Schodisko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Schody)
Historické schodisko.

Schodisko alebo schodište je vnútorný komunikačný priestor, v ktorom sú umiestnené schody. Spravidla býva ohraničené po stranách stenami a čelne obvodovou stenou. Zhora môže byť schodiskový priestor ohraničený stropom, svetlíkom alebo povalovým uzáverom.

Schodisko je stavebná konštrukcia slúžiaca na prekonávanie výškových rozdielov jednotlivých úrovni podláh. Základné rozdelenie podľa umiestnenia: vonkajšie vnútorné, terénne.

Podľa tvaru rozdeľujeme schodiska na: priame, zakrivené , točité

Podľa počtu ramien: jednoramenné, dvojramenné, trojramenné, viacramenné

Podľa materiálu : železobetónové, oceľové, drevené, kamenné, kombinované

Osvetlenie schodiska sa zabezpečuje umelo (pomocou elektrického svetelného zdroja) alebo prírodným svetlom pomocou svetlíkov a stien zo sklobetónu.

Schody[upraviť | upraviť zdroj]

Schody tvorí schodiskový stupeň (základný prvok) a schodiskové rameno (minimálne 3 stupne). Medzi schodiskovými ramenami sa nachádza tzv. odpočívadlo alebo podesta. Jednoduché dvojramenné schodisko sa skladá z nástupného ramena, podesty a výstupného ramena. Schodiskový stupeň tvoria dve plochy, nástupnica – našlapná plocha a podstupnica zvislá plocha.

Časti schodiska[upraviť | upraviť zdroj]

Základným termínom, ktorý označuje celý komunikačný priestor schodiska je schodiskový priestor. Schodiskové steny ohraničujú schodiskový priestor po obvode. Schodiskové rameno je šikmá plošná konštrukcia, ktorá má minimálne tri stupne a spája dva rozličné výškové body. Prvé rameno sa nazýva nástupné a posledné výstupné (ostatné sa nazývajú medziľahlé). Plošné vodorovné konštrukcie, ktoré umožňujú prechod a spojenie jednotlivých ramien na spoločnej úrovni sa nazývajú podesty (odpočívadlá). Delia sa na hlavné (na úrovni stropnej konštrukcie) a medzipodesty (umiestnené medzi hlavnými odpočívadlami). Voľný priestor medzi schodiskovými ramenami nazývame zrkadlo. Vo výškových objektoch sa v tejto časti môže nachádzať výťah.

Rozdelenie schodísk[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa umiestnenia rozdeľujeme vnútorné, vonkajšie a terénne schody. Podľa funkcie hlavné, vyrovnávacie a vedľajšie. Podľa tvaru sa delia na schodiská s priamymi ramenami, so zakrivenými ramenami a so zmiešanými stupňami. Podľa zmyslu výstupu: ľavotočivé, pravotočivé a priame. Podľa počtu ramien delíme schody na jedno/dvoj a viac ramenné, vetvené alebo združené.

Normy schodiskových stupňov[upraviť | upraviť zdroj]

Výška a šírka stupňa sa vypočíta zo vzťahu: (2 x výška) + šírka = 630. Číslo 630 predstavuje dĺžku kroku bežného človeka 630 mm.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Schodisko

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Hykš P.:Schody a schodište. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1962.