Územný systém ekologickej stability

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je krajinotvorný program, ktorého úlohou je zvýšenie ekologickej stability od najmenších celkov až po celoeurópske siete.

Podľa zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny je dokumentácia ÚSES dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom Zákon definuje ÚSES takto: " ÚSES je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu."[1]

ÚSES je tvorený nasledujúcimi prvkami:

ÚSES môže byť nadregionálny (GNÚSES), regionálny (RÚSES) alebo lokálny (MÚSES).[2][3][1]

Hlavné ciele ÚSES[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Uchovanie a zabezpečenie vývoja prirodzeného genofondu krajiny v rámci jeho prirodzeného priestorového členenia
  2. Vytvorenie optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v krajine z hľadiska zabezpečenia ich maximálneho kladného pôsobenia na okolité menej stabilné časti

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Územný systém ekologickej stability (ÚSES) [online]. sazp.sk, [cit. 2018-01-07]. Dostupné online.
  2. Doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.. Územný systém ekologickej stability – od filozofie k realizácii [online]. Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P. O. Box 245, 814 77 Bratislava, Slovenská republika, [cit. 2018-01-07]. Dostupné online.
  3. Dokumenty ÚSES v SR [online]. sazp.sk, [cit. 2018-01-07]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Územní systém ekologické stability na českej Wikipédii.