Grafický dizajnér

From Wikipédia
Revision as of 14:33, 31 October 2008 by 80.80.170.117 (talk)
Jump to navigation Jump to search

Grafický dizajnér (niekedy aj grafik) je človek, pracujúci v odbore grafický dizajn. Obvykle sa zaoberá komponovaním obrázkov a textov. Grafický dizajnér vytvára grafiku hlavne do publikácií, či už tlačených, alebo elektronických. Býva zodpovedný aj za typografiu, ilustrácie a webový dizajn. Výsledkom jeho práce sú napríklad brožúry alebo reklamné materiály. Cieľom grafického dizajnéra je prezentovať informácie prístupne a esteticky.

Grafickí dizajnéri, ako aj iní umelci, niekedy vytvoria dielo len z čistej inšpirácie, pre dobrý pocit alebo zábavu, mnohí však pracujú pre klientov, ktorí chcú propagovať alebo publikovať tejakú tému, službu alebo produkt.