Pyramída (encyklopedický časopis)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pyramída je (zatiaľ) najväčšia slovenská všeobecná tlačená encyklopédia. Vychádzala v rokoch 19711990 mesačne formou celofarebných zošitov.

Vydavateľom boli postupne: Slovakopress, potom Pressfoto a napokon Vydavateľstvo Obzor, a to najprv pre ČSTK neskôr pre Slovenský ústredný výbor Socialistickej akadémie Československa. Spomenutý výbor aj financoval vydávanie, pretože predajná cena (po celý čas 15 Kčs za číslo) nepokrývala všetky výdavky. Vedúcimi redaktormi boli postupne Oľga Slušná, potom Zuzana Hanzelová a napokon Milan Rajský.

Najprv - do júna 1987 (čísla 1 až 192)- vychádzala podľa abecedy, neskôr - od júla 1987 - formou monotematických súborov tvoriacich de-facto akési dodatky k abecednej časti; tieto súbory sú:

 • 1987:
  • Cicavce a vtáky Československa : č. 193 - 195
  • Pozoruhodné a úžitkové rastliny okolo nás : č. 196, 197
  • Chránené územia Československa (národné parky, chránené oblasti): č. 198
 • 1988:
  • Životné prostredie a život na Zemi: č. 199 - 204
  • Robotizácia, automatizácia a pružné výrobné systémy: č. 205 - 210
 • 1989:
  • Jadrová energia: č. 211 - 216
  • Elektronika a elektrotechnika: č. 217-220
  • Biotechnológie
 • 1990: (?)

Medzi číslami 1-192 sú zvláštnymi čísla 20 (monotematické číslo pre heslo Československo), 15 (obsahuje v strede vložku pre heslo Bratislava), 75 (monotematické číslo pre heslo Zväz sovietskych socialistických republík) a 147 (monotematické číslo pre heslo Praha). Čísla 30 až 156 obsahujú na vnútornej strane obálky na pokračovanie abecedne zoradený diferenčný slovensko-český (aj odborný) slovník.

Čísla 1 - 192 majú spolu 6144 strán textu a obrazu (+ 768 strán textu a obrazu na obálkach) na kriedovom papieri formátu väčšieho ako A4 (od č. 199 formát A4); strany sú priebežne číslované. Do čísla 198 encyklopédia vychádzala pod celým názvom Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, od č. 199 pod názvom Pyramída - životné prostredie a život na Zemi a podobne, teda úplný názov obsahoval tému obsiahnutého monotematického súboru.