Bit

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Násobky bitu
podľa definície IEC 60027-2
predpona SI binárna predpona
Meno Symbol Násobok Meno Symbol Násobok
kilobit kb 103 (nesprávne aj 210) kibibit Kibit 210
megabit Mb 106 (nesprávne aj 220) mebibit Mibit 220
gigabit Gb 109 (nesprávne aj 230) gibibit Gibit 230
terabit Tb 1012 (nesprávne aj 240) tebibit Tibit 240
petabit Pb 1015 (nesprávne aj 250) pebibit Pibit 250
exabit Eb 1018 (nesprávne aj 260) exbibit Eibit 260
zettabit Zb 1021 (nesprávne aj 270) zebibit Zibit 270
yottabit Yb 1024 (nesprávne aj 280) yobibit Yibit 280

Bit je názov základnej jednotky informácie. Ako skratka sa používa bit alebo b. Používa sa v teórii informácie a v informatike. Bit môže nadobúdať jednu z dvoch logických hodnôt. V praxi nadobúda vždy jednu z dvoch vzájomne sa vylučujúcich stavov, ako „pravda“ -- „nepravda“, „zapnutý“ -- „vypnutý“, nula -- jedna.

Termín prvýkrát použil Claude E. Shannon, otec teórie informácie, vo svojej práci z roku 1948. Názov vznikol ako skratka spojenia „binary digit“. Pôvod termínu pripísal Johnovi W. Tukeymu.

Bajt (angl. byte, tiež ozn. ako slabika) je zoskupenie bitov, pôvodne s premenlivou veľkosťou, no dnes takmer vždy 8 bitov. Osembitové bajty, tiež známe ako oktety sú schopné reprezentovať 256 rozličných hodnôt (28). Štvorbitové zoskupenie je známe ako nibble (hláska) môže reprezentovať 16 hodnôt (24). V niektorých architektúrach pozostáva slovo zo 16 bitov, dvojslovo z 32 bitov. Pozri veľkosť slova.

Termíny pre veľké množstvá informácie sa tvoria pridaním štandardných predpon; kilobit (Kb, Kbit), megabit (Mb, Mbit), gigabit (Gb, Gbit). Existujú však nedorozumenia týkajúce sa týchto jednotiek a ich skratiek, pozri podrobne v článku binárny prefix. Hoci je jasnejšia symbolika používať „bit“ pre bit a „b“ pre bajt, „b“ sa často používa pre bit a „B“ pre bajt (v sústave SI je „B“ skratkou pre Bel).

Isté inštrukcie procesora pracujúce s bitmi (ako xor) pracujú na úrovni manipulácie s bitmi narozdiel od manipulácie dát ako séria bitov.

V telekomunikáciách a počítačových sieťach sa prenosová rýchlosť zvyčajne označuje v bitoch za sekundu.

Bit je najmenšia jednotka informácie v súčasnosti používaná v informatike, zároveň však prebieha intenzívny výskum v kvantovej informatike týkajúci sa qubitov.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]