Chromozómová aberácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Chromozómová aberácia alebo aberácia je v genetike odchýlka v štruktúre alebo počte chromozómov. Genetické aberácie sa zaraďujú medzi mutácie. Môžu vznikať spontánne pri poruchách delenia buniek či replikácie DNA, alebo pod vplyvom zmien vo vonkajšom prostredí (ionizujúce žiarenie, chemické mutagény, vírusy a podobne).

Štrukturálne aberácie[upraviť | upraviť zdroj]

Vyskytujú sa v somatických i zárodočných bunkách (gamétach) a týkajú sa zmeny štruktúry chromozómu (chromozómové mutácie). Delia sa ďalej na:

  • aberácie chromatídového typu – dochádza k zmene štruktúry jednej chromatídy
  • aberácie chromozómového typu – zmena štruktúry postihuje obe chromatídy toho istého chromozómu

K najčastejším mutáciám patria deficiencie (chýbanie časti genetickej informácie), duplikácie (zdvojenie časti genetickej informácie), inverzie („obrátenie“ časti genetickej informácie, podobné obrátenej stránke v knihe) a translokácie (premiestnenie časti genetickej informácie na iné miesto).

Numerické aberácie[upraviť | upraviť zdroj]

Týkajú sa zmien počtu chromozómov (tzv. polyploídia).

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana (A-Belk). I. vydanie. vyd. Banská Bystrica : Veda, vydavateľstvo SAV a Stredoslovenské vydavateľstvo, a. s., 1999. 1. z 12 zv. (696 s.) ISBN 80-224-0554-X. číslo publikácie 3259. Kapitola A, s. 22 – 23.