Hospodárska politika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Hospodárska politika môže byť:

 • a) riadenie procesov produkcie, rozdeľovania, výmeny a spotreby statkov v konkrétnom sociálno-ekonomickom prostredí; nositeľmi hospodárskej politiky sú štát (parlament, vláda, centrálna banka, Protimonopolný úrad a pod.), nadnárodné orgány (napr. orgány EÚ, MMF), odbory, zamestnávateľské zväzy, veľké podniky a pod. [1]
 • b) teoretická (vedecká) disciplína, ktorá sa zaoberá bodom a (synonymá sú: teória hospodárskej politiky, vedecká hospodárska politika, všeobecná hospodárska politika)

Hospodárska politika štátu[upraviť | upraviť zdroj]

Je charakterizovaná určitou hierachiou sledovaných cieľov a voľbou nástrojov na dosiahnutie týchto cieľov. Vychádza jednak z ekonomickej teórie, a jednak zo záujmu voličov. Každá vláda musí vytvoriť určitý rámec, zákony, záväzné pravidlá pre konanie subjektov, a tak vytvoriť zdravé konkurenčné miesto.

Ciele hospodárskej politiky štátu[upraviť | upraviť zdroj]

Nástroje hospodárskej politiky štátu[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Nástroj hospodárskej politiky


Sú to najmä štátny rozpočet, regulácia množstva peňazí v obehu, regulácia úrokovej miery a kurzu meny, zásahy do tvorby dôchodkov, prerozdeľovanie a legislatíva.

Delíme ich na:

 • kvantitatívne – efekt možno vopred vyčísliť napr. DPH
 • kvalitatívne – systémové nástroje napr. reforma celého daňového systému

Iné delenie je na:

 • nástroje monetárnej politiky,
 • nástroje fiškálnej politiky,
 • nástroje dôchodkovej politiky,
 • nástroje sociálnej politiky,
 • nástroje zahraničnoobchodnej politiky.
 • nástroje ekologickej politiky

Druhy hospodárskej politiky[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. hospodárska politika in: Encyclopaedia Beliana