátkoprstá/škovránok krátkoprstý 1 840,00 €
Calcarius lapponicus ostrohárka severská/strnádka severská 460,00 €
Calidris alba pobrežník belavý 460,00 €
Calidris alpina pobrežník čiernozobý/pobrežník obyčajný 460,00 €
Calidris canutus pobrežník hrdzavý 460,00 €
Calidris ferruginea pobrežník krivozobý 460,00 €
Calidris maritima pobrežník morský 920,00 €
Calidris melanotos pobrežník škvrnitý 460,00 €
Calidris minuta pobrežník malý 230,00 €
Calidris temminckii pobrežník sivý (Calidris temminckii) 230,00 €
Caprimulgus europaeus lelek lesný 1 840,00 €
Carduelis cannabina / Linaria cannabina stehlík konôpka/stehlík konopiar 230,00 €
Carduelis carduelis stehlík obyčajný/stehlík pestrý 230,00 €
Carduelis flammea/ Acanthis flammea stehlík čečetka/stehlík čečetavý 460,00 €
Carduelis chloris zelienka obyčajná/stehlík zelený 230,00 €
Carduelis flavirostris / Linaria flavirostris stehlík horský 460,00 €
Carduelis hornemanni / Acanthis hornemanni stehlík polárny/stehlík belavý 460,00 €
Carduelis spinus / Spinus spinus stehlík čížik/stehlík čížavý 230,00 €
Carpodacus erythrinus červenák karmínový/hýľ karmínový 920,00 €
Cecropis daurica lastovička červenochrbtá/lastovička skalná 230,00 €
Certhia brachydactyla kôrovník krátkoprstý 460,00 €
Certhia familiaris kôrovník dlhoprstý 460,00 €
Ciconia ciconia bocian biely 2 300,00 €
Ciconia nigra bocian čierny 3 220,00 €
Cinclus cinclus vodnár potočný 460,00 €
Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý 4 610,00 €
Circus aeruginosus kaňa močiarna 1 840,00 €
Circus cyaneus kaňa sivá 2 300,00 €
Circus macrourus kaňa stepná 3 220,00 €
Circus pygargus kaňa popolavá 3 220,00 €
Clamator glandarius kukavica chochlatá 920,00 €
Clangula hyemalis ľadovka dlhochvostá/kačica ľadová 920,00 €
Coccothraustes coccothraustes glezg obyčajný/glezg hrubozobý 230,00 €
Columba oenas holub plúžik 1 380,00 €
Columba palumbus holub hrivnák 690,00 €
Coracias garrulus krakľa belasá 3 220,00 €
Corvus corax krkavec čierny 370,00 €
Corvus corone vrana čierna/vrana túlavá 370,00 €
Corvus cornix vrana popolavá/vrana túlavá 180,00 €
Corvus frugilegus havran čierny 230,00 €
Coloeus (Corvus) monedula kavka tmavá 920,00 €
Coturnix coturnix prepelica poľná 920,00 €
Crex crex chrapkáč poľný/chriašteľ poľný 3 220,00 €
Cuculus canorus kukučka obyčajná/kukučka jarabá 460,00 €
Cyanistes (Parus) caeruleus sýkorka belasá 140,00 €
Cyanistes (Parus) cyanus sýkorka lazúrová 230,00 €
Cygnus columbianus (Cygnus bewickii) labuť malá/labuť tundrová 1 840,00 €
Cygnus cygnus labuť spevavá 1 840,00 €
Cygnus olor labuť veľká/labuť hrbozobá 690,00 €
Delichon urbicum belorítka obyčajná/belorítka domová 460,00 €
Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý 1 840,00 €
Dendrocopos major ďateľ veľký 230,00 €
Dendrocopos medius ďateľ prostredný 1 840,00 €
Dendrocopos minor ďateľ malý 920,00 €
Dendrocopos syriacus ďateľ hnedkavý 1 380,00 €
Dryocopus martius tesár čierny/ďateľ čierny 1 840,00 €
Egretta garzetta beluša malá/volavka striebristá 4 610,00 €
Emberiza cia strnádka cia/strnádka ciavá 1 840,00 €
