Čistá látka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Čistá látka, presnejšie chemicky čistá látka, je taká látka, ktorej chemické zloženie je v celom jej objeme rovnaké a je tvorená jedným druhom chemických individuí, teda buď jedným druhom atómov, alebo molekúl, alebo molekulových komplexov.

Čisté látky rozdelujeme na prvky a zlúčeniny.

Chemický prvok, tiež označovaný ako elementárna látka, obsahuje iba jeden druh atómov. Pritom u atómov nerozlišujeme ich rôzne izotopy.

Typickým príkladom elementárnej látky je čistý plynný vodík, ktorý je tvorený dvojatómovými molekulami H2, alebo čisté plynné hélium, tvorené atómami He, alebo diamant, tvorený kryštalickou mriežkou obrovského množstva uhlíkatých atómov Cn.

Príkladom zlúčeniny je plynný metán, tvorený samostanými molekulami CH4, alebo voda, tvorená molekulami H2O, prepojená vodíkovými väzbami do nadmolekulového komplexu, alebo modrá skalica v kryštalickej podobe tvorená nadmolekulovým komplexom CuSO4 x 5 H2O.