Zváranie plameňom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

MOŽNÉ PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV
align="right"

Zdá sa, že text, ktorý tu bol predtým umiestnený, porušuje autorské práva textu z nižšie uvedených zdrojov:

https://www.tuzvo.sk/files/DF/katedry_df/kpo/Zbornik_prac_2008.pdf

...si zo mňa asi robíte srandu, že? Ja som vytvoril príspevok v máji 2008, publikácia, na ktorú poukazujete má dátum (na prvej stránke podotýkam) december 2008. No neviem, kto komu prebral článok. Radovanh

Táto stránka bola zaradená do kategórie Články s možným porušením autorských práv.

 1. Prosíme Vás, aby ste túto stránku nateraz neupravovali.
 2. Ak máte povolenie na použitie tu umiestneného textu za podmienok našej GNU Free Documentation Licence alebo CC-BY-SA, alebo ak ste majiteľom autorských práv k danému textu, prosíme Vás, aby ste to oznámili na diskusnej stránke. Váš text obnovíme, keď sa budete riadiť inštrukciami popísanými v návode Publikácia diela predtým publikovaného mimo Wikipédie, resp. v Wikipédia:OTRS.
 3. Neobnovujte znovu materiál, ktorý tu bol umiestnený. Bude odstránený. V prípade vyjasnenia autorských práv ho sami obnovíme.
 4. Ale bez ohľadu na to, či v tomto prípade naozaj ide o porušenie autorských práv, naďalej uvítame akékoľvek vyhovujúce príspevky. Píšte ich prosím na túto dočasnú podstránku, z ktorej budú do článku obnovené.
 5. Ak nebude stav autorských práv tohto textu vyriešený do jedného týždňa po jeho označení, bude text zmazaný.
 • Ak ste nemali povolenie na použitie tohto textu, prosíme Vás, aby ste buď napísali aspoň minimálny článok (čiže krátky článok s elementárnymi informáciami na danú tému) na dočasnej podstránke, alebo nebránili zmazaniu tohto textu.
 • Poznamenávame, že umiestňovanie materiálov chránených autorskými právami, ktoré nemajú výslovné písomné dovolenie od majiteľa autorských práv, je potenciálnym porušením aplikovateľného práva a našich zásad o autorských právach. Osobám, ktoré už viackrát porušili autorské práva, môže byť dočasne znemožnené upravovanie stránok na Wikipédii.
Ak ste umiestnili túto šablónu do článku, vyhľadajte v histórii článku zodpovedného redaktora a na jeho diskusnú stránku vložte oznam:

== Zváranie plameňom ==
{{copytext|Zváranie plameňom}}--~~~~

Kyslíkovo-acetylénová súprava na zváranie plameňom (Autogén)

Zváranie plameňom alebo zastarane autogénne zváranie je druh zvárania, pri ktorom sa základný aj prídavný materiál na mieste budúceho spoja zohrieva a zataví plameňom vysokej teploty, ktorý sa získa spaľovaním zmesi horľavého plynu s kyslíkom (najčastejšie acetylén). Prídavný materiál má zvyčajne tvar drôtu a po roztavení sa zlieva so základným materiálom. Niekedy sa utvára zvarový spoj i bez prídavného materiálu.

Spaľovanie kyslíkovo-acetylénového plameňa prebieha vo dvoch fázach. V prvej fáze sa acetylén spaľuje s kyslíkom na kysličník uhoľnatý a vodík podľa rovnice:
C2H2 + 2 O = 2 CO + H2 + 5050 kcal/m3
v druhej fáze spaľovanie prebieha vo vonkajšom plameni žltkastej až namodrastej farby. Potrebný kyslík berie plameň zo vzduchu (má oxidačný účinok). Spaľovanie prebieha podľa vzťahu:
2 CO + H2 = 2 CO2 + H2O + 6450 kcal/m3
Súčet reakčných tepiel z obidvoch fáz spaľovania dáva výhrevnosť acetylénu – 11 500 kcal/m3.
Zloženie zmesi kyslíka a acetylénu určuje druh plameňa (obrázok).
Spaľovanie kyslíkovo-vodíkového plameňa prebieha takisto v dvoch fázach. V prvej fáze:
4 H2 + O2 = 2 H2 + 2 H2O + 1300 kcal/m3
v druhej fáze odoberá plameň potrebný kyslík zo vzduchu:
2 H2 + 2 H2O + O2 = 4 H2O +1270 kcal/m3
Používa sa väčšinou na zváranie farebných a ľahkých kovov.

Pri zváraní plameňom sa používajú dva základné spôsoby zvárania, ktoré uplatňujeme pri zváraní v rôznych polohách:

a) zváranie dopredu
b) zváranie dozadu

Pri zváraní dopredu postupuje prídavný materiál v smere zvárania pred horákom. Plameň zahrieva najmä zvarové plochy a nechráni hotový zvar ani koreň zvaru pred prístupom vzduchu. Zvar rýchlo chladne, a preto má horšie mechanické vlastnosti. Používa sa pri zváraní oceľových plechov do hrúbky 4 mm a kovov s pomaly tečúcim kúpeľom (ľahké a farebné kovy a i.).
Pri zváraní dozadu postupuje prídavný materiál v smere zvárania za horákom. Zvárač môže sledovať kúpeľ, čo zaručuje výbornú kvalitu zvaru. Plameň chráni vonkajšou redukčnou oblasťou zvar pred prístupom vzduchu a oxidáciou. Zvar pomalšie chladne, zmenšuje sa pnutie a deformácia, a tým sa dosahujú dobré mechanické vlastnosti zvaru. Tento spôsob zvárania sa používa na oceľové plechy hrubšie ako 4 mm a kovy s rýchlo tečúcim kúpeľom.
Polohu zvárania určuje umiestnenie zvaru na výrobku a spôsob otáčania zváraného predmetu pri zváraní. Rozoznávame tieto polohy: poloha vodorovná zhora, zvislá poloha, vodorovný zvar na zvislej stene a poloha nad hlavou.
Naváranie sa v strojárstve dnes už často nepoužíva, a to jednak pri úprave povrchov dôležitých súčiastok, jednak pri oprave funkčných hrán a plôch strojov, nástrojov a pod. Návarom sa zvyšuje aj odolnosť proti opotrebeniu, korózii a tepelnej únave.

Výhody:

 • operatívnosť (proces nevyžaduje zdroj elektrického prúdu)
 • technológia vhodná pre opravárenskú činnosť
 • vhodnosť technologického využitia pre tvrdé spájkovanie a rezanie
 • dostupnosť

Nevýhody:

 • vysoký tepelný príkon, t. j. širšie teplom ovplyvnená oblasť základného materiálu /TOO/
 • dlhšie časy zvárania
 • väčšia náchylnosť k tvorbe chýb ako napr. studený spoj

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]