Preskočiť na obsah

Netopier

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Netopiere)

Netopier môže byť:

Netopiere môže byť:

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 39-46.
  2. Svet živočíšnej ríše: ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 302-303.
  3. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] s. 298-300
  4. vyhláška č. 158/2014 (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)
  5. REICHHOLF, Josef. Cicavce. Preklad Peter Ľupták. Bratislava : Ikar, 1996. 287 s. ISBN 80-7118-236-2. S. 36-48.
  6. netopiere. In: Pyramída s. 3683-3684
  7. HULJAK, K. Netopiere blízko nás. In: Spravodaj mestského múzea 2/1993 Rajec. S. 10 dostupné online
  8. MATYÁŠTÍK, Tomáš; MAZALOVÁ, Monika. České, Slovenské a Latinské názvosloví [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, rev. 2001-11-28, [cit. 2018-01-15]. Dostupné online.
  9. Rozsah hodnotenia určený podľa §30 ods. 1,2,3 zákona č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti " Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu - andezitu v dobývacom priestore Ľuboreč" dostupné online
  10. KAŇUCH, P. et al. Parkové spoločenstvo netopierov (Vespertilionidae) obývajúcich stromové dutiny: predbežná správa. In: Vespertilio 7: 121-126, 2003 ISBN 80-88850-20-7 dostupné online Archivované 2018-01-16 na Wayback Machine
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.