Emberiza (Miliaria) calandra strnádka lúčna 460,00 €
Emberiza citrinella strnádka obyčajná/strnádka žltá 230,00 €
Emberiza hortulana strnádka záhradná 1 840,00 €
Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá 460,00 €
Emberiza schoeniclus strnádka trstinová/strnádka trsťová 460,00 €
Eremophila alpestris uškárik vrchovský/škovránok ušatý 460,00 €
Erithacus rubecula červienka obyčajná/slávik červienka 230,00 €
Falco biarmicus sokol laner/sokol tmavý 1 840,00 €
Falco columbarius sokol kobec 1 840,00 €
Falco cherrug sokol rároh 5 530,00 €
Falco naumanni sokol bielopazúravý 1 840,00 €
Falco peregrinus sokol sťahovavý 5 530,00 €
Falco subbuteo sokol lastovičiar 1 840,00 €
Falco tinnunculus sokol myšiar 920,00 €
Falco vespertinus sokol kobcovitý/sokol červenonohý 5 530,00 €
Ficedula albicollis muchárik bielokrký 920,00 €
Ficedula hypoleuca muchárik čiernohlavý 920,00 €
Ficedula parva muchárik malý/muchárik červenohrdlý 1 840,00 €
Fringilla coelebs pinka obyčajná/pinka lesná 50,00 €
Fringilla montifringilla pinka severská/ikavec 90,00 €
Fulica atra lyska čierna 460,00 €
Galerida cristata pipíška chochlatá/pipíška obyčajná 460,00 €
Gallinago gallinago močiarnica mekotavá 920,00 €
Gallinago media močiarnica tichá/močiarnica lúčna 1 840,00 €
Gallinula chloropus sliepočka vodná/sliepočka zelenonohá 460,00 €
Garrulus glandarius sojka obyčajná/sojka škriekavá 140,00 €
Gavia adamsii potáplica bielozobá/potáplica bledozobá 920,00 €
Gavia arctica potáplica stredná/potáplica severská 1 840,00 €
Gavia immer potáplica veľká/potáplica ľadová 1 840,00 €
Gavia stellata potáplica malá/potáplica štíhlozobá 1 840,00 €
Gelochelidon nilotica rybárka krátkozobá/rybár krátkozobý 1 840,00 €
Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly/prieložník Nordmannov 920,00 €
Glareola pratincola prieložník stepný/prieložník obyčajný 1 840,00 €
Glaucidium passerinum kuvičok vrabčí/kuvik vrabčí 1 840,00 €
Grus grus žeriav popolavý 3 220,00 €
Grus virgo žeriav stepný/žeriavec stepný 1 840,00 €
Gyps fulvus sup bielohlavý 3 220,00 €
Haematopus ostralegus lastúrničiar strakatý 920,00 €
Haliaeetus albicilla orliak morský 5 990,00 €
Himantopus himantopus šišila bocianovitá 1 840,00 €
Hippolais icterina sedmohlások obyčajný/sedmohlások hájový 460,00 €
Hirundo rustica lastovička domová 230,00 €
Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá/kačica strakatá 920,00 €
Hydrocoloeus (Larus) minutus čajka malá 460,00 €
Hydroprogne (Sterna) caspia čegrava veľkozobá/rybár veľkozobý 1 840,00 €
Charadrius (Eudromias) morinellus kulík vrchovský 1 840,00 €
Charadrius alexandrinus kulík morský 920,00 €
Charadrius dubius kulík riečny 920,00 €
Charadrius hiaticula kulík piesočný 920,00 €
Chlamydotis macqueenii (undulata) drop hrivnatý 4 610,00 €
Chlidonias hybridus čorík bahenný/rybár bahenný 1 840,00 €
Chlidonias leucopterus čorík bielokrídly/rybár bielokrídly 1 840,00 €
Chlidonias niger čorík čierny/rybár čierny 1 840,00 €
Chroicocephalus (Larus) ridibundus čajka smejivá 230,00 €
Iduna (Hippolais) pallida sedmohlások bledý 460,00 €
