Medicína

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Medicína (z lat. (ars) medicina = lekárstvo, lekárske umenie, umenie liečiť >medicus = lekár) alebo po slovensky lekárstvo je (veľmi stará) veda, ktorá sa zaoberá:

človeka, živočíchov a rastlín.

Moderná medicína je veľmi komplexná veda. Opiera sa najmä o poznatky biológie, chémie a fyziky, stále viac využíva aj informatiku.

Delí sa predovšetkým na tri oblasti:

Niekedy sa ako medicína označuje len humánna medicína. Tak budeme postupovať aj v tomto článku, o veterinárnej medicíne a fytomedicíne pozri príslušné články.

Články a skupiny článkov k medicíne a zdraviu vo Wikipédii[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri: Kategória:Medicína, Kategória:Zdravie, Kategória:Veterinárna medicína, Kategória:Fytomedicína

Hlavné (humánno-)medicínske odvetvia[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavné (humánno-)medicínske disciplíny a niektoré ich pododbory[upraviť | upraviť zdroj]

Školská medicína[upraviť | upraviť zdroj]

podľa abecedy

Špeciálne, širšie a interdisciplinárne odbory:

Alternatívna a doplnková medicína[upraviť | upraviť zdroj]

  • homeopatia
  • Tradičná čínska medicína - akupunktúra, fytoterapia
  • fyzikálna medicína

Medicína podľa Málka[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Málka je medicína každá výskumná a vedecká činnosť, ktorá smeruje k objasneniu etiopatogenézy chorobných stavov, k ich diagnostike, prevencii a liečeniu (konzervatívnemu i chirurgickému), a ktorá cieli k vytvoreniu prostredia optimálneho pre život človeka. Najzákladnejším špecifickým znakom medicíny je to, že predmetom jej skúmania je človek v zdraví i chorobe. Príznačným pre medicínu je poslanie zabrániť chorobným stavom alebo ich s úspechom liečiť. Medicína má vždy do činenia s osudom človeka, ktorý sa domáha pomoci. Lekár preto musí aktívne pristupovať k lekárskym problémom a konať i vtedy, keď sú teoretické predpoklady ešte kusé. Má povinnosť liečiť aj za veľmi obmedzených znalostí podstaty choroby, kedy je nevyhnutný empirický prístup.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.