Číslo (gramatická kategória)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Číslo alebo gramatické číslo (lat. numerus) je gramatická kategória mien (menné číslo) a slovies (u slovies je to spravidla len vyjadrenie zhody s príslušným menom) slúžiaca na rozlišovanie množstva (jeden exemplár verzus nejaký druh väčšieho množstva).

V slovenčine rozlišujeme jednotné číslo (singulár), množné číslo (plurál) a do 14. storočia aj dvojné číslo (duál, označuje množstvo 2). V iných jazykoch existuje napríklad aj trojné čislo (triál; množstvo 3), štvorné číslo (kvadriál/kvadrál; množstvo 4) či paukál (označuje malý počet).

Niektoré podstatné mená nerozlišujú jednotné a množné číslo. V slovenčine sú to: