Základná škola Pavla Horova

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z ZŠ Pavla Horova Michalovce)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základná škola Pavla Horova v Michalovciach (známa aj ako ôsma základná škola - osmička) začala svoju činnosť v školskom roku 1988/89. Prvým riaditeľom školy bol PaedDr.Gabriel Hardík. Jeho zástupcom bol Mgr. Jozef Uchaľ. Pedagogický kolektív tvorilo 31 učiteľov a vychovávateľov. Vyučovací proces prebiehal v stiesnených pomeroch, pretože hlavná budova areálu školy patrila strednej priemyselnej škole strojníckej. V druhom roku existencie školy pribudla aj hlavná budova, SPŠS sa presťahovala do nových priestorov na Ul. Ľ. Štúra. Škole pribudlo 170 žiakov prvého ročníka, ktorí sa učili v siedmich triedach. Celkový počet žiakov bol 706 a učili sa v 25 triedach.

Z histórie budovy[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1882 vedenie mestečka Michalovce požiadalo ministerstvo školstva o zriadenie štátnej základnej školy. Na výstavbu bol určený Fortmayerov pozemok. V roku 1884 bola postavená nová budova v tvare písmena T v celkovej hodnote 20 907 zlatých. Škola bola slávnostne daná do užívania 22.9.1886. Prvým riaditeľom bol Jozef Mathiász. Vyučovalo 10 učiteľov. V čase otvorenia mala škola 690 žiakov. Budova čoskoro kapacitne nepostačovala a tak oproti na školskom ihrisku, na cintorínskej ulici začali stavať novú budovu. Do užívania ju odovzdali v auguste 1899. Priestory školy boli využité na maximum. Učilo sa od ráno do večera. V popoludňajších hodinách fungovala opakovacia škola aj škola pre remeselníckych učňov. V zime otvárali Zimný hospodársky kurz, pre deti poľnohospodárov, ktoré v lete do školy nechodili.

Počiatky Gymnázia[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 1922 časť budovy slúžila aj potrebám novo vznikajúceho gymnázia. Prestavba bola ukončená roku 1926. Odvtedy až do povojnových rokov slúžila budova ako sídlo meštianskej školy aj ako dočasné priestory Štátneho reálneho gymnázia v Michalovciach. Vyštudovali tu mnohé známe osobnosti regiónu. V rokoch 1939 - 1944 pôsobil v tunajšej "meštianke" ako učiteľ aj známy slovenský básnik, bánovský rodák Pavol Horov. Práve na jeho počesť bol škole od 25.6.1998 udelený MŠ SR čestný titul ZŠ Pavla Horova. V súčasnosti má škola 4 budovy.

Súčasnosť školy[upraviť | upraviť zdroj]

V školskom roku 2013/2014 je v škole 27 tried s celkovým počtom 682 žiakov. V škole vyučuje 45 pedagógov, z toho 3 (katechéti) na znížený úväzok. V školskom klube detí pracuje 10 vychovávateliek. Škola v posledných rokoch uspela v množstve projektov, ktoré zmenili jej stav.

Vybavenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Žiaci na vyučovanie využívajú 3 počítačové učebne, 3 jazykové učebne, 1 multimediálnu učebňu, relaxačnú miestnosť. 22 tried a učební je vybavených dataprojektormi. Väčšina učiteľov má k dispozícii na vyučovanie notebook. Škola má k dispozícii 2 internetové pripojenia. Štátom dotované ADSL, s rýchlosťou cca 6 Mbit a pripojenie optikou s rýchlosťou 60 Mb/s. Pre športové aktivity majú žiaci k dispozícii 2 telocvične a vonkajší športový areál.

Výber z úspešne realizovaných projektov[upraviť | upraviť zdroj]

2005 - Školiace stredisko Infoveku pri ZŠ P. Horova Michalovce
2005 - Otvorená škola
2006 - Digitálni Štúrovci 2006
2006 - Školy budúcnosti (e-learningový portál)
2007 - Školy budúcnosti (vybavenie technikou)
2008 - Jazykové laboratórium
2009 - 2011 Projekt z ESF, OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú, rozpočet 166 902,03 Eur (5 028 090,50 Sk)
2009 - Rekonštrukcia školskej jedálne
2009 - Vybavenie IT v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu
2012 - 2014 Projekt ESF, OP Vzdelávanie, Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce, rozpočet 287 422,55 €

2013 - 2014 projekt ITEC, najväčší pedagogicko-výskumný projekt Európskej únie s rozpočtom viac ako 9 miliónov €, do ktorého bolo zapojených 17 štátov

Súčasné vedenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Riaditeľ školy: Mgr. Slávko Pavolko
Zástupca riad. školy: Mgr. Palkoci Ján
Zástupca riad. školy: Mgr. Ingrid Balogová

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°45′18″S 21°55′11″V / 48,754893°S 21,91961°V / 48.754893; 21.91961