Člen frazémy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Člen frazémy i zložka frazémy i komponent frazémy je súčasť zloženia frazémy, ktorou je slovo, v ktorom však došlo k modifikáciám jeho uzuálnych vlastností. Preto niektoré frazeologické teórie členy frazémy označujú ako "neslová" alebo ako bývalé slová. Novšie teórie však z viacerých dôvodov (najmä ľahká možnosť aktualizovania prakticky všetkých vlastností slova) pripisujú komponentu frazémy povahu slova. Keďže frazémy sú významovo aj konštrukčne veľmi rozličné, rozdielne sú aj hodnoty jednotlivých členov frazémy. K ich rozlišovaniu možno pristupovať z viacerých hľadísk, najmä z hľadiska štruktúrneho, konštrukčného, tvarového, významového. Aplikáciou takýchto prístupov sa vydeľujú najmä také kategórie členov frazémy, ako sú stály člen a premenlivý člen frazémy, obligátny člen a fakultatívny člen, potenciálny člen a kľúčový člen (kľúčové slovo, resp. oporné slovo) frazémy (p.).

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.