Konferencia (veľká schôdza)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Konferencia je väčšia poradná schôdzka, porada zvolaná na prerokovanie určitých otázok, resp. výchovné podujatie so širokou účasťou teoretických, riadiacich a praktických pracovníkov, ktoré sa zameriava na vyjadrenie stanovísk k rozličným aspektom odbornej problematiky.

Ide o podujatie s domácou, prípadne medzinárodnou účasťou, spolu do 300 osôb. Rokovanie má podobný charakter ako kongres. Priebeh a výsledky rokovania sú obsiahnuté v záveroch, protokole alebo uznesení. Po ich podpísaní, resp. odsúhlasení sú pre účastníkov rokovania záväzné.

Podobný pojem je fórum (z lat., spoločnosť schopná alebo povolaná posúdiť, hodnotiť niečo, vysloviť mienku o niečom).