Aklamácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Aklamácia lat. acclamatio (volať na niekoho) je zjavné, verejné a spontánne vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu. Je to prejav bezprostrednej a priamej demokracie. Príkladom je zdvihnutie ruky (preukazu) pri voľbách), zvolanie, súhlasný krik, zvolanie a pod. Pochádza z rímskeho cisárskeho kultu. Používala sa aj pri voľbách pápeža. V rímskom práve , za obdobia kráľovstva : zvolenie formou aklamácie,zvolený získaval len hodnosť,ale skutočnú moc spojenú s tou hodnosťou dostával až po priaznivom vykonaní veštby zákonom zhromaždenia kúrii o priznaní plnej vládnej moci tzv.( lex curiata de imperio)

  • Starším významom je hlasité vyvolávanie a oslavné prevolávanie väčšou skupinou ľudí, vzdávanie holdu niekomu, hlasité uvítanie významnej osoby.
  • Aklamácia v liturgii je v cirkevnej praxi používané ako hlasné liturgické pritakávanie zhromaždených veriacich počas bohoslužby (napr. amen, aleluja a pod.)