Ichthyaetus (Larus) melanocephalus čajka čiernohlavá 1 840,00 €
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny 1 840,00 €
Jynx torquilla krutohlav hnedý/krutihlav hnedý 920,00 €
Lanius collurio strakoš obyčajný/strakoš červenochrbtý 1 380,00 €
Lanius excubitor strakoš veľký/strakoš sivý 920,00 €
Lanius minor strakoš kolesár 1 840,00 €
Lanius senator strakoš červenohlavý 3 220,00 €
Larus argentatus čajka striebristá 460,00 €
Larus cachinnans čajka bielohlavá 460,00 €
Larus canus čajka sivá 460,00 €
Larus delawarensis čajka obrúčkozobá 460,00 €
Larus fuscus čajka tmavá 460,00 €
Larus hyperboreus čajka bledá 460,00 €
Larus marinus čajka morská 460,00 €
Larus michahellis čajka žltonohá 460,00 €
Limicola falcinellus brehárik ploskozobý/pobrežník ploskozobý 920,00 €
Limosa lapponica brehár hrdzavý 2 300,00 €
Limosa limosa brehár čiernochvostý 1 840,00 €
Locustella fluviatilis svrčiak riečny 460,00 €
Locustella luscinioides svrčiak slávikovitý 460,00 €
Locustella naevia svrčiak zelenkavý 460,00 €
Lophophanes (Parus) cristatus sýkorka chochlatá 230,00 €
Loxia curvirostra krivonos smrekový 230,00 €
Loxia leucoptera krivonos bielokrídly 230,00 €
Lullula arborea škovránik stromový/škovránok stromový 1 840,00 €
Luscinia luscinia slávik veľký/slávik tmavý 920,00 €
Luscinia megarhynchos slávik obyčajný/slávik krovinový 460,00 €
Luscinia svecica slávik modrák 1 840,00 €
Lymnocryptes minimus močiarnička tichá/sluka malá 1 840,00 €
Lyrurus (Tetrao) tetrix tetrov hoľniak 3 220,00 €
Melanitta fusca turpan tmavý 920,00 €
Melanitta nigra turpan čierny 920,00 €
Mergellus (Mergus) albellus potápač malý/potápač biely 1 840,00 €
Mergus merganser potápač veľký 920,00 €
Mergus serrator potápač prostredný/potápač dlhozobý 920,00 €
Merops apiaster včelárik zlatý 1 840,00 €
Microcarbo pygmeus (Phalacrocorax pygmeus) kormorán malý 3 220,00 €
Milvus migrans haja tmavá 4 610,00 €
Milvus milvus haja červená 4 610,00 €
Monticola saxatilis skaliar pestrý 3 220,00 €
Monticola solitarius skaliar modrý 1 840,00 €
Montifringilla nivalis snehárka vrchovská 460,00 €
Motacilla alba trasochvost biely 460,00 €
Motacilla cinerea trasochvost horský 460,00 €
Motacilla citreola trasochvost žltohlavý 920,00 €
Motacilla flava trasochvost žltý 460,00 €
Muscicapa striata muchár sivý 460,00 €
Neophron percnopterus zdochlinár biely/sup biely 2 300,00 €
Netta rufina hrdzavka potápavá 2 300,00 €
Nucifraga caryocatactes orešnica perlavá/orešnica perlovaná 460,00 €
Numenius arquata hvizdák veľký 3 220,00 €
Numenius phaeopus hvizdák malý/hvizdák pásavohlavý 1 840,00 €
Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý 5 990,00 €
Nyctea scandiaca belaňa tundrová/sova snežná 1 840,00 €
Nycticorax nycticorax chavkoš nočný/bučiak nočný 2 300,00 €
Oenanthe deserti skaliarik púšťový 460,00 €
Oenanthe hispanica skaliarik okrový 460,00 €
Oenanthe oenanthe skaliarik sivý 460,00 €
Oriolus oriolus vlha obyčajná/vlha hájová 920,00 €
Otis tarda drop veľký/drop fúzatý 5 990,00 €
Otus scops výrik lesný 3 220,00 €
