Preskočiť na obsah

Výroba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Produkcia)

Výroba (vyrábanie, vyrobenie) alebo produkcia (produkovanie, vyprodukovanie) je ľuďmi organizovaný proces premeny vstupov na hmotné statky (v širšom zmysle aj služby) určené na nejaký úžitok (uspokojenie potreby), pozri výroba (proces)

Výroba alebo produkcia môže byť aj celkový výsledok tohto procesu v určitom podniku či ekonomike za istý čas.

Výroba môže byť aj:

  • výrobné odvetvie (konkrétne odvetvie alebo všeobecne výrobná oblasť)
  • v účtovníctve: položka výkazu ziskov a strát (výroba = tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb + zmena stavu vnútroorganizačných zásob + aktivácia), pozri výroba (výkaz ziskov a strát)

Vyrábanie (vyrobenie) môže byť aj:

Produkcia (produkovanie, vyprodukovanie) môže byť aj ťažba (vo všetkých významoch)

Produkcia môže byť aj:

  • tvorenie, tvorba (najmä umeleckých a literárnych diel alebo v orgánoch organizmu) alebo jeho/jej výsledok (teda výtvory, tvorba)
  • predvádzanie artistického, hudobného, zábavného a podobného programu
  • finančné a organizačné zabezpečenie tvorby filmového diela, pozri produkcia (zabezpečenie filmu)
  • v ekonómii (angl. output): pozri produkt (ekonómia)
  • v ekológii: množstvo organickej hmoty vytvorené živým systémom na jednotku plochy (alebo objemu vody) za jednotku času, pozri produkcia (ekológia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.