Cestovný poriadok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Cestovný poriadok

Cestovný poriadok (CP) železničných a autobusových dopravcov je vydávaný na obdobie jedného roka o polnoci zo soboty na nedeľu, spravidla v druhý víkend decembra.

Železničný cestovný poriadok[upraviť | upraviť zdroj]

Železničná správa, ktorá vykonáva správu a prevádzku na železničnej sieti vydáva tzv. Grafikon vlakovej dopravy (GVD) , čo je generálny plán pre organizáciu a prevádzku železničnej dopravy. Vyplývajú z neho úlohy pre všetky zložky, ktoré sa zúčastňujú na železničnej doprave.

GVD a z neho vyplývajúci Knižný cestovný poriadok (KCP) je vydávaný na obdobie jedného roka, pričom veľká zmena sa je vykonávaná o polnoci zo soboty na nedeľu, spravidla v druhý víkend decembra.

Železničný cestovný poriadok na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Pre jednotlivé trate sú vydané grafické plány ako výňatky z GVD, očíslované číslami 101 - 130, ktoré obsahujú grafické znázornenie časových údajov na vodorovnej osi, a nákresy jednotlivých tratí, staníc, dopravní, výhybní, odbočiek , hradiel, hlásníc, zastávok, nákladíšť, ktoré ovplyvňujú jazdu vlakov na danej trati. Tieto údaje, doplnené ešte doplňujúcimi spresneniami a údajmi a sú na zvislej osi. Časové, vzdialenostné údaje, s údajmi o zastavení, pobyte odchode, cestovných časov, rýchlosti, druh záťaže, druhu HDV, údaje o brzdení súpravy, trieda a sklon na trati sú uvedené v takzvanom tabuľkovom cestovnom poriadku vlakov. Všetky tieto tabuľkové cestovné poriadky sú sústredené v jednej pomôcke, v Zošitovom cestovnom poriadku (ZCP) . Okrem toho obsahujú tieto brožúrky rôzne doplňujúce tabuľky, a údaje. K týmto ZCP sú vydávané ďalšie pomôcky Tabuľky traťových pomerov (TTP). Obsahujú rôzne údaje spolu s km polohami rôznych zariadení na jednotlivých tratiach, ako dopravne, polohy návestidiel, polohy priecestí a druh zabezpečenia, umiestnenie trať. telefónov, údaje o rýchlosti a obmedzenia rýchlosti a pod.

Výpis časových údajov vlakov osobnej prepravy, ktoré sú určené verejnosti, vydáva správca žel. dopravy v KCP, ktorý je dostupný verejnosti. Doplnený je výňatkami z tarifných a prepravných predpisov, radením vlakov, prehľadom o trasách diaľkových vlakov, zoznamom staníc, kilometrovníkom, mapou železničnej siete, prípadne cenníkmi.

Vydavateľom KCP sú ŽSR na základe požiadaviek prevádzkovateľov vlakov osobnej dopravy - v súčasnosti ZSSK a RegioJet, v minulosti tiež BRKS.

GVD a z neho vyplývajúci KCP je vydávaný na obdobie jedného roka, pričom prechod na nový GVD sa realizuje o polnoci zo soboty na nedeľu, spravidla v druhý víkend decembra. Zmeny GVD bývajú vydávané aj počas jeho platnosti, spravidla v marci a v júni; v iných termínoch len výnimočne.

Autobusový cestovný poriadok[upraviť | upraviť zdroj]

Autobusový cestovný poriadok na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Autobusový CP je vydávaný každým dopravcom samostatne, preto je komplikovanejšie jeho zostavovanie pre vštkých dopravcov na jednej trase. Dominantné postavenie však ešte z čias pred r. 1989 majú sprivatizované zložky bývalej jednotnej celoštátnej spoločnosti SAD.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]