Oxyura leucocephala potápnica bielohlavá 1 840,00 €
Parus major sýkorka veľká/sýkorka bielolíca 140,00 €
Pandion haliaetus kršiak rybár/kršiak rybožravý 3 220,00 €
Panurus biarmicus fúzatka trstinová/fúzatka trsťová 1 380,00 €
Passer domesticus vrabec domový 230,00 €
Passer montanus vrabec poľný 50,00 €
Pastor roseus pastier ružový/škorec ružový 230,00 €
Pelecanus crispus pelikán kučeravý 4 610,00 €
Pelecanus onocrotaulus pelikán ružový 1 840,00 €
Perdix perdix jarabica poľná 920,00 €
Periparus (Parus) ater sýkorka uhliarka 140,00 €
Perisoreus infaustus škriekavec zlovestný/sojka zlovestná 140,00 €
Pernis apivorus včelár lesný 2 300,00 €
Phalacrocorax aristotelis kormorán chochlatý 920,00 €
Phalacrocorax carbo kormorán veľký 460,00 €
Phalaropus fulicarius lyskonoh ploskozobý 920,00 €
Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý 1 840,00 €
Philomachus pugnax bojovník bahenný/pobrežník bojovný 920,00 €
Phoenicurus ochruros žltochvost domový 230,00 €
Phoenicurus phoenicurus žltochvost hôrny/žltochvost lesný 920,00 €
Phylloscopus bonelli kolibiarik horský/kolibkárik horský 460,00 €
Phylloscopus collybita kolibiarik čipčavý/kolibkárik čipčavý 230,00 €
Phylloscopus inornatus kolibiarik žltkastotemenný/kolibkárik žltkastotemenný 230,00 €
Phylloscopus sibilatrix kolibiarik sykavý/kolibkárik sykavý 230,00 €
Phylloscopus proregulus kolibiarik králikovitý 230,00 €
Phylloscopus trochiloides kolibiarik zelený/kolibkárik zelený 460,00 €
Phylloscopus trochilus kolibiarik spevavý/kolibkárik spevavý 230,00 €
Pica pica straka obyčajná/straka čiernozobá 140,00 €
Picoides tridactylus ďubník trojprstý/ďateľ trojprstý 2 300,00 €
Picus canus žlna sivá 1 380,00 €
Picus viridis žlna zelená 920,00 €
Pinicola enucleator smrečiar krivonosí/hýľ krivonosovitý 460,00 €
Platalea leucorodia lyžičiar biely 4 610,00 €
Plectrophenax nivalis snehuľka severská/strnádka snežná 230,00 €
Plegadis falcinellus ibisovec hnedý/ibis hnedý 3 220,00 €
Pluvialis apricaria kulík zlatý 1 840,00 €
Pluvialis squatarola kulík bledý 1 380,00 €
Podiceps auritus potápka ušatá 1 840,00 €
Podiceps cristatus potápka chochlatá 460,00 €
Podiceps grisegena potápka červenokrká 2 300,00 €
Podiceps nigricollis potápka čiernokrká 920,00 €
Poecile (Parus) montanus sýkorka čiernohlavá 230,00 €
Poecile (Parus) palustris sýkorka hôrna/sýkorka lesklohlavá 230,00 €
Porzana parva chriašť malý/chriašteľ malý 1 840,00 €
Porzana porzana chriašť bodkovaný/chriašteľ bodkovaný 1 840,00 €
Porzana pusilla chriašť najmenší/chriašteľ najmenší 2 300,00 €
Prunella atrogularis vrchárka čiernohrdlá 1 380,00 €
Prunella collaris vrchárka červenkavá 1 380,00 €
Prunella modularis vrchárka modrá 230,00 €
Prunella montanella vrchárka okrová 230,00 €
Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá 920,00 €
Pyrrhula pyrrhula hýľ obyčajný/hýľ lesný 920,00 €
Rallus aquaticus chriašteľ vodný 920,00 €
Recurvirostra avosetta šabliarka modronohá 2 300,00 €
Regulus ignicapillus králik ohnivohlavý/králiček ohnivohlavý 460,00 €
Regulus regulus králik zlatohlavý/králiček zlatohlavý 230,00 €
