Užívanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Užívateľ)

Užívanie (dokonavý vid: užitie; príslušná osoba sa volá užívateľ) môže byť:

 • všeobecne [1][2][3][4][5][6]:
  • požívanie, prijímanie do žalúdka (najmä o liekoch), pozri pod jedlo a pitie alebo droga (omamná látka)
  • zažitie či prežitie vo veľkej miere, okúsenie, pozri pod prežitie
  • príjemné zužitkovanie, nechanie niečoho príjemného pôsobiť na seba
  • príjemné prežitie času s niekým
  • nesprávne (bohemizmus) alebo zastarano: používanie (pozri aj používateľ)[3][4][5]
 • v práve: 1) a) používanie veci na svoje potreby, "využívanie úžitkovej hodnoty veci, vrátane prípadnej zmeny podstaty veci" [7] (opakom je bratie úžitkov z veci), b) používanie nevlastnenej (napr. prenajatej) veci na svoje potreby (opakom je bratie úžitkov z nevlastnenej veci); 2) (používanie nevlastnenej veci na svoje potreby plus) bratie úžitkov z nevlastnenej veci, obhospodarovanie (približný latinský ekvivalent je ususfructus, t.j. požívanie); 3) v rímskom práve: usus alebo habitatio [8][9][10][11][12][13][14][15], pozri užívanie (právo) a užívacie právo

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. užiť, užívať, užívateľ in: Krátky slovník slovenského jazyka
 2. užiť, užívať, užívateľ in: Slovník slovenského jazyka
 3. a b MACKO, Ondrej. Jazykové okienko: Ako je to s výrazmi "používateľ / užívateľ" programu? [online]. touchit.sk, 2016-11-22, [cit. 2017-10-20]. Dostupné online.
 4. a b KÁLMÁNOVÁ, K.: Užívateľ a používateľ. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 1, str. 63 dostupné online
 5. a b Užívateľ vs. Používateľ [online]. sccg.sk, [cit. 2017-10-20]. Dostupné online.
 6. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 7. Časť označená ako citát je podľa: vlastnické právo. In: ČÁP, Milan et al. Slovník stavebního práva. Praha:SEPROM, 1994. str. 176
 8. § 663 Obč. zákonníka
 9. nájom. In: OVEČKOVÁ, Oľga et al. Slovník obchodného práva. Bratislava: IURA EDITION, 1994. ISBN 80-88715-11-3. s. 152-153
 10. zák. č. 182/1993 Z. z. (napr. §5)
 11. užívati. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online (význam č. 2)
 12. užívať in: Krátky slovník slovenského jazyka
 13. užívať, užívanie in: Slovník slovenského jazyka (Pozn.: Tu sa nepresne sčasti hovorí o držbe, užívanie je však aj zaobchádzanie, používanie)
 14. LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vyd. Iura Edition : Iura Edition, 2002. 626 s. (Via Iuris Aurea.) ISBN 80-89047-48-3. S. 415.
 15. usus, usufructus, užívací právo In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 7. Š – Ž. Praha: Československý kompas, 1933. s. 505, 515
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.