Čap

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Čap môže byť:

 • v technike a pod.:
  • drevená zátka suda[1][2], pozri pod sud a zátka
  • zátka (aj nedrevená) na uzatváranie nádob zabraňujúca vytekaniu tekutín[3], pozri pod zátka
  • v strojárstve: oporný alebo nosný prvok hriadeľa, páky, kľuky a pod., ktorý je v styku s inou súčasťou stroja priamo alebo prostredníctvom ložiska (v užšom zmysle len prostredníctvom ložiska alebo náboja)[4][5][2], pozri čap (hriadeľ)
  • pánt[1]
  • pri spájaní dvoch častí materiálu: výstupok jednej časti, ktorý vniká do druhej časti[2]
  • v drevárstve (stavebníctve): predĺženie dreveného dielca v smere vlákien dreva, ktoré zapadá do dlaby[6], pozri čap (drevo)
  • v hutníctve: kruhový ingot[7], pozri pod ingot (hutníctvo)
  • v rybníku: čapový výpust[8][9]
 • v lekárstve:
  • povrchové poškodenie tkaniva (napr. mandlí, vredu, vriedku), ktoré ide kužeľovito do hĺbky[10]
  • kužeľovité hnisavé ložisko v priehlbinách mandlí vyplnené nahromadením odlúpeného epitelu, buniek a mikroorganizmov[11][2], pozri čap (mandle)
 • v zoológii: časť čeľuste hmyzu, ktorá je spojená priamo s hlavou (lat. cardo)[3][12], pozri čap (hmyz)
 • citoslovce[1][3]:
  • napodobňuje zvuk pri páde či údere, synonymum: cap
  • náhleho chytenia, synonymum: chňap
 • v Česku: vyvýšenina a ruina hradu, pozri Čap (vyvýšenina)

Poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

V lekárskej češtine sa ako čep označuje aj časť čapovca, ktorá sa v slovenčine volá zub čapovca (lat. dens epistrophei alebo processus odontoideus)[10][13].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c čap. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 93.
 2. a b c d čap. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 26.
 3. a b c čap. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. dostupné online
 4. čep. In: Technický slovník naučný 1. A – Č. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2001. ISBN 80-86044-17-3. s. 378.
 5. čep. KORBAŘ, Tomáš, ed.; STRÁNSKÝ, Antonín, ed. Technický naučný slovník 2 G – L. 1. vyd. Praha: SNTL, 1962. s. 299.
 6. čepování dřeva. In: Technický slovník naučný 1. A – Č. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2001. ISBN 80-86044-17-3. s. 378.
 7. ingot. In: Technický slovník naučný 3. G – J. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2002. 392 s. ISBN 80-86044-17-3. s. 294.
 8. čap. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 9. Nemecko-slovenský pôdohospodársky slovník. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1971. 583 s. (Slovníky.) S. 498.
 10. a b čep. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 11. čep. In: Malá československá encyklopedie I A – Č . 1. vyd. Praha: Academia, 1984. s. 770.
 12. KORBEL, Ladislav, at al. Slovenské entomologické názvoslovie I. Kultúra slova, roč. 8, čís. 10, s. 354, 356. Dostupné online [cit. 2016-01-29]. ISSN 0023-5202.
 13. čapovec. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 29.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.