Cash-flow

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
"Cash flow (peňažný tok, hotovostný tok, tok hotovosti atď.)" môže označovať, napr. v IAS/IFRS, aj len jednotlivú operáciu/položku, teda jednotlivý príjem alebo jednotlivý výdavok (v užšom zmysle), pozri príjem (podnikové hospodárstvo) a výdavok (podnikové hospodárstvo).

Cash-flow alebo cash flow alebo peňažné toky (neoficiálne aj: hotovostné toky/hotovostný tok, toky hotovosti/tok hotovosti, tok peňazí/toky peňazí, peňažný tok) je rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie. Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je celková bilancia firmy dobrá.

Cash flow sa oficiálne vykazuje podľa slovenskej terminológie v Prehľade peňažných tokov (súčasť „Poznámok“ účtovnej závierky), podľa terminológie použitej v preklade IAS/IFRS vo Výkaze o peňažných tokoch (samostatná súčasť účtovnej závierky).

Priama metóda:
Sčítame všetky príjmy a odčítame všetky výdaje.

Nepriama metóda:
Vychádzame z hospodárskeho výsledku, ktorý opravujeme o 4 typy operácií.
1) Pripočítame náklady, ktoré neboli výdajom. (napr. odpisy)
2) Odpočítame výdaje, ktoré neboli nákladom. (napr. úmor)
3) Pripočítame príjmy, ktoré neboli výnosom.
4) Odpočítame výnosy, ktoré neboli príjmom.