Remiz pendulinus kúdeľníčka lužná 920,00 €
Riparia riparia brehuľa hnedá 460,00 €
Rissa tridactyla čajka trojprstá 920,00 €
Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý 920,00 €
Saxicola rubicola (torquata) pŕhľaviar čiernohlavý 920,00 €
Scolopax rusticola sluka hôrna/sluka lesná 1 380,00 €
Serinus serinus kanárik poľný/kanárik záhradný 140,00 €
Sitta europaea brhlík obyčajný/brhlík lesný 140,00 €
Somateria mollissima kajka morská 1 380,00 €
Stercorarius longicaudus pomorník malý/pomorník dlhochvostý 920,00 €
Stercorarius parasiticus pomorník príživný 920,00 €
Stercorarius pomarinus pomorník stredný/pomorník širokochvostý 920,00 €
Sterna hirundo rybár riečny 1 840,00 €
Sterna paradisaea rybár dlhochvostý 1 840,00 €
Sternula (Sterna) albifrons rybár malý 2 300,00 €
Streptopelia decaocto hrdlička záhradná 50,00 €
Streptopelia turtur hrdlička poľná 920,00 €
Strix aluco sova obyčajná/sova lesná 920,00 €
Strix uralensis sova dlhochvostá 2 300,00 €
Sturnus vulgaris škorec obyčajný/škorec lesklý 90,00 €
Surnia ulula krahuľa hôrna/kuvik krahuľcovitý 1 840,00 €
Sylvia atricapilla penica čiernohlavá 230,00 €
Sylvia borin penica slávikovitá 230,00 €
Sylvia communis penica obyčajná/penica hnedokrídla 230,00 €
Sylvia curruca penica popolavá 230,00 €
Sylvia nisoria penica jarabá 1 840,00 €
Syrrhaptes paradoxus labkáň stepný/stepiar ostrochvostý 920,00 €
Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá 1 840,00 €
Tadorna tadorna kazarka pestrá 1 380,00 €
Tachybaptus ruficollis potápka malá/potápka hnedá 230,00 €
Tetrao urogallus hlucháň hôrny/tetrov hlucháň 4 610,00 €
Tetrastes (Bonasa) bonasia jariabok hôrny 1 840,00 €
Tetrax tetrax drop malý/drop obojkový 5 990,00 €
Thalasseus (Sterna) sandvicensis rybár sivý 1 840,00 €
Tichodroma muraria murárik červenokrídly 3 220,00 €
Tringa erythropus kalužiak tmavý 1 380,00 €
Tringa glareola kalužiak močiarny 1 380,00 €
Tringa nebularia kalužiak sivý 1 380,00 €
Tringa ochropus kalužiak perlavý 1 380,00 €
Tringa stagnatilis kalužiak štíhly 1 380,00 €
Tringa totanus kalužiak červenonohý 1 840,00 €
Troglodytes troglodytes oriešok obyčajný/oriešok hnedý 230,00 €
Turdus iliacus drozd červenkavý/drozd červenkastý 460,00 €
Turdus merula drozd čierny 140,00 €
Turdus philomelos drozd plavý 230,00 €
Turdus pilaris drozd čvíkota/drozd čvíkotavý 230,00 €
Turdus torquatus drozd kolohrivec/drozd kolohrivý 920,00 €
Turdus viscivorus drozd trskota/drozd trskotavý 460,00 €
Tyto alba plamienka driemavá 1 840,00 €
Upupa epops dudok chochlatý 1 840,00 €
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) cíbik stepný 1 840,00 €
Vanellus vanellus cíbik chochlatý 920,00 €
Xema sabini čajka vidlochvostá 1 840,00 €
Xenus cinereus brodník sivý/kalužiak obrátenozobý 1 840,00 €

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
  2. Druhy uvedené v tejto tabuľke sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Vyhláška č. 158/2014 Z. z. [online]. [Cit. 2016-05-28]. Dostupné online.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]